Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại
25/06/2018 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc lựa chọn luật sư ký hợp đồng tham gia trợ giúp pháp lýThông báo về việc lựa chọn luật sư ký hợp đồng tham gia trợ giúp pháp lý
12/06/2018 2:00 CHĐã ban hành
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn