Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

Nội dung
Ngày xuất bản
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Trạng thái
Phân loại
 
 
  
  
  
Edit
Phân loại
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 244, tờ bản đồ số 5 tại ấp Tân Ngãi, xã Tân Trung, MCN, tỉnh Bến Tre09/01/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1971 và 1916, tờ bản đồ số 01 tại ấp An Lộc, xã An Thới, MCN, tỉnh Bến Tre09/01/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 90, 91, tờ bản đồ số 40 và thửa đất số 189, tờ bản đồ số 7 tại ấp Bình Tây, xã Cẩm Sơn, MCN, tỉnh Bến Tre09/01/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 335, tờ bản đồ số 08 và thửa đất số 49, tờ bản đồ số 16 tại ấp Phú Lộc, xã An Định, MCN, tỉnh Bến Tre09/01/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 263, tờ bản đồ số 17 tại ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định, MCN, tỉnh Bến Tre09/01/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với tài sản của ông Nguyễn Thanh Liêm; CMND số 320918163; ĐKTT: 43/4 khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày, huyện MCN, tỉnh Bến Tre09/01/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 251, tờ bản đồ số 01 tại ấp An Lộc Thị, xã An Thạnh, MCN, tỉnh Bến Tre09/01/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tại sản đối với thửa đất số 426, tờ bản đồ số 19 do UBND huyện Ba Tri cấp ngày 29/9/200509/01/2018 9:00 SAĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 20/12/201729/12/2017 11:00 SAĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 25/12/201729/12/2017 11:00 SAĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 57 thuộc tờ bản đồ số 11 tại ấp Phước Lý, xã Bình Khánh Đông, MCN, tỉnh Bến Tre15/12/2017 4:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 14/12/201715/12/2017 3:00 CHĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 216 thuộc tờ bản đồ số 1 tại ấp Phước Tân, xã Bình Khánh Đông, MCN, tỉnh Bến Tre15/12/2017 3:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN HÀNH NGHỀ TẠI BẾN TRE14/12/2017 5:00 CHĐã ban hành Bổ trợ tư pháp
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 07/12/201711/12/2017 5:00 CHĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 01/12/201711/12/2017 4:00 CHĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1870, 1852 và 1853 thuộc tờ bản đồ số 03 tại ấp Tân Quới Tây A, xã Minh Đức, MCN, tỉnh Bến Tre11/12/2017 3:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1498, 1499, 2132 và 341 thuộc tờ bản đồ số 03 và số 01 tại xã Cẩm Sơn, MCN, tỉnh Bến Tre11/12/2017 3:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 143, 140 và 287 thuộc tờ bản đồ số 17 tại ấp Tân Phú 1, xã Phước Hiệp, MCN, tỉnh Bến Tre11/12/2017 3:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Ánh Dương tại xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh04/12/2017 6:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin tranh chấp thửa đất số 80, tờ bản đồ số 33 tại phường Phú Khương, TP.Bến Tre04/12/2017 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 254, tờ bản đồ số 16 tại ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Hội, MCN, tỉnh Bến Tre04/12/2017 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối quyền sử dụng đất thuộc thửa số 177, tờ bản đồ số 05 tại ấp An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội, MCN, tỉnh Bến Tre04/12/2017 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 27/11/201704/12/2017 4:00 CHĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 21/11/201727/11/2017 9:00 SAĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 13/11/201724/11/2017 9:00 SAĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 16/11/201724/11/2017 9:00 SAĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 02/11/201717/11/2017 4:00 CHĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 07/11/201717/11/2017 4:00 CHĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 10/11/201717/11/2017 4:00 CHĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
1 - 30Next
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn