Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

Nội dung
Ngày xuất bản
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Trạng thái
Phân loại
 
 
  
  
  
Edit
Phân loại
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 18/9/201821/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông tin giải tỏa ngăn chặn đối với công văn số 598/CCTHADS ngày 21/12/2017 và công văn số 119/CCTHADS ngày 21/3/2018 của Chi cục THADS huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre20/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin giải tỏa ngăn chặn một phần thửa số 597, tờ bản đồ số 02; tại ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre20/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 2160, tờ bản đồ số 2 tại ấp Tân Hậu 1, xã Tân Trung, MCN, tỉnh Bến Tre20/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 832, 835, 836, 837, 993, tờ bản đồ số 02 tại xã Thới Thuận, Bình Đại, tỉnh Bến Tre20/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 116, 137, tờ bản đồ số 13, tại ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre19/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 17/9/201817/09/2018 9:00 SAĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Bến Tre khai giảng lớp đào tạo nghề luật sư khóa 1913/09/2018 6:00 CHĐã ban hành Tin tức - sự kiện
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 128, tờ bản đồ số 17 tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, MCN, tỉnh Bến Tre13/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 597, 583, 584, 606 tờ bản đồ số 02 và thửa đất số 153, tờ bản đồ số 10; tại ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre13/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 06, tờ bản đồ số 15 tại xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre13/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin hạn chế quyền về tài sản của ông Võ Thành Đứch, SN 1977 và bà Phan Thị Thảo, SN 1978; cùng địa chỉ tại ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, Bến Tre13/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Quản lý và tổ chức lễ hội13/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tài liệu tuyên truyền, Tin tức - sự kiện
Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương13/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tài liệu tuyên truyền, Tin tức - sự kiện
Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 13/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tin tức - sự kiện
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy13/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Tin tức - sự kiện
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 228, 233 tờ bản đồ số 15; tại ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre10/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 06/9/201810/09/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông tin giải tỏa ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 217, 218, 375, 379, tờ bản đồ số 37 tại Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre07/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Triển khai thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam07/09/2018 4:00 CHĐã ban hành Bổ trợ tư pháp, Tin tức - sự kiện
Kết quả lý lịch tư pháp ngày 06/9/201807/09/2018 11:00 SAĐã ban hành Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Kết quả lý lịch tư pháp ngày 31/8/201804/09/2018 10:00 SAĐã ban hành Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Thông tin hạn chế quyền về tài sản của ông Huỳnh Văn Thành, SN 1968 và bà Mai Thị Kiều Nương, SN 1963; cùng địa chỉ tại ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, Bến Tre03/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 179, tờ bản đồ số 15 tại ấp Bình Sơn và thửa số 212, tờ bản đồ số 12 tại ấp Phú Sơn, cùng xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre03/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 202, tờ bản đồ số 14 tại ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre03/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 233, 288, tờ bản đồ số 15 tại ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre03/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 140, 122, tờ bản đồ số 110 và thửa đất số 62, 13, 68, tờ bản đồ số 9; tại ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre03/09/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
Kết quả lý lịch tư pháp ngày 30/8/201831/08/2018 10:00 SAĐã ban hành Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Kết quả lý lịch tư pháp ngày 29/8/201830/08/2018 10:00 SAĐã ban hành Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Thông tin ngăn chặn đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1882, tờ bản đồ số 4; tại ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, Bình Đại, tỉnh Bến Tre27/08/2018 5:00 CHĐã ban hành Thông tin tranh chấp, ngăn chặn trong công chứng
1 - 30Next
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn