Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

Nội dung
Ngày xuất bản
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Trạng thái
Phân loại
 
 
  
  
  
Edit
Phân loại
Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệpNew12/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tin tức - sự kiện
Cần khắc phục những hạn chế trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch dân sựNew12/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tin tức - sự kiện
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 04/12/2018New11/12/2018 9:00 SAĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 48, 61, tờ bản đồ số 12; tại ấp An Ninh, xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreNew07/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 571, 576, tờ bản đồ số 01, tại ấp Thạnh Tây, xã Hương Mỹ, MCN, tỉnh Bến TreNew07/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 43, tờ bản đồ số 15, tại ấp An Hòa, xã An Thạnh, MCN, tỉnh Bến TreNew07/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 93, tờ bản đồ số 10; tại xã Bình Thắng, Bình Đại, tỉnh Bến TreNew07/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 563, tờ bản đồ số 04; tại xã Bình Thắng, Bình Đại, tỉnh Bến TreNew07/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 296, 297, cùng tờ bản đồ số 03; tại ấp Hòa Hưng, xã Hòa Lộc, Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến TreNew07/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin giải tỏa ngăn chặn đối với công văn số 249/CCTHADS ngày 21/5/2018 của Chi cục THADS huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreNew03/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 528, 529, 530, 531 và 533, cùng tờ bản đồ số 12 tại ấp Thanh Sơn, xã Cẩm Sơn, MCN, tỉnh Bến TreNew03/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 399, tờ bản đồ số 25 tại ấp Phú Tây, xã An Định, MCN, tỉnh Bến TreNew03/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 47, 67, tờ bản đồ số 22, tại ấp Tân Phú 2,xã Phước Hiệp, MCN, tỉnh Bến Tre và thửa đất số 215, tờ bản đồ số 16 tại ấp Tân Phú 1, xã Phước Hiệp, MCN, tỉnh Bến TreNew03/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 141, tờ bản đồ số 03, tại ấp Phú Lộc Hạ 2, xã An Định, MCN, tỉnh Bến TreNew03/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 461, 896, tờ bản đồ số 02 tại ấp An TRạch Đông, xã Thành Thới A, MCN, tỉnh Bến TreNew03/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 149, 272, tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 6, tờ bản đồ số 5; cùng tại xã Thạnh Trị, Bình Đại, tỉnh Bến TreNew03/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 2357, tờ bản đồ số 01; tại xã Thạnh Trị, Bình Đại, tỉnh Bến TreNew03/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 23/11/201830/11/2018 2:00 CHĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 21/11/201829/11/2018 2:00 CHĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre16/11/2018 10:00 SAĐã ban hành Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tài liệu tuyên truyền, Tin tức - sự kiện
Chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre 16/11/2018 10:00 SAĐã ban hành Tài liệu tuyên truyền, Tin tức - sự kiện
Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 202116/11/2018 10:00 SAĐã ban hành Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tài liệu tuyên truyền, Tin tức - sự kiện
Tuổi trẻ Bến Tre tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam16/11/2018 10:00 SAĐã ban hành Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tin tức - sự kiện
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 12/11/201816/11/2018 9:00 SAĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 15/11/201816/11/2018 9:00 SAĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông tin giải tỏa ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 237, tờ bản đồ số 28 và thửa đất số 2710, tờ bản đồ số 03 tại ấp Tân Hòa A, xã Minh Đức, MCN, tỉnh Bến Tre16/11/2018 9:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin giải tỏa ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 431, tờ bản đồ số 02 tại ấp Bình Đông, xã Cẩm Sơn, MCN, tỉnh Bến Tre16/11/2018 9:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 805, 1076, 1077, cùng tờ bản đồ số 4; tại xã Đại Hòa Lộc, Bình Đại, tỉnh Bến Tre16/11/2018 9:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 25, 46 cùng tờ bản đồ số 3; tại xã Đại Hòa Lộc, Bình Đại, tỉnh Bến Tre16/11/2018 9:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Kết quả lý lịch tư pháp ngày 15/11/201816/11/2018 9:00 SAĐã ban hành Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
1 - 30Next
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn