Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThuTucHanhChinh

Tìm kiếm Hướng dẫn tìm kiếm
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiệnMức
1Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lýSở Tư pháp2
2Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lýSở Tư pháp2
3Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lýSở Tư pháp2
4Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lýTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre2
5Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lýTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre2
6Yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lýTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre; tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý2
7Chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lýSở Tư pháp2
8Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lýSở Tư pháp2
9Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lýSở Tư pháp2
10Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lýTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre2
11phục hồi danh dựBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh.2
12giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh.2
13xác định cơ quan giải quyết bồi thườngBồi thường nhà nướcSở Tư pháp2
14phục hồi danh dựBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện.2
15giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện.2
16giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã.2
17Cấp bản sao từ sổ gốcChứng thựcCơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc2
18Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnhPhổ biến giáo dục pháp luậtSở Tư pháp2
19Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnhPhổ biến giáo dục pháp luậtSở Tư pháp2
20Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
21Thay đổi địa chỉ trụ sở của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
22Thay đổi tên gọi, Trưởng Chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
23Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
24Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
25Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mạiHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
26Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mạiHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
27Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mạiHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
28Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
29Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mạiHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
30Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mạiHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn