Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

Nội dung
Ngày xuất bản
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Trạng thái
Phân loại 
 
  
  
  
Edit
Phân loại
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại25/06/2018 2:00 CHĐã ban hành Thông báo của Sở
Thông báo về việc lựa chọn luật sư ký hợp đồng tham gia trợ giúp pháp lý12/06/2018 2:00 CHĐã ban hành Thông báo của Sở
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú25/09/2018 3:00 CHĐã ban hành Thông báo của Sở
Quản lý và tổ chức lễ hội13/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tuyên truyền
Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương13/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tuyên truyền
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn