Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHướng dẫn nghiệp vụ

 
Hướng dẫn nghiệp vụ
Để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; ngày 12 tháng 6 năm 2014 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH quy định biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành... 
 
Ngày 21 tháng 7 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2014. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định này thì đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền... 
 
Chính sách về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập là một trong những chính sách lớn đang được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hiện nay, vì nó thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác giáo dục, đào tạo. Vì vậy, ngày 30/5/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB... 
 
Ngày 23/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2014.  
 
Hiện nay, do nhu cầu của thị trường mà hoạt động cho thuê lại lao động ngày càng diễn ra phổ biến và sôi nổi, nhiều doanh nghiệp trong nước đã áp dụng hình thức này để đáp ứng cho quá trình kinh doanh của mình. Trước khi Bộ luật Lao động năm 2012 được ban hành thì hoạt động cho thuê lại lao động đã được diễn ra một cách tự phát mà vẫn chưa được quy định pháp luật điều chỉnh, Bộ luật Lao động n... 
 
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; đồng thời đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế trong công tác này, từ đó kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật; ngày 27/12/2013, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉ... 
 
Nhằm tập hợp và hệ thống hóa đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ban hành. Đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẩn hoặc không còn phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, góp phần đảm bảo cho công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và Ủy b... 
 
Ngày 24 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau đây viết tắt là Quy định). Quy định này quy định về các tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là tại cơ sở); việc đánh giá, công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng xã, phường,... 
 
Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhận thức của người dân chấp hành pháp luật về giao thông được nâng lên, các vụ vi phạm giảm so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu vui cho xã An Ngãi Trung trong việc chấn chỉnh trật tự ATGT, đồng thời khẳng định công tác tuyên truyền đang ngày càng ... 
 
Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006. Luật này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012.  
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phát động phong trào thi đua năm 2014 với chủ đề “Ngành Tư pháp tỉnh Bến Tre đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”Phát động phong trào thi đua năm 2014 với chủ đề “Ngành Tư pháp tỉnh Bến Tre đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”
Ngày 12/02/2014, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-STP về phát động phong trào thi đua năm 2014 với chủ đề “Ngành Tư pháp tỉnh Bến Tre đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

 

 

Ngày 12/02/2014, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-STP về phát động phong trào thi đua năm 2014 với chủ đề “Ngành Tư pháp tỉnh Bến Tre đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

Kế hoạch nêu rõ những vấn đề cần tập trung: Phổ biến, quán triệt thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Trong đó, trọng tâm năm 2014 là tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức; phấn đấu 100% hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch công tác tư pháp năm 2014; đồng thời, tiếp tục thực hiện sâu rộng, thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại đơn vị; tiếp tục thực hiện thiết thực, có hiệu quả các hoạt động của Ngành phục vụ tích cực sự nghiệp xây dựng nông thôn mới; theo đó, năm 2014 chọn ít nhất 03 điểm cấp xã trên địa bàn tỉnh để triển khai phát động phong trào thi đua.

Ngoài ra, theo Kế hoạch thì Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thuộc phạm vi được giao gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong các lĩnh vực về: Xây dựng, thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; lý lịch tư pháp; trợ giúp pháp lý… tập trung khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.

 

21/02/2014 12:00 SAĐã ban hành
Khối các cơ quan Tư pháp khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2014Khối các cơ quan Tư pháp khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2014
Ngày 14 tháng 2 năm 2014, tại tỉnh Bạc Liêu, Khối các cơ quan Tư pháp khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2014. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Bá Yên, Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng, bà Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu; đại diện lãnh đạo Sở Tư ...

Ngày 14 tháng 2 năm 2014, tại tỉnh Bạc Liêu, Khối các cơ quan Tư pháp khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2014. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Bá Yên, Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng, bà Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp của 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; đơn vị Bến Tre có ông Phan Tuấn Thanh, Giám đốc Sở Tư pháp.


Hội nghị đã thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2014 với các nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo 100% các văn bản quy pham pháp luật được xây dựng, thẩm định, kiểm tra đúng tiến độ;

Tập trung theo dõi thi hành pháp luật ở các lĩnh vực thuộc các nhiệm vụ, giải pháp ở địa phương về lĩnh vực kinh tế, xã hội có nhiều bức xúc như đầu tư, đất đai, xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính….;

Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát công bố kịp thời 100% thủ tục hành chính mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm sự thống nhất áp dụng thủ tục hành chính trong toàn quốc;

Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung triển khai có hiệu quả 100% các luật đã được ban hành như: Hiến pháp năm 2013, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai năm 2013;

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động Trợ giúp pháp lý, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chương trình về hỗ trợ pháp lý cho 100% đối tượng chính sách, cho người nghèo, đảm bảo 100% xã xây dựng Nông thôn mới đều xây dựng Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý;


Nâng cao chất lượng hoạt động hành chính tư pháp, lý lịch tư pháp; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp; kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ, phấn đấu đến cuối năm 2014, có trên 70% Ủy ban nhân dân cấp xã có 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch và 90% công chức này có trình độ từ trung cấp luật trở lên;

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Bá Yên, Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng, Bộ Tư pháp ghi nhận những thành tích mà Khối các cơ quan Tư pháp khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương về thi đua khen thưởng trong toàn Ngành; căn cứ theo từng chỉ tiêu, nội dung thi đua và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương mà cụ thể hóa và triển khai thực hiện; tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo động lực thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

21/02/2014 12:00 SAĐã ban hành
Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanhMột số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh
Ngày 06 tháng 6 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh (gọi tắt là Nghị quyết số 43/NQ-CP).

Ngày 06 tháng 6 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh (gọi tắt là Nghị quyết số 43/NQ-CP).

Về mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư và bảo đảm thi hành có hiệu quả Luật Đất đai; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế; nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam về chỉ số thuận lợi kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia; thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần phòng chống tham nhũng và phát triển kinh tế - xã hội.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 43/NQ-CP đề ra như sau:

Thực hiện đơn giản hoá các quy định về thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo hướng: Chuẩn hoá, quy định cụ thể, đơn giản, rõ ràng các bộ phận cấu thành của thủ tục lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo 03 hình thức (đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu); về thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư (bãi bỏ thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện...); về các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng (không yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép quy hoạch, các nội dung của giấy phép quy hoạch phải được thể hiện ngay trong nội dung kết quả giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Căn cứ kết quả giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư dự án tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch); không yêu cầu nhà đầu tư phải nộp trích lục bản đồ địa chính hoặc phải thực hiện trích đo địa chính khu đất trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư;...

Xây dựng, chuẩn hoá, ban hành quy trình và các nội dung quy định chi tiết về các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để đảm bảo thống nhất trong cả nước.

Thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư: Nghiêm túc thực hiện công tác công bố, công khai thủ tục hành chính làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung tổ chức thực hiện tốt công bố, công khai các thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư tại các cấp chính quyền; xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về thủ tục hành chính, các cơ quan, tổ chức không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, cũng như chậm trễ trong việc sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và không hiệu quả theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP, Chính phủ chỉ đạo: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 15 tháng 10 năm 2014, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan xây dựng văn bản về quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 15 tháng 10 năm 2014 theo các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP. Đối với nhiệm vụ tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP, việc sửa đổi, bổ sung quy trình liên thông sẽ được thực hiện sau khi luật, pháp lệnh được ban hành;...

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ nội dung văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương ban hành để thực thi các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP, thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan tại các văn bản thuộc thẩm quyền, ban hành để bảo đảm thi hành khi các văn bản của Trung ương nói trên có hiệu lực; căn cứ phạm vi chức năng quản lý nhà nước tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thực hiện thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 43/NQ-CP.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi các nhiệm vụ đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 43/NQ-CP; tổ chức sơ kết báo cáo Chính phủ vào cuối năm 2016 về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 43/NQ-CP.

19/08/2014 12:00 SAĐã ban hành
Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 ngườiHai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 người
Trong tuần (từ ngày 20/5 đến 26/5/2014), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 02 người và 02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 người, như:

 

Trong tuần (từ ngày 20/5 đến 26/5/2014), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 02 người và 02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 người, như:

- Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lúc 12 giờ, ngày 22/5/2014, trên Đại lộ Đồng Khởi, thuộc địa bàn phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Bà Đặng Thị Thu Hà, sinh năm 1965, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ vòng xoay Phú Khương về phường 4, đến khu vực trên thì đụng vào xe lăn (3 bánh) do ông Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1931, phường 5, thành phố Bến Tre điều khiển lưu thông cùng chiều. Nguyên nhân do bà Hà điều khiển phương tiện vượt xe không đảm bảo an toàn, làm ông Hai bị thương vùng đầu, sau đó chết tại bệnh viện.

- Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lúc 19 giờ, ngày 25/5/2014, trên Quốc lộ 60, thuộc địa bàn xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc. Ông Lê Thành Trung, sinh năm 1987, huyện Măng Thích, tỉnh Vĩnh Long, điều khiển xe ô tô khách lưu thông theo hướng từ thành phố Bến Tre đi qua khu trên thì đụng vào xe đạp do ông Trần Văn Bự, sinh năm 1968, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc điều khiển, làm ông Bự tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân do ông Bự điều khiển xe chạy ngược chiều.

- Vụ va chạn giao thông, lúc 9 giờ, ngày 20/5/2014, trên Quốc lộ 60, thuộc địa bàn xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú. Ông Trần Minh Hồ, sinh năm 1979, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, điều khiển ô tô tải lưu thông theo hướng từ huyện Mỏ Cày Nam đi huyện Thạnh Phú, qua khu vực trên va chạm với xe mô tô do bà Lê Thị Mỹ Tiên, sinh năm 1991, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú điều khiển xe mô tô theo hướng  ngược lại. Nguyên nhân do ông Hồ điều khiển phương tiện chạy lấn tuyến, làm Tiên bị thương tại vùng đầu

- Vụ va chạn giao thông, lúc 21 giờ 50 phút, ngày 24/5/2014, trên Quốc lộ 60, thuộc địa bàn xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc. Ông Lê Vũ Hòa, sinh năm 1979, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, điều khiển xe mô tô theo hướng Cầu Hòa Lộc đi Cầu Mỏ Cày, khi đến khu vực trên va chạm với xe tải, do ông Trần Văn Du, sinh năm 1978, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, lưu thông theo hướng ngược lại, làm ông Lê Thị Hòa bị thương. Nguyên nhân do ông Hòa điều khiển phương tiên không đúng phần đường quy định.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt 878 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trong đó lỗi vị phạm do uống rượu, bia vượt quá nồng độ cồn cho phép là 159 trường hợp, chạy qua tốc độ 108 trường hợp, không có giấy phép lái xe 275 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50cm3 36 trường hợp, khôngđội muxc bảo hiểm 95 trường hợp, điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định 29 trường hợp, chở quá tải 39 trường hợp…

Nguyên nhân, do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông của phần lớn người ttham gia giao thông vi phạm trật tự an toàn giao thông còn rất hạn chế.

03/06/2014 12:00 SAĐã ban hành
Chỉ cho làm con nuôi người ở nước ngoài khi không thể tìm được gia đình thay thế ở trong nước Chỉ cho làm con nuôi người ở nước ngoài khi không thể tìm được gia đình thay thế ở trong nước
Luật Nuôi con nuôi được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 7, Ngày 17 tháng 6 năm 2010. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Luật Nuôi con nuôi được xây dựng trên quan điểm xuyên suốt là bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ trẻ em, bảo đảm việc cho trẻ em làm con nuôi được thực hiện trên tinh thần n...
Luật Nuôi con nuôi được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 7, Ngày 17 tháng 6 năm 2010. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Luật Nuôi con nuôi được xây dựng trên quan điểm xuyên suốt là bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ trẻ em, bảo đảm việc cho trẻ em làm con nuôi được thực hiện trên tinh thần nhân đạo, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, minh bạch, góp phần đấu tranh phòng chống hiện tượng mua bán trẻ em làm con nuôi hoặc lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi. Lần đầu tiên, pháp luật nước ta đã điều chỉnh thống nhất vấn đề nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong một Luật, trong đó có biện pháp bảo đảm tăng cường giải quyết cho trẻ em làm con nuôi trong nước, việc cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài chỉ là biện pháp thay thế cuối cùng sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà không thu xếp được cho trẻ em làm con nuôi trong nước. Đây cũng chính là một trong những Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi được quy định tại Điều 4 Luật Nuôi con nuôi, đó là “Chỉ cho làm con nuôi người ở nước ngoài khi không thể tìm được gia đình thay thế ở trong nước”.
Đây cũng là nguyên tắc quan trọng được thừa nhận trong các văn kiện pháp lý quốc tế. Lời nói đầu của Công ước Lahay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh cực con nuôi quốc tế ghi nhận “Công nhận rằng, nuôi con nuôi quốc tế có lợi thế là đem lại mái ấm gia đình lâu dài cho trẻ em không tìm được một gia đình thích hợp tại nước gốc của mình”, và “Nhắc lại rằng, mỗi nước cần ưu tiên tiến hành các biện pháp thích hợp để trẻ em có thể được chăm sóc trong gia đình gốc của mình”.
Xuất phát từ lợi ích tốt nhất của trẻ em, nếu việc nuôi dưỡng trong phạm vi gia đình không thể thực hiện được thì mới tính đến các biện pháp chăm sóc thay thế ở trong nước, trong đó có việc nuôi con nuôi. Chỉ sau khi đã xem xét thỏa đáng các giải pháp trong nước mà vẫn không tìm được mái ấm gia đình cho trẻ thì mới tính đến việc cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài. Để thực hiện nguyên tắc này, Điều 15 Luật Nuôi con nuôi đã quy định hết sức đầy đủ và cụ thể về trách nhiệm, thủ tục về việc tìm gia đình thay thế trong nước, nhằm bảo đảm trẻ em có cơ hội được nhận làm con nuôi trong nước. Việc tìm gia đình thay thế trong nước được thực hiện ở 3 cấp (xã, tỉnh, trung ương) trong thời hạn 150 ngày (đối với trẻ em bị bỏ rơi, kể cả thời gian tìm thân nhân cho trẻ theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch) hoặc 180 ngày (đối với trường hợp trẻ em mồ côi hoặc trẻ em có cha mẹ đẻ nhưng cha mẹ đẻ không có điều kiện nuôi dưỡng). Nếu hết thời hạn này mà không có người trong nước nhận làm con nuôi, thì trẻ em mới được giới thiệu làm con nuôi người nước ngoài.
Ngoài ra, Điều 36 của Luật Nuôi con nuôi còn quy định, nếu hết thời hạn nêu trên, trẻ em đang được xem xét để giới thiệu cho làm con nuôi người nước ngoài nhưng Sở Tư pháp chưa giới thiệu cho người xin con nuôi cụ thể nào đó, mà có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì vẫn được xem xét giải quyết. Tại Điều 16 Luật Nuôi con nuôi còn quy định công dân trong nước có nhu cầu và nguyện vọng nhận trẻ em làm con nuôi mà chưa xác định được trẻ em cần nhận làm con nuôi, thì có thể đăng ký nhu cầu với Sở Tư pháp nơi thường trú, nếu có trẻ em để giới thiệu thì Sở Tư pháp giới thiệu người đó đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thường trú để xem xét giải quyết. Đây là biện pháp tích cực nhằm bảo đảm việc nuôi con nuôi trong nước, bảo đảm trẻ em có cơ hội tìm được mái ấm gia đình thay thế ngay trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo quy định Luật Nuôi con nuôi thì không phải mọi trường hợp đều phải thực hiện lần lượt theo thứ tự tìm gia đình thay thế trong nước sau đó mới tìm gia đình thay thế ở nước ngoài. Ở đây có một quy định mang tính chất ngoại lệ so với những trường hợp tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh bình thường là trong những trường hợp đặc biệt, khi lợi ích tốt nhất của trẻ em đòi hỏi và chỉ có thể có được khi cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài, chẳng hạn trường hợp đoàn tụ gia đình (làm con nuôi của người có quan hệ họ hàng hoặc của cha dượng/mẹ kế ở nước ngoài); trường hợp trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo mà người trong nước không đủ điều kiện để nhận nuôi hoặc trường họp trẻ em đã lớn tuổi không có cơ hội được nhận làm con nuôi trong nước. Đối với những trường hợp này, pháp luật cho phép không cần tiến hành biện pháp tìm gia đình thay thế trong nước mà ưu tiên giải quyết cho làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục nhận con nuôi đích danh.                                                       

15/08/2011 12:00 SAĐã ban hành
Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của luật sưNghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư
Ngày 07 tháng 4 năm 2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BTP quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Thông tư này quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; xử lý luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; học phí tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ ...

Ngày 07 tháng 4 năm 2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BTP quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Thông tư này quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; xử lý luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; học phí tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; trách nhiệm của luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư đối với việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thông tư này áp dụng đối với các luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật  sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

Theo đó, thì kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2014, luật sư phải lựa chọn nội dung, chương trình bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực hành nghề của mình và tham gia đầy đủ thời gian bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đó. Thời gian bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp tối thiểu là 02 ngày làm việc/năm, tương đương 16 giờ làm việc/năm. Trước ngày 15/12 hàng năm, luật sư phải gửi những giấy tờ chứng minh việc đã thực hiện nghĩa vụ tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Đoàn Luật sư nơi là thành viên.

Nội dung của lớp bồi dưỡng bao gồm cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật; kỹ năng hành nghề luật sư chuyên sâu theo từng lĩnh vực; kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư; quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của luật sư.

Luật sư sẽ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong thời hạn một năm nếu đang điều trị bệnh dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh, đang tham gia các chương trình đào tạo ở nước ngoài hoặc có lý do chính đáng khác nhưng phải hoàn thành đủ thời gian bồi dưỡng của năm đó vào năm kế tiếp. Nếu Luật sư không tham gia bồi dưỡng thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo hoặc bị tạm đình chỉ tư cách thành viên từ 06 tháng đến 01 năm và luật sư trong thời gian bị kỷ luật vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ này trong năm kế tiếp.

Bên cạnh đó, Thông tư số 10/2014/TT-BTP cũng quy định chi tiết các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng. Luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng khi tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư; tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài hoặc tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng do Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư hay tổ chức hành nghề luật sư thực hiện. Trong đó, thời gian tham gia giảng dạy hoặc các khóa bồi dưỡng này ít nhất phải bằng thời gian tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/05/2014.

18/04/2014 12:00 SAĐã ban hành
Quy định của pháp luật về việc thực hiện công việc không có ủy quyềnQuy định của pháp luật về việc thực hiện công việc không có ủy quyền
Theo quy định tại Điều 594 Bộ Luật Dân sự năm 2005 thì thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó, hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối. Theo đó, người thực hiện công việc không có ủy quyền có nghĩa vụ:

Theo quy định tại Điều 594 Bộ Luật Dân sự năm 2005 thì thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó, hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối. Theo đó, người thực hiện công việc không có ủy quyền có nghĩa vụ:

Thực hiện công việc phù hợp với khả năng và điều kiện của mình; phải thực hiện công việc như công việc của chính mình; nếu biết hoặc đoán biết được ý định của người có công việc thì phải thực hiện công việc phù hợp với ý định đó.

Người thực hiện công việc không có uỷ quyền phải báo cho người có công việc được thực hiện về quá trình, kết quả thực hiện công việc nếu có yêu cầu, trừ trường hợp người có công việc đã biết hoặc người thực hiện công việc không có uỷ quyền không biết nơi cư trú của người đó.

Trong trường hợp người có công việc được thực hiện chết thì người thực hiện công việc không có uỷ quyền phải tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện đã tiếp nhận.

Trong trường hợp có lý do chính đáng mà người thực hiện công việc không có uỷ quyền không thể tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo cho người có công việc được thực hiện, người đại diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người khác thay mình đảm nhận việc thực hiện công việc.

Bên cạnh đó, Bộ luật Dân sự cũng quy định nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện: người có công việc được thực hiện phải tiếp nhận công việc khi người thực hiện công việc không có uỷ quyền bàn giao công việc và thanh toán các chi phí hợp lý mà người thực hiện công việc không có uỷ quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc, kể cả trong trường hợp công việc không đạt được kết quả theo ý muốn của mình; người có công việc được thực hiện phải trả cho người thực hiện công việc không có uỷ quyền một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ trường hợp người thực hiện công việc không có uỷ quyền từ chối.

Người thực hiện công việc không có ủy quyền có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại khi cố ý gây thiệt hại trong khi thực hiện công cho người có công việc được thực hiện. Nếu người thực hiện công việc không có uỷ quyền do vô ý mà gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì căn cứ vào hoàn cảnh đảm nhận công việc, người đó có thể được giảm mức bồi thường.

Người thực hiện công việc không có ủy quyền chấm dứt thực hiện công việc trong các trường hợp sau: theo yêu cầu của người có công việc được thực hiện; người có công việc được thực hiện, người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện tiếp nhận công việc; người thực hiện công việc không có uỷ quyền không thể tiếp tục thực hiện công việc theo quy định tại khoản 5 Điều 595 của Bộ luật Dân sự; người thực hiện công việc không có uỷ quyền chết.

28/04/2014 12:00 SAĐã ban hành
Kết thúc đợt kiểm tra Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bến TreKết thúc đợt kiểm tra Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Công chứng, phát hiện những sai sót để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo hoạt động hành nghề công chứng tại Bến Tre diễn ra đúng quy định pháp luật, ngày 28 tháng 4 năm 2014, Giám đốc Sở Tư pháp Bến Tre đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-STP về việc kiểm tra về tổ chức và hoạt động đối với 05 Văn phòng Công chứng trên đ...

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Công chứng, phát hiện những sai sót để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo hoạt động hành nghề công chứng tại Bến Tre diễn ra đúng quy định pháp luật, ngày 28 tháng 4 năm 2014, Giám đốc Sở Tư pháp Bến Tre đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-STP về việc kiểm tra về tổ chức và hoạt động đối với 05 Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra các Văn phòng Công chứng tập trung vào các vấn đề như sau: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; di chúc; khai nhận di sản thừa kế; thỏa thuận phân chia di sản thừa kề (gọi chung là hợp đồng, giao dịch); việc thực hiện quy định về trụ sở, biển hiệu, niêm yết thù lao, việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động; các loại sổ theo dõi hợp đồng, giao dịch; sổ sách kế toán, tình hình sử dụng hoá đơn, chứng từ liên quan đến việc thu phí công chứng và thù lao công chứng, việc nộp thuế theo quy định pháp luật; hồ sơ công chứng các hợp đồng, giao dịch, trong đó phân loại theo từng loại hợp đồng, giao dịch, việc thực hiện lưu trữ hồ sơ.

Qua kiểm tra cho thấy, mặc dù thời gian được thành lập và đi vào hoạt động của các Văn phòng Công chứng có khác nhau, nhưng các Văn phòng Công chứng đã thực hiện rất nghiêm chỉnh quy định của Luật Công chứng, các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng cơ bản được nhu cầu công chứng của người dân trên địa bàn. Vấn đề mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên được các Văn phòng Công chứng thực hiện một cách nghiêm túc và đúng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các Văn phòng Công chứng còn những hạn chế, thiếu sót về chuyên môn nghiệp vụ. Đoàn Kiểm tra đã nhắc nhỡ các Văn phòng Công chứng phải khắc phục những tồn tại, nghiêm túc thực hiện những quy định của pháp luật về hoạt động công chứng; nâng cao trách nhiệm hành nghề để đảm bảo cao hơn tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch; từng bước đưa hoạt động công chứng của tỉnh đi vào nền nếp.

16/07/2014 12:00 SAĐã ban hành
Quy định mới về ngôn ngữ và kỹ thuật trình bày trong văn bản hành chínhQuy định mới về ngôn ngữ và kỹ thuật trình bày trong văn bản hành chính
 Ngày 19 tháng 01 năm 2011, Bộ Nội  vụ đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật  trình bày văn bản hành chính. Thông tư này có hiệu lực vào ngày 05 tháng 3 năm  2011 và bãi bỏ những quy định về thể thức và kỹ thuật  trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5  năm 2005 của Bộ Nội vụ ...

Ngày 19 tháng 01 năm 2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Thông tư này có hiệu lực vào ngày 05 tháng 3 năm 2011 và bãi bỏ những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

So với quy định trước đây thì Thông tư số 01 đã hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn. Đồng thời, cũng quy định thống nhất về cách viết hoa trong văn bản hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng trong việc triển khai và áp dụng trên thực tế.

Theo Thông tư này, thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông tư này. Kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tính và in ra giấy; văn bản được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc văn bản được làm trên giấy mẫu in sẵn; không áp dụng đối với văn bản được in thành sách, in trên báo, tạp chí và các loại ấn phẩm khác. Trong đó:

- Phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

- Khổ giấy: văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm). Các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được trình bày trên khổ giấy A5 (148 mm x 210 mm) hoặc trên giấy mẫu in sẵn (khổ A5). Văn bản hành chính được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (định hướng bản in theo chiều dài). Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy (định hướng bản in theo chiều rộng).

- Định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4) bao gồm: lề trên: cách mép trên từ 20 - 25 mm; lề dưới: cách mép dưới từ 20 - 25 mm; lề trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm; lề phải: cách mép phải từ 15 - 20 mm.

Vị trí trình bày cụ thể các thành phần thể thức văn bản, bản sao văn bản hành chính; bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao văn bản hành chính; sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản, bản sao văn bản; mẫu chữ được thực hiện theo các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Do tính chất quan trọng của văn bản hành chính được ban hành nhằm mục đích thông tin, điều hành, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hoặc dùng để giải quyết các tác nghiệp cụ thể, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc,... của các cơ quan hành chính nhà nước. Xét trên phương diện giao tiếp thì văn bản hành chính là hình thức thể hiện nội dung các mối quan hệ hành chính, là bộ mặt của các cơ quan nhà nước trong mối quan hệ giao tiếp giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức và cá nhân, trong mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau,… nên yêu cầu đối với văn bản hành chính là phải đảm bảo tính trang trọng, chính xác, rõ ràng và dễ hiểu. Vì vậy, việc quán triệt và thực hiện đúng các quy định về ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày trong văn bản hành chính tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

DL

09/05/2011 12:00 SAĐã ban hành
Quy định về hình thức xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranhQuy định về hình thức xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh
Ngày 21 tháng 7 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2014. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định này thì đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền...

Ngày 21 tháng 7 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2014. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định này thì đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài các hình thức xử phạt trên, doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau: Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; buộc chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất; buộc bán lại phần doanh nghiệp đã mua; buộc cải chính công khai; buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh; buộc sử dụng hoặc bán lại các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã mua nhưng không sử dụng; buộc loại bỏ những biện pháp ngăn cản, kìm hãm doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh; buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở; buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng; buộc khôi phục lại các điều khoản hợp đồng đã thay đổi mà không có lý do chính đáng; buộc khôi phục lại hợp đồng đã hủy bỏ mà không có lý do chính đáng.

05/08/2014 12:00 SAĐã ban hành
Báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đềBáo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề


VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ, ĐỘT XUẤT, CHUYÊN ĐỀ

Người soạn thảo:

 

Bùi Quang Đạt

Người kiểm tra:Người duyệt:


Trần Lương Phổ

1. Mục đích:

Để đánh giá đúng tiến độ kết quả thực hiện từng mãng công việc, đề ra các giải pháp thực hiện, các đề xuất và kiến nghị khi cần.

2. Phạm vi áp dụng:

Đối với tất cả các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở.

3. Quy trình thực hiện:

Bước

Tiến trình thực hiện

Thời gian

Trách nhiệm

1

- Thời gian báo cáo:

+ Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phải gửi báo cáo về Văn phòng Sở để tổng hợp thành báo cáo chung.

+ Báo cáo chuyên đề, đột xuất tuỳ từng loại cụ thể có thể gửi trực tiếp cho cấp Uỷ chi bộ, Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách (trường hợp cần thiết có thể gửi cho cả BGĐ) hoặc thông qua Văn phòng Sở.

 

 

-Trưởng các phòng, đơn vị

Thời gian:

Ngày 25 hàng tháng; ngày 15 tháng cuối quý; ngày 15 tháng 11 cuối năm

-Văn phòng Sở

Cán bộ tổng hợp văn phòng

2

- Nội dung báo cáo:

+ Xem lại toàn bộ hoạt động của tất cả các đơn vị trong bản báo cáo gửi về Sở Tư pháp.

+ Lấy số liệu chung toàn tỉnh, đối chiếu kế hoạch đã đề ra nhằm rút ra những việc làm được và những mặt hạn chế .

+Tổng hợp kiến nghị (nếu có)

3

- Thực hiện báo cáo:

+ Văn phòng Sở tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo.

+ Trình Giám đốc Sở phê duyệt.

- Văn phòng

- Giám đốc

4

Chuyển văn thư cho số, đóng dấu và phát hành theo nơi nhận

Văn thư

07/04/2010 12:00 SAĐã ban hành
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 04 đã đi vào hoạt độngChi nhánh Trợ giúp pháp lý số 04 đã đi vào hoạt động
Ngày 25 tháng 3 năm 2011 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 664/QĐ –UBND về thành lập Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 04, ngày 01/7/2011 Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 04 đã đi vào hoạt động, trụ sở Chi nhánh đặt tại Khu phố 2, Thị Trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nằm gần Phòng Tư pháp huyện Chợ Lách, số điện thoại mà người dân cần tư vấn pháp luật liên hệ với Chi nhánh Tr...

 

Ngày 25 tháng 3 năm 2011 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 664/QĐ –UBND về thành lập Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 04, ngày 01/7/2011 Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 04 đã đi vào hoạt động, trụ sở Chi nhánh đặt tại Khu phố 2, Thị Trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nằm gần Phòng Tư pháp huyện Chợ Lách, số điện thoại mà người dân cần tư vấn pháp luật liên hệ với Chi nhánh Trợ giúp pháp lý 04 là 0753.872889.

Như vậy tính đến thời điểm này, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre đã có 04 Chi nhánh trợ giúp pháp lý đặt tại các huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại, Chợ Lách.

15/08/2011 12:00 SAĐã ban hành
Đoàn Luật sư Bến Tre tổ chức Đại hội bất thường bầu thay thế nhân sựĐoàn Luật sư Bến Tre tổ chức Đại hội bất thường bầu thay thế nhân sự
Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 27 tháng 10 năm 2012 tại Hội trường Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư Bến Tre đã tổ chức “Đại hội bất thường bầu thay thế nhân sự” cho Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư do Chủ nhiệm Đoàn luật sư nhiệm kỳ VII (2008 – 2013) xin miễn nhiệm vì lý do sức khỏe và một Ủy viên Hội đồng khen thưởng kỷ luật xin miễn nhiệm do chuyển công tác.

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 27 tháng 10 năm 2012 tại Hội trường Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư Bến Tre đã tổ chức “Đại hội bất thường bầu thay thế nhân sự” cho Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư do Chủ nhiệm Đoàn luật sư nhiệm kỳ VII (2008 – 2013) xin miễn nhiệm vì lý do sức khỏe và một Ủy viên Hội đồng khen thưởng kỷ luật xin miễn nhiệm do chuyển công tác.


Tham dự Đại hội có Ông Phan Thông Anh - Trưởng cơ quan đại diện Liên đoàn Luât sư Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Quang Triệu – Giám Đốc Sở Tư pháp, Đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra, Phòng Bổ Trợ Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp cùng 37 thành viên Đoàn luật sư tỉnh.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn Luật sư từ 31/12/2008 đến 27/10/2012, triển khai thực hiện kết luận của Thủ thướng chính phủ đối với Liên đoàn luật sư Việt Nam, công tác khen thưởng xét tặng kỷ niệm chương của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đối với Ông Lê Văn Thanh, chức danh Ủy viên Hội đồng khen thưởng kỷ luật đối với Ông Nguyễn Hoàng Việt, thống nhất bầu Ông Võ Tấn Thành vào Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và giữ chức danh Chủ nhiệm, Ông Lê Văn Ly giữ chức danh Ủy viên Hội đồng khen thưởng kỷ luật.

Như vậy, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư hiện nay gồm các thành viên: Ông Võ Tấn Thành – Chủ nhiệm, Ông Nguyễn Thanh Lương – Phó Chủ nhiệm, Bà Trương Thị Xem – Phó Chủ nhiệm. Việc củng cố nhân sự của Đoàn Luật sư sẽ tạo tiền đề, đánh dấu những chuyển biến mới, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của Đoàn Luật sư trong việc quản lý, bảo vệ quyền lợi của các luật sư thành viên cũng như nâng cao vai trò tự quản của tổ chức Luật sư ./.

 

05/11/2012 12:00 SAĐã ban hành
Nhìn lại một năm hoạt động Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lýNhìn lại một năm hoạt động Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý
  Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý Xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, được tổ chức lễ ra mắt vào ngày 10/8/2011. Đến nay vừa tròn một năm, với số lượng Ban Chủ nhiệm gồm có 06 thành viên được phối hợp tổ chức từ các ngành đoàn thể xã. Do ông Võ Văn Lâm công chức Tư pháp-Hộ tịch xã làm Chủ nhiệm, đã đi vào hoạt động ổn định, có chất lượng và hiệu quả cao. 

 

Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý Xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, được tổ chức lễ ra mắt vào ngày 10/8/2011. Đến nay vừa tròn một năm, với số lượng Ban Chủ nhiệm gồm có 06 thành viên được phối hợp tổ chức từ các ngành đoàn thể xã. Do ông Võ Văn Lâm công chức Tư pháp-Hộ tịch xã làm Chủ nhiệm, đã đi vào hoạt động ổn định, có chất lượng và hiệu quả cao. Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý là một hình thức hoạt động  trợ giúp pháp lý cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân ở địa phương trực tiếp tham gia sinh hoạt, trao đổi những vướng mắc về pháp luật, đây là một sân chơi lành mạnh được các chi tổ, hội, đoàn thể hội viên và nhân dân trong toàn xã hưởng ứng. Từ khi thành lập đến nay Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đã sinh hoạt khắp nhiều điểm trên toàn xã với số lượng 01 kỳ/tháng. Hình thức sinh hoạt khá phong phú, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý sinh hoạt chuyên đề về pháp luật và đặt câu hỏi giao lưu, mổi câu trả lời đúng được Ban chủ nhiệm tặng một phần quà lưu niệm, đồng thời Ban chủ nhiệm lắng nghe ý kiến trao đổi của nhân dân.


Trong quí IV năm 2012, Câu lạc bộ sẽ phối hợp với ngành văn hóa thông tin xã lồng ghép những tiểu phẩm, kịch, nhằm để nâng chất lượng, sinh động trong các lần sinh hoạt, giúp cho người dân hiểu được thực tế hơn. Kế hoạch này sẽ được thực hiện đến khắp các cấp trường trong xã với chuyên đề “Tuổi trẻ trong học đường” đến giai đoạn 2013./.

 

01/11/2012 12:00 SAĐã ban hành
Di chúc và hiệu lực của di chúcDi chúc và hiệu lực của di chúc
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng có quyền lập di chúc, theo quy định tại Điều 647 của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì chỉ những người sau đây mới được quyền lập di chúc: Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận t...

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng có quyền lập di chúc, theo quy định tại Điều 647 của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì chỉ những người sau đây mới được quyền lập di chúc: Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình; Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau: người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 652 của Bộ luật Dân sự. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.

Di chúc có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm mở thừa kế. Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.

Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.

04/04/2014 12:00 SAĐã ban hành
Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trúNghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Ngày 18/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phát hiện, ngăn ngừa việc lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; nơi cư trú của công dân; giấy tờ, tài liệu...

Ngày 18/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phát hiện, ngăn ngừa việc lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; nơi cư trú của công dân; giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; thời hạn đăng ký thường trú, điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 31/2014/NĐ-CP thì nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống. Và chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố.

Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này, thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống và có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn.

Và chỗ ở hợp pháp theo Nghị định số 31/2014/NĐ-CP bao gồm: Nhà ở;  tàu, thuyền, phương tiện khác nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; nhà khác nhưng được sử dụng nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ; giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó); hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...

Trong đó đáng chú ý là quy định về điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương. Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương; trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó. Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Cũng theo Nghị định này, trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú, người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình phải làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2014 và thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú; Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

28/04/2014 12:00 SAĐã ban hành
Văn phòng công chứng Nguyễn Rậm khai trương và đi vào hoạt độngVăn phòng công chứng Nguyễn Rậm khai trương và đi vào hoạt động
Sáng ngày 07 tháng 7 năm 2014, Văn phòng Công chứng Nguyễn Rậm đã tổ chức Lễ khai trương và đi vào hoạt động tại số 13, tỉnh lộ 885, khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đến tham dự Lễ khai trương có lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện các Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp; lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri; đại diện các phòng, ban chuyên môn của ...

Sáng ngày 07 tháng 7 năm 2014, Văn phòng Công chứng Nguyễn Rậm đã tổ chức Lễ khai trương và đi vào hoạt động tại số 13, tỉnh lộ 885, khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đến tham dự Lễ khai trương có lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện các Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp; lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri; đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện Ba Tri và các đại biểu đại diện Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Văn phòng Công chứng Nguyễn Rậm thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Rậm và Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 10/TP-ĐKHĐ ngày 18 tháng 6 năm 2014. Bước đầu đi vào hoạt động Văn phòng Công chứng Nguyễn Rậm có 04 nhân viên và công chứng viên.

Đây là Văn phòng công chứng thứ 02 (hai) trên địa bàn huyện Ba Tri đi vào hoạt động và huyện Ba Tri là huyện thứ hai sau thành phố Bến Tre hoàn thành xong giai đoạn II (2015-2020) của Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

16/07/2014 12:00 SAĐã ban hành
Khiếu nại hành chính về đất đaiKhiếu nại hành chính về đất đai
Quyền khiếu nại là một trong những quyền thể hiện rõ và cơ bản nhất của công dân được quy định tại Khoản 1 Điều 30 Hiến pháp năm 2013 “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” đã thể hiện rõ đường lối, chủ trương của Đảng, của Nhà nước ta là luôn đề cao nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền con n...

Quyền khiếu nại là một trong những quyền thể hiện rõ và cơ bản nhất của công dân được quy định tại Khoản 1 Điều 30 Hiến pháp năm 2013 “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” đã thể hiện rõ đường lối, chủ trương của Đảng, của Nhà nước ta là luôn đề cao nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền con người, nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch trong xây dựng và thực hiện pháp luật.

Đất đai vốn là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, giáo dục, quốc phòng và an ninh. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ít nhiều đã ảnh hưởng tới quá trình sử dụng đất của người dân cũng như quá trình quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến việc công dân khiếu nại hành chính về đất đai ngày càng tăng và diễn biến rất phức tạp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 thì: “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”. Và như vậy, khiếu nại hành chính về đất đai là: Việc công dân, tổ chức, cơ quan đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quản lý đất đai xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình trong quá trình quản lý và sử dụng đất.

Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại của mình thông qua các hình thức theo quy định tại Điều 8, Khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011 và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011 như sau: Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại, đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật Khiếu nại hiện hành.

Khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung của vụ việc thì thực hiện như sau: Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Khiếu nại năm 2011, việc tiếp nhiều người cùng khiếu nại thực hiện theo quy định tại Chương V của Luật Khiếu nại năm 2011. Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Khiếu nại năm 2011, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại. Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại hiện hành.

Để thực hiện quyền khiếu nại của mình và được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý về đất đai giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền tránh vượt cấp và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì mỗi công dân chúng ta cần xác dịnh đúng đối tượng khiếu nại hành chính về đất đai. Theo quy định tại Điều 162 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai xác định đối tượng bị khiếu nại về đất đai là các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính. Quyết định hành chính trong quản lý đất đai bị khiếu nại bao gồm: Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra theo quy định tại Điều 264 Luật Tố tụng hành chính năm 2010, nếu người dân không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 5 Điều 50 Luật Đất đai hiện hành thì vẫn có quyền khiếu nại. Như vậy, sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khiếu nại cũng là một trong những quyết định hành chính trong quản lý đất đai bị khiếu nại.

Tại Khoản 2 Điều 162 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 quy định về hành vi hành chính trong quản lý đất đai bị khiếu nại là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước khi giải quyết công việc thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 162 Nghị định này là đối tượng bị khiếu nại hành chính về đất đai.

07/05/2014 12:00 SAĐã ban hành
Những điểm mới của Luật Công chứng năm 2014Những điểm mới của Luật Công chứng năm 2014
Ngày 20 tháng 7 năm 2014, Quốc hội thông qua Luật Công chứng, thay thế Luật Công chứng năm 2006 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật Công chứng năm 2014 có 10 chương và 81 điều, trong đó có nhiều quy định đáng chú ý như mở rộng phạm vi công chứng; tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên, về tổ chức hành nghề công chứng,…

Ngày 20 tháng 7 năm 2014, Quốc hội thông qua Luật Công chứng, thay thế Luật Công chứng năm 2006 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật Công chứng năm 2014 có 10 chương và 81 điều, trong đó có nhiều quy định đáng chú ý như mở rộng phạm vi công chứng; tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên, về tổ chức hành nghề công chứng,…Cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2, Điều 61, Điều 77 Luật Công chứng năm 2014 công chứng viên ngoài việc chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch còn chứng nhận cả bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại. Bên cạnh đó, công chứng viên cũng được giao nhiệm vụ chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Về công chứng viên cũng có điểm mới, Luật Công chứng năm 2014 quy định rõ hơn về địa vị pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của công chứng viên. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên, Luật Công chứng quy định chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn công chứng viên, quy định thời gian đào tạo nghề công chứng là mười hai tháng; quy định người được miễn đào tạo nghề công chứng phải tham gia khóa bồi dưỡng với thời gian là 03 tháng trước khi đề nghị bổ nhiệm, được giảm một nửa thời gian tập sự và cũng phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; bổ sung quy định về bổ nhiệm lại; bổ sung một số quyền và nghĩa vụ đối với công chứng viên.

Về tổ chức hành nghề công chứng, theo quy định tại Điều 22 Luật Công chứng năm 2014 thì Văn phòng công chứng phải do hai công chứng viên trở lên thành lập, được tổ chức và hoạt động hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh. Tên gọi của Văn phòng được đặt theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫm với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Bên cạnh đó, Luật Công chứng năm 2014 còn quy định rất cụ thể về việc Văn phòng công chứng có quyền thuê công chứng viên làm việc theo hợp đồng, được chuyển nhượng, hợp nhất, sáp nhập, thay đổi thành viên hợp danh…. Tổ chức hành nghề công chứng có quyền cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, có quyền ký hợp đồng với công chứng viên….. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên là loại hình bảo hiểm bắt buộc…

Ngoài những quy định trên, Luật Công chứng năm 2014 cũng đã bổ sung nhiều quy định mới như nguyên tắc hành nghề, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên, giá trị pháp lý của văn bản công chứng, quyền và nghĩa vụ của công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng.

16/07/2014 12:00 SAĐã ban hành
Luật Đất đai năm 2013, những điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đaiLuật Đất đai năm 2013, những điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, có một vai trò rất quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của loài người, nó tác động trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân; việc giải quyết tốt các tranh chấp đất đai của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương sẽ góp phần rất lớn trong việc giải quyết những bức xúc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, đảm bảo sự c...

Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, có một vai trò rất quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của loài người, nó tác động trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân; việc giải quyết tốt các tranh chấp đất đai của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương sẽ góp phần rất lớn trong việc giải quyết những bức xúc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, đảm bảo sự công bằng trong xã hội; đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thắt chặt tình làng, nghĩa xóm trong nhân dân.

Tuy nhiên, trên thực tế việc giải quyết tranh chấp đất đai diễn biến rất phức tạp. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, khởi kiện tại Tòa án nhân dân các cấp liên quan đến lĩnh vực đất đai luôn chiếm tỷ lệ cao và có xu hướng ngày càng tăng. Bên cạnh đó, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai ở một số địa phương vẫn chưa thật sự nhận được sự đồng tình của người dân, dẫn đến nhiều vụ việc phải giải quyết kéo dài, qua nhiều cấp khác nhau; nhiều bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên và đã có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn chưa được thi hành.

Ngày 29 tháng 11 năm 2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Đất đai năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, đã mở rộng hơn nữa quyền của công dân trong việc yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai, khi các bên sử dụng đất mâu thuẫn, không thống nhất với nhau trong quá trình sử dụng đất.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 thì “Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở”. Hòa giải trong trường hợp này là tự nguyện. Trong trường hợp “Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải” (Khoản 2 Điều 202) và đây là thủ tục hòa giải bắt buộc. Theo đó, tại Khoản 3, 4, 5 Điều 202 thì hòa giải theo thủ tục này được quy định như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp; đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác và Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 quy định đối với việc tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành, thì được giải quyết như sau:

Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết.

Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây: Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 203 hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Đây là một quy định mới khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

Tại Khoản 3 Điều 203 quy định trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau: Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính; Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. Đây cũng là một quy định mới theo Luật Tố tụng hành chính năm 2010 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, tại Điều 264.

Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều 203 phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

08/07/2014 12:00 SAĐã ban hành
An ninh trật tự ở các vùng nông thônAn ninh trật tự ở các vùng nông thôn
Làng quê vốn gắn liền với những gì đơn sơ, mộc mạc và người dân nơi đây cũng quen với nếp sống bình dị, chân chất, bà con lối xóm sống chan hòa, gắn bó với nhau. Chính vì thế, sự cảnh giác của người dân ở các vùng quê cũng có phần hạn chế. Họ luôn cho rằng ở quê không có hoặc ít có các trường hợp trộm, cướp và càng không cảnh giác đối với những người trong cùng xóm, ấp với nhau. Nếu ở thành thị, ...

Làng quê vốn gắn liền với những gì đơn sơ, mộc mạc và người dân nơi đây cũng quen với nếp sống bình dị, chân chất, bà con lối xóm sống chan hòa, gắn bó với nhau. Chính vì thế, sự cảnh giác của người dân ở các vùng quê cũng có phần hạn chế. Họ luôn cho rằng ở quê không có hoặc ít có các trường hợp trộm, cướp và càng không cảnh giác đối với những người trong cùng xóm, ấp với nhau. Nếu ở thành thị, người dân ra vào phải đóng và khóa cửa cẩn thận thì ở thôn quê, chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh cửa nhà rộng mở nhưng chủ nhà thì đi đâu không biết. Chính sự thật thà có phần chủ quan ấy đã bị một số đối tượng nắm bắt được và nảy sinh ý đồ đen tối, làm cho tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra ở các vùng nông thôn ngày càng nhiều.

Phần lớn người vi phạm ở  vùng nông thôn là người dân bản xứ. Đối tượng có thể là những thanh thiếu niên bỏ học sớm, tụ tập thành nhóm và thực hiện các hành vi trộm cắp. Một số đối tượng khác cũng là người dân địa phương nhưng đi làm ăn xa, sau đó quay trở về địa phương cùng với một nhóm người ở những vùng miền khác nhau, tổ chức thực hiện cướp giật tài sản một cách “chuyên nghiệp”, và thông thường nhóm đối tượng này có hành vi phạm tội táo bạo và tinh vi hơn. Có những trường hợp người dân phát hiện và truy hô thì chúng cũng không ngần ngại tấn công, gây thiệt hại về sức khỏe thậm chí tính mạng của người dân.

Cùng với sự phát triển của xã hội là sự kéo theo các loại hình tệ nạn, các loại tội phạm phân tán ở khắp mọi nơi mà không còn tập trung chủ yếu ở những khu vực thành thị hoặc những nơi có dân cư đông đúc. Gần đây, những vùng quê hẻo lánh lại là điểm tụ tập các loại tội phạm bởi chúng đánh vào tâm lý thiếu cảnh giác của người dân. Do đó người dân ở những vùng nông thôn không nên chủ quan, tạo điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm xâm hại. Người dân không nên đeo nhiều loại nữ trang đắt tiền trên người hoặc để tài sản là tiền, vàng trong túi xách và vô tư treo hoặc máng trên cổ xe máy khi tham gia giao thông. Đã có không ít các trường hợp bọn tội phạm đã cướp giật tài sản và gây thiệt hại về tính mạng của người dân trong những trường hợp trên.

Pháp luật có nhiều quy định để xử lý các hành vi vi phạm, về xử lý vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, do tham lam, vì lợi ích vật chất trước mắt mà bọn tội phạm bất chấp mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người khác, đôi khi còn xâm hại đến tính mạng của người dân. Trước tình hình trên, người dân cần quan tâm tự bảo vệ bản thân, người thân của mình, cũng như nêu cao ý thức cảnh giác nhằm hạn chế tình trạng các loại tội phạm gây thiệt hại về tài sản và tính mạng. Đặc biệt bà con ta cần nêu cao ý thức cảnh giác, đề phòng, không được lơ là, chủ quan và nên tìm hiểu những thông tin về các loại tội phạm trên các phương tiện truyền thông, từ đó có biện pháp đối phó với các thủ đoạn tinh vi của các loại tội phạm, để tình hình an ninh trật tự nói chung và an ninh trật tự ở các vùng nông thôn nói riêng được ổn định, lập lại sự bình yên vốn có của thôn quê.

31/07/2014 12:00 SAĐã ban hành
Thủ tục mua tài sản đấu giáThủ tục mua tài sản đấu giá
 Người tham gia đấu giá tài sản là cá nhân, đại diện tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo qui định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá tài sản là cá nhân, đại diện tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo qui định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện của người tham gia đấu giá: Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự (từ 18 tuổi trở lên) không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 22, Điều 23 của Bộ luật Dân sự; Tổ chức đủ tư cách pháp nhân được quy định tại Điều 84 Bộ luật Dân sự.

Những người sau đây không được tham gia đấu giá tài sản:

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.

Người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản; người ra quyết định tịch thu tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản nhà nước; cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo qui định của pháp luật.

Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo qui định của pháp luật, bao gồm: Người không được tham gia mua tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; người không đủ điều kiện tham gia mua tài sản đối với một số loại tài sản theo quy định của pháp luật về loại tài sản đó.

Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Người muốn tham gia đấu giá tài sản phải đăng ký mua tài sản trong thời hạn Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã thông báo và nộp đủ số tiền đặt trước, phí đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

Tổ chức bán đấu giá: Sau khi hết hạn đăng ký mua tài sản bán đấu giá, nếu chỉ có 01 khách hàng đăng ký mua tài sản thì Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản sẽ thông báo bằng điện thoại cho khách hàng biết, sau đó Trung tâm sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên có tài sản bán đấu giá để quyết định việc bán tài sản, thời gian 03 ngày làm việc bên có tài sản phải có ý kiến phản hồi cho Trung tâm biết chấp nhận bán hay không để Trung tâm thông báo cho khách hàng đã đăng ký đến tiến hành các thủ tục tiếp theo; trường hợp tài sản có hai khách hàng đăng ký mua thì Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản sẽ tổ chức bán đấu giá theo thời gian, địa điểm đã ghi trong thông báo bán đấu giá. Cuộc bán đấu giá được tổ chức công khai và khách hàng phải trả giá theo bước giá được quy định trong Nội quy từng cuộc bán đấu giá, người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất.

Giao tài sản bán đấu giá cho người mua: Tài sản bán đấu giá sẽ được Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản phối hợp với bên có ký hợp đồng bán đấu giá tài sản giao cho người mua trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi người mua nộp đủ tiền đối với động sản và 30 ngày làm việc đối với bất động sản, trừ trường hợp phải cưỡng chế thi hành án thì thời gian kéo dài nhưng không quá 60 ngày làm việc.

Chuyển quyền sở hữu cho người mua: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản sẽ phối hợp bên ký hợp đồng bán đấu giá hỗ trợ các giấy tờ có liên quan để người mua trúng đấu giá làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định pháp luật.

21/08/2014 12:00 SAĐã ban hành
Cho thuê lại lao động, một quy định mới trong Bộ luật Lao động năm 2012Cho thuê lại lao động, một quy định mới trong Bộ luật Lao động năm 2012
Hiện nay, do nhu cầu của thị trường mà hoạt động cho thuê lại lao động ngày càng diễn ra phổ biến và sôi nổi, nhiều doanh nghiệp trong nước đã áp dụng hình thức này để đáp ứng cho quá trình kinh doanh của mình. Trước khi Bộ luật Lao động năm 2012 được ban hành thì hoạt động cho thuê lại lao động đã được diễn ra một cách tự phát mà vẫn chưa được quy định pháp luật điều chỉnh, Bộ luật Lao động n...

Hiện nay, do nhu cầu của thị trường mà hoạt động cho thuê lại lao động ngày càng diễn ra phổ biến và sôi nổi, nhiều doanh nghiệp trong nước đã áp dụng hình thức này để đáp ứng cho quá trình kinh doanh của mình. Trước khi Bộ luật Lao động năm 2012 được ban hành thì hoạt động cho thuê lại lao động đã được diễn ra một cách tự phát mà vẫn chưa được quy định pháp luật điều chỉnh, Bộ luật Lao động năm 2012 đã điều chỉnh hoạt động này (Mục 5) và Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Theo đó, cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định. Doanh nghiệp chỉ được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện sau: Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng; Bảo đảm mức vốn pháp định là 2.000.000.000  đồng; Địa điểm đặt trụ sở phải ổn định và có thời hạn ít nhất 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên; Người đứng đầu doanh nghiệp phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên, trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh ghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lao động.

Doanh nghiệp chỉ được thực hiện cho thuê lại lao động đối với một số công việc sau: Phiên dịch/Biên dịch/Tốc ký; Thư ký/Trợ lý hành chính; Lễ tân; Hướng dẫn du lịch; Hỗ trợ bán hàng; Hỗ trợ dự án; Lập trình hệ thống sản xuất; Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông; Vận hành/kiểm tra/sữa chửa máy móc xây dựng, hệ thống sản xuất; Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy; Biên tập tài liệu; Vệ sĩ/Bảo vệ; Tiếp thị/Chăm sóc khách hàng qua điện thoại; Xử lý các vấn đề tài chính, thuế; Sửa chửa/ kiểm tra vận hành ô tô; Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp/Trang trí nội thất; Lái xe.

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động còn quy định cụ thể về việc ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào quan hệ cho thuê lại lao động.

Bộ luật Lao động năm 2012 điều chỉnh hoạt động cho thuê lại lao động đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các bên trong quan hệ cho thuê lại lao động, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động cũng như góp phần vào sự phát triển ổn định của thị trường lao động.

16/05/2014 12:00 SAĐã ban hành
Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmĐiều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Ngày 23/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2014.

Ngày 23/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2014.

Theo đó, Nghị định quy định Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định này là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

Đã thực hiện việc ký quỹ theo các quy định như sau: Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và quy định của pháp luật. Ngân hàng có trách nhiệm xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng. Sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép;

Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép.

Tiền ký quỹ được rút trong trường hợp nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

Ngân hàng không được cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi đến cơ quan có thẩm quyền, bao gồm: Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp; Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu; Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này; Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Đặc biệt, Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm chỉ có thời hạn tối đa là 05 năm (60 tháng). Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn có quyền gia hạn, nhưng mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng. Trong thời hạn 30 ngày trước ngày giấy phép hết hạn, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm: Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp; Giấy phép đã hết hạn; Bản sao các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp giấy phép quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động mà Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của Doanh nghiệp  bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp lại.

Doanh nghiệp gửi 01 bộ Hồ sơ cấp lại giấy phép đến cơ quan có thẩm quyền, bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép của doanh nghiệp; Giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao các giấy tờ chứng minh việc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép.

30/06/2014 12:00 SAĐã ban hành
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) và rà soát, đánh giá TTHC nhằm cụ thể hóa những quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát...

Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) và rà soát, đánh giá TTHC nhằm cụ thể hóa những quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Thông tư gồm 04 Chương, 16 Điều, bao gồm các nội dung hướng dẫn cụ thể việc đánh giá tác động của TTHC trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; việc rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình rà soát, đơn giản hóa TTHC.

Thông tư 07/2014/TT-BTP quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thực hiện đánh giá tác động, cơ quan thẩm định trong quá trình đánh giá tác động; hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp, chi phí tuân thủ trong quá trình xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; quy định, hướng dẫn rõ đối với trường hợp TTHC được giao quy định đầy đủ, chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung thì cơ quan chủ trì soạn thảo chỉ đánh giá tác động với những phần liên quan đến những nội dung quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung; hướng dẫn cách tính chi phí tuân thủ TTHC và việc sử dụng biểu mẫu tính toán.

Theo đó, việc đánh giá tác động của TTHC được tiến hành trong giai đoạn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phải hoàn thành trước khi gửi cơ quan thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thực hiện đánh giá tác động của TTHC theo các bước sau: Tiến hành đánh giá tác động của TTHC; hoàn thiện các quy định về TTHC; tổng hợp kết quả đánh giá tác động của TTHC.

Cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng các biểu mẫu và nội dung quy định để đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ của TTHC.

Trong quá trình đánh giá tác động, nếu TTHC được xác định là không cần thiết thì cơ quan chủ trì soạn thảo ngừng việc đánh giá và không quy định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản. Nếu TTHC được xác định là cần thiết thì tiếp tục đánh giá và căn cứ kết quả đánh giá, cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện quy định về TTHC nhằm bảo đảm TTHC tại dự án, dự thảo văn bản thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và hiệu quả.

Sau khi đánh giá tác động của TTHC, cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp kết quả đánh giá vào nội dung báo cáo đánh giá tác động của dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đối với dự thảo Thông tư, Thông tư liên tịch, dự thảo Quyết định của UBND cấp tỉnh có quy định về TTHC, cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp kết quả đánh giá tác động của TTHC thành báo cáo riêng.

Về hoạt động rà soát, đánh giá TTHC, Thông tư đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình rà soát, đánh giá TTHC; hướng dẫn quy trình từ khâu lập Kế hoạch đến khâu gửi kết quả rà soát, đánh giá; hướng dẫn cách thức rà soát, đánh giá TTHC đối với từng TTHC, nhóm TTHC thông qua việc trả lời các câu hỏi trong biểu mẫu rà soát, đánh giá, sơ đồ hóa và sử dụng biểu mẫu tính chi phí tuân thủ trước và sau đơn giản hóa.

Thông tư số 07/2014/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2014.

18/04/2014 12:00 SAĐã ban hành
Thành lập và ra mắt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý xã Châu Hưng, huyện Bình ĐạiThành lập và ra mắt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý xã Châu Hưng, huyện Bình Đại
Ngày 22 tháng 5 năm 2014, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Bình Đại và Ủy ban nhân dân xã Châu Hưng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý xã Châu Hưng. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý xã Châu Hưng gồm có 11 thành viên, do ông Bùi Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Chủ nhiệm.

Ngày 22 tháng 5 năm 2014, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Bình Đại và Ủy ban nhân dân xã Châu Hưng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý xã Châu Hưng. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý xã Châu Hưng gồm có 11 thành viên, do ông Bùi Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Chủ nhiệm.


Tại buổi ra mắt, lãnh đạo xã Châu Hưng khẳng định Câu lạc bộ là một hình thức hoạt động trợ giúp pháp lý cộng đồng, tạo điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý ở địa phương tham gia sinh hoạt, trao đổi vướng mắc pháp luật, đây chính là chiếc cầu nối giữa pháp luật với nhân dân. Thành viên Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý là Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, tổ hòa giải, Mặt trận Tổ quốc xã, Trưởng ấp…, hơn ai hết, họ hiểu người dân đang cần được giúp đỡ nhiều nhất trong lĩnh vực pháp luật nào, đồng thời họ hiểu lối sống, sinh hoạt của người dân ở địa phương sẽ giúp cho việc tư vấn một cách kịp thời và hiệu quả. Thông qua hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý giúp cho thành viên của Câu lạc bộ có điều kiện gần dân nhiều hơn, qua đó hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân để có hướng giải quyết đúng pháp luật, hợp lòng dân, giúp cho các thành viên có cơ hội học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là kiến thức pháp luật.

Sau buổi lễ, Ban Chủ nhiệm phối hợp cùng Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã tổ chức tư vấn cho những người tham dự các lĩnh vực tranh chấp đất đai, thừa kế và hôn nhân gia đình… Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý xã Châu Hưng là Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý thứ 54 của tỉnh. Trong thời gian qua việc thành lập các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh không chạy theo số lượng mà trọng tâm là ngày càng củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nhằm góp phần chung cho công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương,  phục vụ tối ưu nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân.

03/06/2014 12:00 SAĐã ban hành
Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến TreQuy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày 10 tháng 4 năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND kèm theo Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre (có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2014). Quy chế này quy định về cơ cấu, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ ...

Ngày 10 tháng 4 năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND kèm theo Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre (có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2014). Quy chế này quy định về cơ cấu, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre, cụ thể:

Về cơ cấu cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt là cán bộ đầu mối)

Các sở, ban, ngành tỉnh không (hoặc chưa) thành lập tổ chức pháp chế, bố trí ở mỗi đơn vị không quá 03 cán bộ đầu mối, trong đó phải đảm bảo bố trí có 01 lãnh đạo sở, ban, ngành và 01 lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương; đối với các sở, ban, ngành đã thành lập Phòng Pháp chế phải đảm bảo bố trí có 01 lãnh đạo sở, ban, ngành và 01 lãnh đạo Phòng Pháp chế.

Riêng đối với Sở Tư pháp, ngoài việc bố trí cán bộ đầu mối phải đảm bảo như các sở, ban, ngành khác, cán bộ đầu mối bao gồm Công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; đối với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí không quá 05 cán bộ đầu mối.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Bố trí 03 cán bộ đầu mối, trong đó phải đảm bảo có 01 lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện, 01 lãnh đạo Phòng Tư pháp và 01 chuyên viên Phòng Nội vụ.

Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Bố trí 01 cán bộ đầu mối là Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Phân cấp công nhận cán bộ đầu mối: Cán bộ đầu mối tại các sở, ban, ngành tỉnh (cán bộ đầu mối cấp tỉnh) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận; Cán bộ đầu mối cấp huyện, cấp xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận.

Chế độ làm việc của cán bộ đầu mối: Ngoài công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, cán bộ đầu mối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Về nhiệm vụ của cán bộ đầu mối

Tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị.

Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định; kiểm tra việc công khai địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính.

Triển khai, thực hiện việc rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và kế hoạch của cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí và cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, tham mưu xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.

Đối với cán bộ đầu mối cấp tỉnh: Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên (khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 3 Quy chế), còn phải tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị được giao chủ trì soạn thảo theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; thống kê thủ tục hành chính, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính do cấp có thẩm quyền ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình (kể cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã) để lập thủ tục trình công bố thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Đối với cán bộ đầu mối cấp huyện, cấp xã: Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 3 Quy chế, còn phải chủ động thống kê, rà soát hoặc phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện thống kê và kịp thời kiến nghị bằng văn bản gửi sở, ban, ngành có chức năng để lập thủ tục trình công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ nhưng chưa được công bố hoặc đã công bố nhưng chưa đầy đủ, chính xác so với các quy định của cấp có thẩm quyền ban hành.

Cán bộ đầu mối có quyền: Phối hợp với các bộ phận có liên quan của đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính do Thủ trưởng giao; tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính về các vấn đề có liên quan đến phạm vi chức năng quản lý của đơn vị khi có yêu cầu; tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ, ngành, địa phương tổ chức và phối hợp tổ chức, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; đồng thời được hưởng chế độ hỗ trợ cán bộ đầu mối theo quy định tại Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre và được xem xét khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quy chế này cũng quy định rõ trách nhiệm của Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trong  bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

25/04/2014 12:00 SAĐã ban hành
Những điều cần lưu ý trong việc xác định người bị kiện  trong vụ án hành chínhNhững điều cần lưu ý trong việc xác định người bị kiện  trong vụ án hành chính
Với việc quy định cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2010 có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Để thực hiện đúng quyền khởi kiện và tham gia tố tụng trong vụ án hành chính của mình tại Tòa án, thì việc xác định người bị kiện trong vụ...

Với việc quy định cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2010 có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Để thực hiện đúng quyền khởi kiện và tham gia tố tụng trong vụ án hành chính của mình tại Tòa án, thì việc xác định người bị kiện trong vụ án là một yếu tố hết sức quan trọng; vì đó là cơ sở để Tòa án thụ lý đơn khởi kiện của người khởi kiện, bởi nếu không xác định đúng người bị kiện là ai (cá nhân, cơ quan hay tổ chức), thì khi nộp đơn khởi kiện tại Tòa án, người khởi kiện sẽ không được Tòa án chấp nhận đơn để thụ lý và tiến hành giải quyết vụ án đó, dẫn đến việc giải quyết vụ án kéo dài và mất nhiều thời gian của người khởi kiện.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2010, Điều 2 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính thì: Người bị kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện. Do đó, để xác định đúng người bị kiện khi nào là cá nhân, khi nào là cơ quan, tổ chức thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ việc đó. Trường hợp có nhiều luật cùng quy định thẩm quyền ra quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính về một lĩnh vực quản lý, thì việc xác định thẩm quyền của người bị kiện khi nào là cá nhân, khi nào là cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào luật chuyên ngành.

Ví dụ: Có hai quyết định hành chính bị khởi kiện và hai quyết định hành chính này đều do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ký (một quyết định về xử phạt vi phạm hành chính và một quyết định thu hồi đất của hộ gia đình). Căn cứ vào quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết các vụ việc này thì người bị kiện trong vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012), còn người bị kiện trong vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định thu hồi đất của hộ gia đình là Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Điều 44 Luật Đất đai).

Người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Luật Tố tụng hành chính là người có chức vụ, chức danh cụ thể và theo quy định của pháp luật thì người có chức vụ, chức danh đó mới có thẩm quyền ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính. Trường hợp quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính do một người cụ thể ký hoặc thực hiện, nhưng người đó ký quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính với danh nghĩa một chức vụ, chức danh có thẩm quyền thì quyết định hành chính, hành vi hành chính đó là của người đảm nhiệm chức vụ, chức danh đó. Ví dụ: Quyết định hành chính do ông Nguyễn Văn A ký với danh nghĩa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện B thì gọi là quyết định hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện B mà không gọi là quyết định hành chính của ông Nguyễn Văn A (Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

07/07/2014 12:00 SAĐã ban hành
Mục tiêu và kế hoạch hoạt động năm 2009Mục tiêu và kế hoạch hoạt động năm 2009

 

P. CÔNG CHỨNG SỐ 1 MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

CÔNG CHỨNG NĂM 2009

Người soạn


Bùi Trọng Tâm

Người kiểm tra


Đặng Thị Kim Cương

Người duyệt


Trần Lương Phổ

 

Mục tiêu:

Giải quyết 100% hồ sơ công chứng hợp đồng giao dịch dân sự đúng theo quy định của pháp luật và cải tiến về thời gian theo quy trình của phòng Công chứng.

07/04/2010 12:00 SAĐã ban hành
Quy trình chứng nhận hợp đồng giao dịch nhân sự năm 2008Quy trình chứng nhận hợp đồng giao dịch nhân sự năm 2008

 

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

TỈNH BẾN TRE

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH DÂN SỰ NĂM 2008

Người soạn


Bùi Trọng Tâm

Người kiểm tra


Đặng Thị Kim Cương

Người duyệt


Trần Lương Phổ
  • Mục đích: Nhằm đem lại tính xác thực cho các hợp đồng được giao kết hoặc giao dịch khác được xác lập, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại và quan hệ xã hội khác và phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật
  • Phạm vi áp dụng: Cho tất cả các đối tượng có yêu cầu giao dịch dân sự
  • Tài liệu áp dụng: Bộ Luật Dân sự, Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 12/8/2000 của Chính phủ; Thông tư số: 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp; Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường; Luật Công chứng số 82/2006/QH11
  • Thuật ngữ : Phổ thông, dễ hiểu
Số TT Nội dung công việc Người thực hịên Thời gian hoàn thành
01 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao Nhân viên

- Trường hợp đơn giản không quá 20 phút (theo quy định: 03 ngày/trường hợp)

- Trường hợp phức tạp không quá 05 ngày làm việc (theo quy định: 10 ngày/trường hợp)
02 Kiểm tra nội dung hồ sơ. Công chứng viên
03 Yêu cầu các đối tượng có liên quan trong hợp đồng giao dịch dân sự xem lại nội dung trước khi ký tên vào sổ lưu công chứng Công chứng viên
04 Viết lời chứng theo mẫu và ký tên Công chứng viên
05 Ghi danh mục hồ sơ lưu và cho số công chứng, vào sổ lưu Công chứng viên
06 Đóng dấu; Thu lệ phí, trả hồ sơ Nhân viên
07 Lưu hồ sơ Nhân viên
07/04/2010 12:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn