Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
Thứ 6, Ngày 22/04/2011, 00:00
Các quy định về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
22/04/2011 | Nguyễn Tuấn Khanh

Ngày 28 tháng 5 năm 2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Theo đó, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

Nghị định đã quy định cụ thể về các hình thức, nội dung, biện pháp và trách nhiệm của các cơ quan trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp được quyền tiếp cận, sử dụng miễn phí thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật). Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp luật mà chưa được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ, UBND cấp tỉnh thì doanh nghiệp có quyền đề nghị Bộ, UBND cấp tỉnh cập nhật văn bản đó.

Nhằm thực hiện tốt Nghị định số 66/2008/NĐ-CP, ngày 13 tháng 10 năm 2009, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Thông qua chương trình này nhằm giúp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức, cá nhân kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Bến Tre nắm bắt kịp thời những thông tin pháp lý trong hoạt động doanh nghiệp; hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp góp phần tạo thuận lợi trong việc điều hành, quản lý hoạt động của cơ quan Nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của nhà nước.


Lượt người xem:  474
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn