Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksGiới thiệu chung

  
Edit
Chức năng-nhiệm vụ-Quyền hạn 
Sơ đồ tổ chức 
Giới thiệu 
Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi việc thi hành VBQPPL  
Phòng Bổ trợ tư pháp  
Văn phòng  
Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  
Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật  
Phòng Hành chính tư pháp  
Thanh tra Sở  
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre  
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  
Phòng Công chứng số 1  
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn