Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDanh Mục Thủ Tục Hành Chính

 
Danh Mục Thủ Tục Hành Chính
​Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh 1. Sở Công Thương2. Sở Giáo dục và Đào tạo3. Sở Giao thông và Vận tải4. Sở Kế hoạch và Đầu tư5. Sở Khoa học và Công nghệ6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội7. Sở Nội vụ8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn9. Sở Tài chính10. Sở Tài nguyên và Môi trường11. Sở Thông tin và Truyền thông12. Sở Tư pháp13. Sở Văn hóa, Thể t... 
 
​Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện​ 
 
​Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã​ 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
 Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
27/08/2014 10:00 SAĐã ban hành
Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnhDanh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh
27/08/2014 10:00 SAĐã ban hành
Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xãDanh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
27/08/2014 10:00 SAĐã ban hành
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn