Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThuTucHanhChinh

Tìm kiếm Hướng dẫn tìm kiếm
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiệnMức
1Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luậtTư vấn pháp luậtSở Tư pháp2
2Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luậtTư vấn pháp luậtSở Tư pháp2
3Cấp thẻ tư vấn viên pháp luậtTư vấn pháp luậtSở Tư pháp2
4Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánhTư vấn pháp luậtSở Tư pháp2
5Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luậtTư vấn pháp luậtSở Tư pháp2
6Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt độngTư vấn pháp luậtSở Tư pháp2
7Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quảnTư vấn pháp luậtSở Tư pháp2
8Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánhTư vấn pháp luậtSở Tư pháp2
9Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luậtTư vấn pháp luậtSở Tư pháp2
10Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luậtTư vấn pháp luậtSở Tư pháp2
11Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiLuật sưSở Tư pháp2
12Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt NamLuật sưSở Tư pháp2
13Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoàiLuật sưSở Tư pháp2
14Giải thể Đoàn luật sưLuật sưSở Tư pháp2
15Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sưLuật sưSở Tư pháp2
16Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sưLuật sưSở Tư pháp2
17Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sưLuật sưSở Tư pháp2
18Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luậtLuật sưSở Tư pháp2
19Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danhLuật sưSở Tư pháp2
20Sáp nhập công ty luậtLuật sưSở Tư pháp2
21Hợp nhất công ty luậtLuật sưSở Tư pháp2
22Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiLuật sưSở Tư pháp2
23Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiLuật sưSở Tư pháp2
24Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhânLuật sưSở Tư pháp2
25Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sưLuật sưSở Tư pháp2
26Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sưLuật sưSở Tư pháp2
27Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh`Luật sưSở Tư pháp2
28Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viênLuật sưSở Tư pháp2
29Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sưLuật sưSở Tư pháp2
30Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sưLuật sưSở Tư pháp2
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn