Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGiới thiệu chung

  
  
Edit
Chức năng-nhiệm vụ-Quyền hạn2 
Sơ đồ tổ chức7 
Giới thiệu21 
Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi việc thi hành VBQPPL 23 
Phòng Bổ trợ tư pháp 24 
Văn phòng 25 
Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 27 
Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 28 
Phòng Hành chính tư pháp 29 
Thanh tra Sở 30 
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre 31 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 32 
Phòng Công chứng số 1 33 
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn