Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
Tin tức sự kiện - Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính
​Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính. Trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu, nội dung rà soát theo Kế hoạch số 6873/KH-UBND ngày 28/12/2015 rà soát quy định TTHC năm 20... 
 
Ngày 06 tháng 6 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh (gọi tắt là Nghị quyết số 43/NQ-CP). 
 
Ngày 15 tháng 8 năm 2014, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chi thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014 
 
Thực hiện Công văn số 5575/VPCP-TCCV ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 31 tháng 7 năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành a href="download/nam2014/CV 3566-UBND.PDF"Công văn số 3566/UBND-TH/a, theo đó Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau 
 
"Ngày 24 tháng 6 năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công bố và niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc công bố và niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.  
 
Ngày 01 và ngày 02 tháng 7 năm 2014, tại Hội trường lớn Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (cán bộ, đầu mối) của các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (các cơ quan, địa phương). Tham dự Hội nghị có hơn 280 đại biểu là lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ, công chức đầu mối của các cơ quan, địa phương trong tỉnh. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 
 
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và trên cơ sở quy định tại Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của hệ... 
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2014 được Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt, coi đây là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh (Tập trung phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; và thực hiện tốt nhiệm vụ cả... 
 
Ngày 28 tháng 5 năm 2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Theo đó, Tổ rà soát gồm 10 thành viên, Tổ trưởng do ông Lê Văn Sáu, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phụ trách; các thành viên là đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, công chức Phòng Kiểm soát ... 
 
Thực hiện Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 785/STP-KSTT, đề nghị các cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành c... 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông tin tranh chấp thửa đất số 20, tờ bản đồ số 15; thửa đất số 429, tờ bản đồ số 11 tại phường Phú Khương, TP.Bến TreThông tin tranh chấp thửa đất số 20, tờ bản đồ số 15; thửa đất số 429, tờ bản đồ số 11 tại phường Phú Khương, TP.Bến Tre
05/06/2017 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 08/6/2016Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 08/6/2016

 THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG SỐ 168/2016 (Kèm nội quy)

          Nay Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất, nhà ở và cây trồng trên đất của hộ ông Nguyễn Trung Nhân và bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt; hiện cư ngụ tại: 678D, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

1. Về đất:

-  Diện tích: 881,2 m2 , thuộc tờ bản đồ 22, thửa đất số 05;

-  Diện tích: 213,2 m2 , thuộc tờ bản đồ 22, thửa đất số 16;

- Loại đất: ONT+CLN;

2. Nhà ở

- Nhà cấp 4, diện tích xây dựng 157,41 m2, nền gạch ceramic, mái tole, trần nhựa, mái che có diện tích 47,52 m2, mái che sau có diện tích 15,53 m2, 04 (bốn) hồ nước phía sau nhà cao 02 m, đường kính 1,6 m bằng bêtông đúc, hàng rào xây gạch cao 0,5 m, trụ bêtông cốt thép, lưới b40 cao 02 m, chiều dài 254 m, sân bêtông trước nhà diện tích 98 m2, sân bêtông bên hông nhà diện tích 45,5 m2,

3. Cây trồng trên đất: 14 cây dừa từ 08 đến 10 năm tuổi;

- Tài sản (1+2+3) tọa lạc tại: phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất, nhà ở và cây trồng trên đất của hộ ông Nguyễn Trung Nhân và bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre.

- Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (1+2+3): 1.547.561.875 đ (Một tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi mốt ngàn, tám trăm bảy mươi lăm đồng).

* Lệ phí tham gia đấu giá: 500.000đ/ 01 hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

* Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đ/ 01hồ sơ, nộp vào tài sản 72110000200470 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre.

Thời gian xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ 7 giờ 30 phút ngày 09/6/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/7/2016 (trong giờ làm việc).

Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ ngày 19/7/2016 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

 

 THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG SỐ 169/2016 (Kèm nội quy)

          Nay Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản như sau:

- Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất của ông Nguyễn Thạch Đông và bà Trịnh Thị Thu Hoài, hiện cư ngụ tại: số 105A, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

1) Về đất:

- Diện tích:  180,6 m2 (trong đó có 100 m2 đất ODT và 80,6 m2 đất CLN);

- Thuộc tờ bản đồ số 20, thửa số 5;

2) Công trình xây dựng:

- Nhà trệt độc lập: Diện tích 139,64 m2, Nền gạch men, vách tường, cột bêtông cốt thép, mái tole, trần thạch cao;

- Một phòng thờ: 01 cửa chính có 04 cánh khung sắt lợp kiếng (khung sơn tĩnh điện), 03 cửa sổ khung sắt sơn tĩnh điện + cánh cửa khung nhôm + kiếng. Trong đó có 02 cửa sổ 04 cánh lùa, 01 cửa sổ 02 cánh lùa;

- Một phòng khách: 01 cửa chính có 02 cánh khung sắt sơn tĩnh điện lợp kính, 02 cửa sổ khung sắt sơn tĩnh điện + cánh cửa khung bằng nhôm lợp kiếng. Trong đó có 01 cửa sổ 04 cánh lùa, 01 cửa sổ 02 cánh lùa;

- 01 phòng sinh hoạt chung: 01 cửa sổ khung sắt sơn tĩnh điện, cánh cửa khung bằng nhôm lợp kiếng 04 cánh lùa;

- 02 phòng ngủ: 02 cửa ra vào khung nhôm một phần kiếng, 02 cửa sổ khung sơn tĩnh điện, cánh cửa khung bằng nhôm lợp kiếng 02 cánh lùa;

- 01 nhà bếp xây chữ L, dán gạch, phía dưới có 8 cánh cửa bằng kiếng trong 04 hộc, phía trên có 02 cửa chắn gió bằng kiếng, khung sắt, 01 bồn rửa tay, tường ốp gạch;

- 01 nhà vệ sinh tường ốp gạch, cửa khung nhôm, phía trên là kính, 01 cửa chắn gió khung sắt, lắp kiếng;

- Phần còn lại là sân lót dal.

- Hàng rào: dài 32,26 m, cao 2m, trụ bêtông cốt thép, 01 cánh cửa bằng sắt, khung lưới B40, khung sắt, xây gạch. Diện tích 64,52 m2.

- Tài sản (1+2) tọa lạc tại: phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất của ông Nguyễn Thạch Đông và bà Trịnh Thị Thu Hoài, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (1+2+3): 807.061.680đ (Tám trăm lẻ bảy triệu, không trăm sáu mươi mốt ngàn, sáu trăm tám mươi đồng).

* Lệ phí tham gia đấu giá: 500.000đ /01 hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

* Khoản tiền đặt trước: 80.000.000đ/01 hồ sơ, nộp vào tài khoản 72110000200470 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre.

Thời gian xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ 7 giờ 30 phút ngày 09/6/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/7/2016 (trong giờ làm việc).

Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/7/2016 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

 

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG SỐ 176/2016 (Kèm nội quy)

          Nay Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm 03 (ba) chiếc xe mô tô, xe gắn máy 02 bánh các loại bán dạng phế liệu và 05 (năm) điện thoại di động các loại (có bảng kê chi tiết kèm theo).

- Tài sản tọa lạc tại: Kho Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Bến Tre và Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Bến Tre.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre bán sung công quỹ nhà nước.

- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 5.110.000 đ (Năm triệu, một trăm mười ngàn đồng).

Thời gian xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 09/6/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/6/2016

 Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ ngày 21/6/2016; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

* Lệ phí tham gia đấu giá:  50.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre;

* Tiền đặt trước: 750.000 đ/hồ sơ, nộp vào tài khoản 72110000200470 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre

 

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG SỐ 180/2016 (Kèm nội quy)

          Nay Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán tài sản tịch thu sung vào công quỹ nhà nước gồm 02 lô, cụ thể như sau:

- Lô số 01 gồm: 14 máy sấy tóc điện, 26 tông đơ điện, 74 máy duỗi tóc điện các loại, 04 máy uốn lô, 04 nón hấp tóc. Giá khởi điểm: 6.680.000 đ (Sáu triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng)

- Lô số 02 gồm: 93 vỉ pin đồng hồ (550 cục), 429 cái đồng hồ đeo tay các loại. Giá khởi điểm: 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng)

- Tài sản tọa lạc tại: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bến Tre, địa chỉ: phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định xử lý vi phạm hành chính số 10/QĐ-VPHC ngày 04/5/2016 và Quyết định số 13/QĐ-XPHC ngày 23/5/2016 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bến Tre bán nộp vào ngân sách nhà nước.

* Lưu ý: Tài sản bán theo từng lô theo nhu cầu người sử dụng

- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 26.680.000 đ (Hai mươi sáu triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng).

Thời gian xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 09/6/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/6/2016 (trong giờ làm việc)

 Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/6/2016; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

* Lệ phí tham gia đấu giá: 50.000đ/hồ sơ (tài sản lô 01), (tài sản lô 02), nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

* Tiền đặt trước: 1.000.000 đ/hồ sơ (tài sản lô 01), 3.000.000 đ/hồ sơ (tài sản lô 02), nộp vào số tài khoản 72110000200470 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre.

          Quý khách có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, địa chỉ số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre hoặc điện thoại: 075.3823667 – 0753512081 - 0753512083 để biết thêm chi tiết.

09/06/2016 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 10/7/2018Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 10/7/2018

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 111 (Kèm QC)

Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo đấu giá tài sản thanh lý cầu thép không gian, cụ thể như sau:

1. Thanh giằng ngang (ngắn): 114 thanh x 3,4 kg/thanh =  387,6 kg.

2. Thanh chống chéo (dài): 288 thanh x 4,2 kg/thanh = 1.209,6 kg.

3. Thanh chống đứng lan can: (20) x 0,56m x 0,002m x 7850 = 26,37 kg.

4. Thép lan can: 120m x 0,32m x 0,003m x 7850 (hệ số trọng lượng thép) = 904,32 kg.

5. Thép khung cầu:

- (12) x 10,5m x 0,2m x 10,5m x 0,004m x 7850 = 791,28 kg.

- (9) x 10,5m x 0,28m x 7850 = 207,71 kg.

6. Thép tấm: (24) x 10,5m x 0,06m x 0,004m x 7850 = 474,77 kg.

   - Tài sản được quản lý tại: Ủy ban nhân dân xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách; địa chỉ: ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách.

 - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sở hữu của Ủy ban nhân dân xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách quản lý, không có nhu cầu sử dụng bán nộp ngân sách nhà nước.

  * Lưu ý: Tài sản bán theo danh mục trên không thực hiện việc cân lại.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2+3+4+5+6): 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

* Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ/01 hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre hoặc chuyển vào Tài khoản số 7211 0000 200470 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

          * Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá: 4.000.000đ/01 hồ sơ, chuyển vào Tài khoản số 7211 0000 200470 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

          * Thời gian xem tài sản từ: 07 giờ 30 phút ngày 11/7/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/7/2018 (trong giờ làm việc) tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách; địa chỉ: ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách.

* Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 07 giờ 30 phút ngày 11/7/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/7/2018 (trong giờ làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre; địa chỉ số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

* Thời gian thu tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 19/7/2018 (trong giờ làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre; địa chỉ số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

  * Tổ chức đấu giá vào lúc 08 giờ ngày 24/7/2018 (Thứ ba).


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 133 (Kèm QC)

Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Nguyễn Văn Hậu và bà Dương Thị Thúy Hiền, cư ngụ tại: ấp Thanh Thủy, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Tài sản cụ thể như sau:

1. Quyền sử dụng đất 

- Diện tích: 443,2m2;

- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm;

- Thuộc một phần thửa đất số 989, tờ bản đồ số 01 (sau khi kê biên là thửa 16b, tờ bản đồ 05);

- Giá khởi điểm: 119.105.933đ (Một trăm mười chín triệu, một trăm lẻ năm ngàn, chín trăm ba mươi ba đồng).

2. Cây trồng trên đất

- Dừa loại I: 05 cây;

- Giá khởi điểm: 7.500.000đ (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

* Tài sản (1+2) tọa lạc tại: ấp Thanh Thủy, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Nguyễn Văn Hậu và bà Dương Thị Thúy Hiền, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

* Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2): 126.605.933đ (Một trăm hai mươi sáu triệu, sáu trăm lẻ năm ngàn, chín trăm ba mươi ba đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

        * Lệ phí tham gia đấu giá: 200.000đ/01 hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

        * Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá: 26.000.000đ/01 hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi.

           - Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 11/7/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/8/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc ấp Thanh Thủy, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

  - Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 11/7/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/8/2018 (trong giờ làm việc).

 - Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 13/8/2018 (trong giờ làm việc).

- Tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 16/8/2018 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá).

Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, cây trồng và công trình xây dựng gắn liền trên đất của ông Nguyễn Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Cầu, hiện cư ngụ tại: ấp Hòa Thuận 1, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; Tài sản cụ thể như sau:

1. Quyền sử dụng đất 

- Diện tích đất: 7.930,2 m2(trên đất có 02 ngôi mộ trừ đi 10m2, còn lại bán đấu giá diện tích 7.920,2 m2);

- Thuộc thửa đất số 309, tờ bản đồ số 08 (theo bản đồ đo đạc chính quy);

- Loại đất: CLN.

2. Cây trồng trên đất

- Dừa loại 1 (trên 6 năm tuổi): 156 cây;

- Dừa loại 2 (dưới 4 năm tuổi): 15 cây;

- Bưởi loại 3 (dưới 3 năm tuổi): 50 cây;

- Mận loại 1(5 năm tuổi): 01 cây;

- Cóc loại 2 (5 năm tuổi): 01 cây;

- Sakê loại 2 (dưới 5 năm tuổi): 01 cây;

- Cau cho trái: 02 cây;

- Cau chưa cho trái: 03 cây;

- Chuối cho trái: 03 bụi.

3. Công trình xây dựng gắn liền trên đất: nhà ở, chuồng trại.

a) Nhà ở: Diện tích 12m2. Kết cấu: Nhà cột bêtông đúc sẳn, nền ximăng, mái lá, không vách, không trần. Chất lượng còn lại 10%.

b) Chuồng trại:

- Chuồng nuôi 1: Diện tích 56,1m2. Chuồng trại chăn nuôi kết cấu cột bê tông cốt thép, tường lững cao 0,8m – 1m, nền xi măng, mái tole. Chất lượng còn lại 40%

Chuồng nuôi 2: Diện tích 111,66m2.Chuồng trại chăn nuôi kết cấu cột bê tông cốt thép, tường lững cao 0,8m – 1m, nền xi măng, mái lá. Chất lượng còn lại 50%.

Chuồng nuôi 3: Diện tích 166,38m2. Chuồng trại chăn nuôi kết cấu cột bê tông cốt thép, tường lững cao 0,8m – 1m, nền xi măng, mái lá. Chất lượng còn lại 30%.

Chuồng nuôi 4: Diện tích 11,27m2. Chuồng trại chăn nuôi kết cấu cột bê tông cốt thép, tường lững cao 0,8m – 1m, nền xi măng, mái lá. Chất lượng còn lại 10%.

* Tài sản (1+2+3) tọa lạc tại: Ấp Hòa Thuận, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là quyền sử dụng đất, cây trồng và công trình xây dựng gắn liền trên đất của ông Nguyễn Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Cầu, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

* Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2+3): 1.612.000.000đ (Một tỷ sáu trăm mười hai triệu đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên chưa bao gồm 2% thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

- Thời gian xem tài sản từ: 07 giờ 30 phút ngày 11/7/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/8/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và nhận hồ sơ của khách hàng tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 11/7/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/8/2018 (trong giờ làm việc);

 - Thời gian thu tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 13/8/2018 (trong giờ làm việc);

 - Tổ chức đấu giá vào lúc: 09 giờ ngày 16/8/2018 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá).

 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

 - Khoản tiền đặt trước: 322.000.000đ/hồ sơ, chuyển vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá số 72910000091403 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Khởi.


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 135 (Kèm QC)

Nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo việc đấu giá tài sản tịch thu sung vào công quỹ nhà nước gồm 02 (hai) lô xe (có danh sách chi tiết kèm theo). Cụ thể:

1. Lô số 01: gồm 143 (một trăm bốn mươi ba) chiếc xe mô tô, xe gắn máy hai bánh các loại bán dạng phế liệu, trong đó có 09 xe bị tháo bỏ đầu máy, bình xăng con. Giá khởi điểm: 180.000.000đ (Một trăm tám mươi triệu đồng).

2. Lô số 02: gồm 21 (hai mươi mốt) chiếc xe mô tô, xe gắn máy hai bánh các loại bán dạng được đăng ký lưu hành. Giá khởi điểm: 35.200.000đ (Ba mươi lăm triệu, hai trăm ngàn đồng).

     * Lưu ý: Tài sản bán từng lô và đối với xe bán dạng phế liệu, khách hàng trúng đấu giá khi nhận bàn giao xe phải thực hiện cà số khung, đục số máy, các khoản chi phí người mua chịu.

- Tài sản đang quản lý tại: kho Công an huyện Ba Tri, thuộc thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

      - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính của Công an huyện Ba Tri bán nộp vào ngân sách nhà nước.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2): 215.200.000 đ (Hai trăm mười lăm triệu, hai trăm ngàn đồng).

  * Lệ phí tham gia đấu giá: 200.000đ/hồ sơ (lô số 01) và 100.000đ/hồ sơ (lô số 02), nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

          * Khoản tiền đặt trước: 36.000.000 đ/hồ sơ (lô số 01) và 7.000.000 đ/hồ sơ (lô số 02) nộp chuyển vào Tài khoản số 72110000200470 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

     - Thời gian xem tài sản từ: 07 giờ 30 phút ngày 11/7/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/7/2018 (trong giờ làm việc), tại kho Công an huyện Ba Tri (địa chỉ: thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

     - Thời gian tham khảo hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký mua tài sản từ: 07 giờ 30 phút ngày 11/7/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/7/2018 (trong giờ làm việc).

     - Thời gian thu tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 19/7/2018 (trong giờ làm việc).

     - Tổ chức đấu giá vào lúc 09 giờ ngày 24/7/2018.


Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của bà Nguyễn Thị Cẩn, hiện cư ngụ tại: xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Tài sản cụ thể như sau:

1. Quyền sử dụng đất 

- Diện tích đất: 4.671,7 m2  

- Loại đất: Đất trồng cây lâu năm;

- Thuộc thửa đất số 136A, tờ bản đồ số 10;

2. Cây trồng trên đất

- Dừa loại (trên 6 năm tuổi): 108 cây;

- Tràm bông vàng: 08 cây;

- Cau trên 3 năm tuổi: 05 cây;

- Quýt 2 năm tuổi: 02 cây;

- Tắc trên năm tuổi): 611 cây;

- Bưởi da xanh 1 năm tuổi: 03 cây;

- Chuối đang cho trái: 86 bụi.

* Tài sản (1+2) tọa lạc tại: Ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của bà Nguyễn Thị Cẩn, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

* Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2): 888.168.020đ (Tám trăm tám mươi tám triệu, một trăm sáu mươi tám ngàn không trăm hai mươi đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên chưa bao gồm 2% thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

- Thời gian xem tài sản từ: 07 giờ 30 phút ngày 11/7/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/8/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và nhận hồ sơ của khách hàng tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 11/7/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/8/2018 (trong giờ làm việc);

 - Thời gian thu tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 13/8/2018 (trong giờ làm việc);

 - Tổ chức đấu giá vào lúc: 08 giờ 30 phút ngày 16/8/2018 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá).

 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

 - Khoản tiền đặt trước: 177.000.000đ/hồ sơ, chuyển vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá số 72910000091403 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Khởi.

* Lưu ý: Khách hàng tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký và tham gia đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre (địa chỉ: Số 15, đường Thủ Khoa Huân, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Quý khách có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre; địa chỉ số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc điện thoại: 0275.3823667 - 02753512081 – 0275.3512083 hoặc website: stp.bentre.gov.vn để biết thêm chi tiết.

11/07/2018 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 09/01/2018Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 09/01/2018

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 383 (Kèm QC)

Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Nguyễn Ngọc Đằng và bà Nguyễn Thị Kim Thoa, địa chỉ tại: ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Tài sản cụ thể như sau:

1. Về đất

- Diện tích: 414,3 m2;

- Thuộc thửa đất số 237A, tờ bản đồ số 04;

- Loại đất: CLN.

2. Cây trồng trên đất 

- Măng cụt > 15 năm: 07 cây;

- Bòn bon > 10 năm: 12 cây;

- Dừa từ 3 đền 5 năm: 04 cây;

- Bưởi > 4 năm: 04 cây;

- Tắc > 3 năm: 08 cây.

* Tài sản (1+2) toạ lạc tại: Ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Nguyễn Ngọc Đằng và bà Nguyễn Thị Kim Thoa, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2): 50.022.410đ (Năm mươi triệu, không trăm hai mươi hai ngàn, bốn trăm mười đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

- Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá là 150.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá là 10.000.000đ/hồ sơ, chuyển vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá số 72910000091403 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Khởi.

- Thời gian xem tài sản từ: 07 giờ 30 phút ngày 10/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Mỳ Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 10/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2018 (trong giờ làm việc);

- Thời gian thu tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2018 (trong giờ làm việc);

- Tổ chức đấu giá vào lúc: 10 giờ 30 phút ngày 22/02/2018 (Trước khi mở cuộc ấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá).


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 388 (Kèm QC)

Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất của ông Trang Sĩ Tri và bà Huỳnh Thị Ngọc Huyền, cư ngụ tại: ấp Đại An, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; tài sản cụ thể như sau:

1. Về đất

- Diện tích: 3.359,0 m2 (trong đó 197,5 m2 đất ONT và 3.161,5 m2 đất CLN, trong 3.161,5 m2 đất CLN có 525,5 m2 thuộc HLLG và chỉ giới xây dựng).

- Thuộc thửa đất số 157, tờ bản đồ số 12.     

2. Công trình xây dựng

* Khu nhà chính (khu A)

- Diện tích xây dựng: 70,8m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Móng, khung, cột là bêtông cốt thép; Nền gạch ceramic + gạch tàu; Vách tường xây gạch ống dày 100 cm, sơn nước; Trần nhựa; Mái lợp tole fbrôximăng.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, vách tường có nhiều chỗ bị rạn nứt, nền gạch và mái tole biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Khu nhà chính (khu B)

- Diện tích xây dựng: 33,8m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Móng, khung, cột là bêtông cốt thép; Nền gạch tàu; Vách tường xây gạch ống dày 100 cm + lưới B40; Mái lá.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, vách tường có nhiều chỗ bị rạn nứt, nền gạch biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu, mái lá bị rách nát nhiều chỗ.

* Khu nhà phụ

- Diện tích xây dựng: 48,32m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Nền gạch ceramic; Vách tường xây gạch ống dày 100 cm, sơn nước; Trần nhựa.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, vách tường có nhiều chỗ bị rạn nứt, nền gạch biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Nhà bao che khu nhà phụ 1

- Diện tích xây dựng: 48,32m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Khung cột thép; Nền láng ximăng; Mái tole fbrôximăng.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, nền ximăng có nhiều chỗ bị rạn nứt, mái tole biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Nhà phụ 2 (khu A, B)

- Diện tích xây dựng: 16,36m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Nền láng ximăng;Tường xây gạch ống dày 100 cm; Trần nhựa; Mái tole fbrôximăng.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, nền ximăng và tường có nhiều chỗ bị rạn nứt, mái tole biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Nhà bao che khu nhà phụ 2

- Diện tích xây dựng: 42,8m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Khung cột bêtông đúc sẵn + cột gỗ; Nền láng ximăng; Mái tole fbrôximăng.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, nền ximăng có nhiều chỗ bị rạn nứt, mái tole biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Nhà xấy nhãn (khu A)

- Diện tích xây dựng: 429,81m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Khung cột bêtông cốt thép; Nền đất; Mái tole fbrôximăng.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, mái tole biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Nhà xấy nhãn (khu B)

- Diện tích xây dựng: 53,5m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Khung cột bêtông cốt thép; Nền gạch tàu; Mái lá.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, nền gạch biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu, mái lá có nhiều chỗ bị rách nát

* Lò xấy nhãn:

* Lò 1, 2

- Diện tích xây dựng: 82,88m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Thành lò xây gạch ống dày 100cm;

* Lò 3, 4:

- Diện tích xây dựng: 78,4m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Thành lò xây gạch ống dày 100cm;

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, thành lò có nhiều chỗ bị rạn nứt

* Nhà vệ sinh

- Diện tích xây dựng: 3,96m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Nền gạch ceramic; Vách tường xây gạch 100 cm; Mái tole fbrôximăng.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, nền gạch và mái tole biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Hồ nước

- Thể tích: 6,6 m3;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Kết cấu chính: Thành hồ xây gạch ống 100 cm;

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, thành hồ có vài chỗ bị rạn nứt.

3. Cây trồng trên đất

- Cây Bòn bon loại 2: 06 cây, cây trồng từ 6 năm tuổi, chưa cho trái;

- Cây Nhãn loại 3: 31 cây, cây trồng 02 năm tuổi, phát triển bình thường;

- Cây Xoài loại 3: 02 cây, cây trồng 03 năm tuổi, phát triển bình thường;

- Cây Xoài loại 2: 01 cây, cây trồng 05 năm tuổi, đã cho trái;

- Cây Dừa loại 1: 01 cây, cây trồng 10 năm tuổi, đã cho trái;

- Cây Dừa loại 3: 03 cây, cây trồng 02 năm tuổi, phát triển bình thường;

- Cây Thanh long loại 2: 02 trụ, cây trồng 01 năm tuổi, phát triển bình thường;

- Cây Mận loại 1: 04 cây, cây trồng 05 năm tuổi, đã cho trái;

- Cây Dâu loại 4: 01 cây, cây trồng 03 năm tuổi, đã cho trái;

* Tài sản (1+2+3) toạ lạc tại: xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách,  tỉnh Bến Tre.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất của ông Trang Sĩ Tri và bà Huỳnh Thị Ngọc Huyền, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2+3): 1.343.117.169đ (Một tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, một trăm nười bảy ngàn, một trăm sáu mươi chín đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

- Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá là 268.000.000đ/hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi.

 - Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 10/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

 - Thời gian tham khảo hồ sơ và bán hồ sơ tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 10/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2018 (trong giờ làm việc);

 - Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2018 (trong giờ làm việc);

 - Tổ chức đấu giá vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 22/02/2018;


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 390 (Kèm QC)

Nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của ông Trần Duy Khương (Doanh nghiệp tư nhân Duy Khương), địa chỉ tại: 354 ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Tài sản cụ thể như sau:

1. Quyền sử dụng đất thuộc tờ bản đồ số 07, thửa số 689:

- Diện tích: 88,9 m2;

- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AM 699416, số vào sổ cấp giấy chứng nhận HPN/01799 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre) cấp ngày 16/5/2008.

- Giá khởi điểm (1) là: 76.712.500 đ (Bảy mươi sáu triệu, bảy trăm mười  hai ngàn, năm trăm đồng).

- Tài sản (1) tọa lạc tại: xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

2. Quyền sử dụng đất thuộc tờ bản đồ số 07, thửa số 512:

- Diện tích: 3.219,0 m2;

- Mục đích sử dụng: 300,0 m2 đất ONT và 2.919,0 m2 đất CLN;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AK 489205, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HPN/01440 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre) cấp ngày 10/8/2007.

- Giá khởi điểm (2) là: 843.837.500 đ (Tám trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm ba mươi bảy ngàn, năm trăm đồng).

- Tài sản (2) tọa lạc tại: xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

3. Quyền sử dụng đất thuộc tờ bản đồ số 10, thửa số 408 và thửa số 610:

a) Đất thuộc tờ bản đồ số 10, thửa số 408

- Diện tích: 1.260,0 m2;

- Mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AK 478003, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HNT/01835 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre­) cấp ngày 16/7/2007.

b) Đất thuộc tờ bản đồ số 10, thửa số 610:

- Diện tích: 1.068,0 m2

- Mục đích sử dụng: 300,0m2 đất ONT và 768,0m2 đất HNK;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AK 478446, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số HNT/01865 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre­) cấp ngày 06/8/2007.

- Giá khởi điểm (3): 609.187.500 đ (Sáu trăm lẻ chín triệu, một trăm tám mươi bảy ngàn, năm trăm đồng)

- Tài sản (3) tọa lạc tại: xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

4. Quyền sử dụng đất thuộc tờ bản đồ số 01, thửa số 37:

- Diện tích: 111,1 m2 ;

- Mục đích sử dụng: đất lúa;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 259775, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HP7/02375 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre­) cấp ngày 30/3/2009.

- Giá khởi điểm tài sản (4): 115.520.000đ (Một trăm mười lăm triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng).

- Tài sản (4) tọa lạc tại: phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

5. Quyền sử dụng đất thuộc tờ bản đồ số 18, thửa số 36 và thửa số 37:

a) Đất thuộc tờ bản đồ số 18, thửa số 36

- Diện tích: 773,0 m2;

- Mục đích sử dụng: đất MNC;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AK 873795, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HPH/04189 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre­) cấp ngày 13/11/2007.

b) Đất thuộc tờ bản đồ số 18, thửa số 37

- Diện tích: 406,0 m2 đất ODT, HNK;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AK 873796, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HPH/04190 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre­) cấp ngày 13/11/2007

- Giá khởi điểm (5) là: 723.805.000 đ (Bảy trăm hai mươi ba triệu, tám trăm lẻ năm ngàn đồng).

- Tài sản (5) tọa lạc tại: xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

6. Quyền sử dụng đất thuộc tờ bản đồ số 46, thửa số 133:

- Diện tích: 1.555,0 m2;

- Mục đích sử dụng: đất lúa;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AN 381153, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HPH/05967 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre­) cấp ngày 13/11/2007.

- Giá khởi điểm (6): 370.927.500 đ (Ba trăm bảy mươi triệu, chín trăm hai mươi bảy ngàn, năm trăm đồng).

- Tài sản (6) tọa lạc tại: xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

7. Quyền sử dụng đất thuộc tờ bản đồ số 46, thửa số 157:

- Diện tích: 432,0 m2;

- Mục đích sử dụng: đất lúa;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AM 412903, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HPH/05218 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre­) cấp ngày 24/4/2008.

- Giá khởi điểm (7): 131.765.000 đ (Một trăm ba mươi mốt triệu, bảy trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

- Tài sản (7) tọa lạc tại: xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

8. Quyền sử dụng đất thuộc tờ bản đồ số 47, thửa số 19:

- Diện tích: 1.009,3 m2;

- Mục đích sử dụng: đất lúa;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số BA 170179, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH00081 do Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre­ cấp ngày 25/01/2010.

- Giá khởi điểm (8): 297.825.000 đ (Hai trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

- Tài sản (8) tọa lạc tại: xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

9. Quyền sử dụng đất thuộc tờ bản đồ số 47, thửa số 68:

- Diện tích:  641,7 m2;

- Mục đích sử dụng: đất lúa;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số BA 170180, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH00082 do Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre­ cấp ngày 25/01/2010.

- Giá khởi điểm (9): 197.647.500 đ (Một trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi bảy ngàn, năm trăm đồng).

- Tài sản (9) tọa lạc tại: xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

10. Quyền sử dụng đất thuộc 11 thửa trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Số

TT

Giấy CN QSDĐ sốSố vào sổ cấp GCN QSDĐThửa đất số

Tờ

bản đồ

Mục đích sử dụngDiện tích (m2)
01AO259753HPH/0679113946HNK173,0
02AO259757HPH/0679414046HNK630,0
03AO259754HPH/0679214146HNK789,0
04AO259756HPH/0679314246HNK237,0
05AM729723HPH/0564214446LUA1.122,0
06AM729724HPH/0564314546LUA1.219,0
07AL953541HPH/0485115146CLN1.417,0
     08BA170308CH0008915246LUA873,3
09AM412904HPH/0521915346LUA1.691,0
10BA170310CH0009148646LUA1.785,5
11BA170307CH0008850746CLN740,7
TỔNG CỘNG10.677,5

- Giá khởi điểm tài sản (10) là: 2.687.645.000 đ (Hai tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

- Tài sản (10) tọa lạc tại: xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

11. Quyền sử dụng đất thuộc 13 thửa trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

 

Số

TT

Giấy CN QSDĐ sốSố vào sổ cấp GCN QSDĐThửa đất số

Tờ

bản đồ

Mục đích sử dụngDiện tích (m2)
01AK998336HPH/044225146LUA2.087,0
02AN385027HPH/060645246LUA2.039,0
03

AL878509

 

HPH/04576

 

53

 

46

 

ONT300,0
HNK1.902,0

04

 

AK410769

 

HPH/03958

 

54

 

46

 

ONT300,0
CLN5.627,0

05

 

AM729966

 

HPH/05730

 

55

 

46

 

ONT300,0
HNK1.422,0
06AL879257HPH/047106246CLN1.106,0
07AN409164HPH/063176446LUA864,0
08AN409163HPH/063166546LUA1.004,0
09AK410768HPH/0395949446CLN2.050,0

10

 

AO206200

 

HPH/07114

 

587

 

46

 

ONT100,0
CLN2.401,6
11BC 159081CH0073860446ONT100,0
CLN2.135,6
12AQ224626HPH/0720519527CLN1.005,1

13

 

AM729057

 

HPH/05487

 

253

 

27

 

ONT150,0
HNK2.321,5
TỔNG CỘNG27.214,8

- Giá khởi điểm tài sản (11) là: 6.077.435.000 đ (Sáu tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

- Tài sản (11) tọa lạc tại: xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

12. Quyền sử dụng đất thuộc tờ bản đồ số 26, thửa số 05 và thửa số 65:

a) Đất thuộc tờ bản đồ số 26, thửa số 05

- Diện tích: 268,1 m2;

- Mục đích sử dụng: 100,0 m2 đất ODT và 168,1 m2 đất CLN;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 259652, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HP6/01402 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre­) cấp ngày 17/3/2009.

b) Đất thuộc tờ bản đồ số 26, thửa số 65

- Diện tích: 89,4 m2;

- Mục đích sử dụng: đất ODT;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 259539, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HP6/01397 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre­) cấp ngày 19/3/2009.

- Giá khởi điểm (12) là: 364.610.000 đ (Ba trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm mười ngàn đồng).

- Tài sản (12) tọa lạc tại: phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

13. Quyền sử dụng đất thuộc tờ bản đồ số 12, thửa số 75 và thửa số 751:

a) Đất thuộc tờ bản đồ số 12, thửa số 75

- Diện tích: 709,0 m2;

- Mục đích sử dụng: 200,0 m2 đất ODT và 509,0 m2 đất CLN;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 206606, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HBP/03641 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre­) cấp ngày 19/6/2009.

b) Đất thuộc tờ bản đồ số 12, thửa số 751

- Diện tích: 200,0 m2;

- Mục đích sử dụng: đất CLN;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AQ 181073, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HBP/03761 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre­) cấp ngày 14/9/2009.

- Giá khởi điểm (13) là: 532.475.000 đ (Năm trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

- Tài sản (13) tọa lạc tại: xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất của ông Trần Duy Khương (DNTN Duy Khương) do Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Bến Tre xử lý tài sản để thu hồi nợ vay.

    - Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) là: 13.029.392.500 đ (Mười ba tỷ, không trăm hai mươi chín triệu, ba trăm chín mươi hai ngàn, năm trăm đồng).

   * Lưu ý: Tài sản trên bán từng mục (1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) theo nhu cầu người sử dụng.

- Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ/hồ sơ (tài sản 2), (tài sản 3), (tài sản 5), (tài sản 10), (tài sản 11) (tài sản 13); 150.000 đ/hồ sơ (tài sản 1) và 200.000 đ/hồ sơ (tài sản 4), (tài sản 6), (tài sản 07), (tài sản 8), (tài sản 9), (tài sản 12), nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Khoản lệ phí này không được hoàn lại.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá là: 15.000.000đ/hồ sơ (tài sản 1), 168.000.000 đ/hồ sơ (tài sản 2), 121.000.000 đ/hồ sơ (tài sản 3), 23.000.000 đ/hồ sơ (tài sản 4), 164.000.000 đ/hồ sơ (tài sản 5), 74.000.000 đ (tài sản 6), 26.000.000 đ/hồ sơ (tài sản 7),  59.000.000 đ/hồ sơ (tài sản 8) 39.000.000 đ/hồ sơ (tài sản 9), 537.000.000 đ/hồ sơ (tài sản 10), 1.215.000.000 đ/hồ sơ (tài sản 11), 72.000.000 đ/hồ sơ (tài sản 12), 106.000.000 đ/hồ sơ (tài sản 13) nộp vào Tài khoản số 7211 0000 200470 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

  - Thời gian xem tài sản từ: 07 giờ 30 phút ngày 10/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/01/2018 (trong giờ làm việc) tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Phú Nhuận,  xã Nhơn Thạnh, xã Phú Hưng, xã Bình Phú, phường 6, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

  - Thời gian tham khảo tài sản, bán hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ: 07 giờ 30 phút ngày 10/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/01/2018 (trong giờ làm việc).

     - Thời gian thu tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 24/01/2018 (trong giờ làm việc).

     - Tổ chức đấu giá tài sản vào lúc: 09 giờ ngày 26/01/2018; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre (số 15, Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 01 (Kèm QC)

            Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất trên đất của ông Đinh Hồng Em và bà Võ Thị Kim Chi, địa chỉ tại: ấp 2, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tài sản cụ thể như sau:

1. Quyền sử dụng đất:

- Diện tích: 684,7m2; Loại đất: trồng cây lâu năm;

- Thuộc thửa đất số 52, tờ bản đồ số 45;

       2. Công trình xây dựng đã qua sử dụng trên đất:

* Nhà chính:

- Diện tích xây dựng 4,7m x 3m = 14,1m2.

- Kết cấu: Nhà ở bán kiên cố, độc lập cấp 4 (01 trệt); móng, khung, cột bê tông cốt thép; nền lót gạch ceramic, tường xây gạch D100 + quét vôi, tường ốp gạch men cao 1,2m; cửa đi chính và cửa sổ sắt kính, trần nhựa, xà gồ gỗ; hệ thống điện nước đã hoàn chỉnh.

- Hiện trạng: đang sử dụng bình thường.

* Mái che:

- Diện tích 4,7m x 40,2m = 188,94m2.

- Kết cấu: cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, xà gồ gỗ, mái lợp tol.

- Hiện trạng: đang sử dụng bình thường.

* Nhà phụ (nhà sàn):

- Diện tích xây dựng: (2,4m x 4,7m) + (10,4m x 4,5m) = 58,08m2.

- Kết cấu: cột bê tông cốt thép, sàn lót gỗ tạp, tường xây gạch D100 + quét vôi, trần nhựa, xà gồ gỗ, mái lợp tole.

Hiện trạng: Đang sử dụng bình thường.

* Nhà kho:

- Diện tích xây dựng: (2,9m x 6,8m) = 19,72m2.

- Kết cấu: móng, khung cột bê tông cốt thép, vách tole, sàn lót gỗ tạp, xà gồ gỗ, mái lợp tole, không trần.

- Hiện trạng: Đã cũ, vẫn sử dụng bình thường.

* Tường rào:

- Diện tích xây dựng 26,38m x 2,9m = 76,5m2.

- Kết cấu: móng, khung, cột bê tông cốt thép, tường xây gạch cao 0,8m, phía trên lưới B40 cao 2,1m.

- Hiện trạng: Lưới B40 có dấu hiệu gỉ sét, đang sử dụng bình thường.

* Hàng rào lưới B40:

- diện tích 37,5m x 1,7m = 63,75m2

- Hiện trạng: Lưới B40 có dấu hiệu gỉ sét, đang sử dụng bình thường.

* Hồ chứa nước:

- Diện tích xây dựng: (2,6m x 10,4m x 1,6m) = 43,26) m3

- Kết cấu: Móng, khung, cột gạch, tường xây gạch + tô tường D200, nền láng xi măng.

- Hiện trạng: hồ đã cũ, đang sử dụng bình thường.

3. Cây trồng trên đất:

- Xoài loại 1 (từ 4 đến dưới 6 năm tuổi): 05 cây

- Xoài loại 2 (từ 2 đến 4 năm tuổi): 02 cây

* Tài sản (1+2+3) tọa lạc: ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất của ông Đinh Hồng Em và bà Võ Thị Kim Chi, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2+3): 1.430.063.282đ (Một tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, không trăm sáu mươi ba ngàn, hai trăm tám mươi hai đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

- Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Khoản lệ phí này không được hoàn lại.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá là 286.000.000đ/hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 10/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 10/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2018 (trong giờ làm việc);

- Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2018 (trong giờ làm việc);

- Tổ chức đấu giá vào lúc 9 giờ ngày 22/02/2018 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá). 


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 02 (Kèm QC)

Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, vật kiến trúc và công trình xây dựng trên đất của ông Trương Sơn Bồi và bà Nguyễn Thị Kim Hoa, hiện cư ngụ tại: xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; tài sản cụ thể như sau:

1. Quyền sử dụng đất và cây trồng rên đất thửa 735, tờ bản đồ số 11:

a) Quyền sử dụng đất

- Diện tích: 902,7m2 (gồm 100m2 đất ở va 802,7m2 đất trồng cây lâu năm);

b) cây trồng trên đất: gồm 03 cây dừa lớn, 01 cây sa kê đã cho trái, 07 cây xoài và 03 cây cóc khoảng 4 năm tuổi.

* Giá khởi điểm: 711.890.000đ (Bảy trăm mười một triệu, tám trăm chín mươi ngàn đồng).

2. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thửa 736, tờ bản đồ số 11:

a) Quyền sử dụng đất:

- Diện tích 895,8m2 (gồm 200m2 đất ở và 695,8m2 đất trồng cây lâu năm).

b) Vật kiến trúc, công trình xây dựng trên đất:

- Nhà chính: Diện tích 151,4m2 (15,14m x 10m). Kết cấu: Nền gạch ceramic, vách tường, khung cột bê tông, trần thạch cao, mái tole.

- Nhà phụ: Diện tích: 72,06m2 (15,14m x 4,76m ). Kết cấu: nền gạch ceramic, vách thạch cao, tường, khung cột thép, trần thạch cao, mái tole.

- Nhà tiền chế, nhà vệ sinh và hồ nước.

c) Cây trồng trên đất:

- Dừa cho trái ổn định: 12 cây;

- Xoài khoản bốn năm tuổi: 02 cây;

- Cóc khoản bốn năm tuổi: 04 cây.

* Giá khởi điểm (a+b+c): 1.087.060.000đ (Nột tỷ, không trăm tám mươi bảy ngàn, không trăm sáu mươi ngàn đồng)

* Tài sản (1 + 2) tọa lạc tại: Xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sở hữu ông Trương Sơn Bồi và bà Nguyễn Thị Kim Hoa, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre. 

* Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2) là: 1.798.950.000đ (Một tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên được bán từng thửa theo nhu cầu người sử dụng và đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

- Thời gian xem tài sản đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 10/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 10/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2018 (trong giờ làm việc).

 - Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2018 (trong giờ làm việc).

- Tổ chức đấu giá vào lúc: 10 giờ ngày 22/02/2018 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá).


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 05 (Kèm QC)

Nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo việc đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm 02 lô xe (có Danh sách kèm theo), cụ thể như sau:

1. Lô số 01: gồm 266 (hai trăm sáu mươi sáu) chiếc xe bán dạng phế liệu (265 xe mô tô 02 bánh, trong đó có 22 xe bị tháo bỏ đầu máy, bình xăng con, pô; 01 xe đầu kéo). Giá khởi điểm: 298.000.000 đ (Hai trăm chín mươi tám triệu đồng).

2. Lô số 02: gồm 27 (hai mươi bảy chiếc) chiếc xe mô tô, xe gắn máy hai bánh các loại bán dạng cho đăng ký lại. Giá khởi điểm: 49.000.000 đ (Bốn mươi chín triệu đồng).

- Tài sản đang quản lý tại: kho Công an huyện Ba Tri (địa chỉ: thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

     * Lưu ý: Tài sản bán từng lô theo nhu cầu người sử dụng và đối với xe bán dạng phế liệu, người mua trúng đấu giá khi nhận bàn giao xe phải thực hiện cà số khung, đục số máy, các khoản chi phí liên quan người mua chịu.

      - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính từ số 01 đến số 10/QĐ-TTTVPT ngày 03/12/2017 của Công an huyện Ba Tri bán nộp vào ngân sách nhà nước.

    - Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2): 347.000.000 đ (Ba trăm bốn mươi bảy triệu đồng).

  * Lệ phí tham gia đấu giá: 200.000đ/hồ sơ (lô số 01) và 100.000đ/hồ sơ (lô số 02), nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

  * Khoản tiền đặt trước: 59.600.000 đ/hồ sơ (lô số 01) và 9.800.000 đ/hồ sơ (lô số 02) nộp chuyển vào Tài khoản số 72110000200470 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

     - Thời gian xem tài sản từ: 07 giờ 30 phút ngày 10/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/01/2018 (trong giờ làm việc), tại kho Công an huyện Ba Tri (địa chỉ: thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

     - Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ: 07 giờ 30 phút ngày 10/01/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/01/2018 (trong giờ làm việc).

     - Thời gian thu tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 18/01/2018 (trong giờ làm việc).

     - Tổ chức đấu giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/01/2018.

* Lưu ý:  Khách hàng tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký  và tham gia đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, số 15 đường Thủ Khoa Huân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Quý khách có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, địa chỉ số 15 đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, Bến Tre hoặc điện thoại số: 0275.3823667 và website: stp.bentre.gov.vn để biết thêm chi tiết.

23/01/2018 11:00 SAĐã ban hành
Hối hận muộn màng                                       Hối hận muộn màng                                      
Lòng chị M đau như cắt, nhìn đứa con trai chị hết mực thương yêu đang từng ngày, từng giờ chết dần, chết mòn bên cái chất trắng chết người. Chị tự trách mình giá như chị đừng nuông chiều con thay vào đó chị nên quan tâm, chăm sóc đến con chắc có lẽ H, con trai chị không phải vướng vào con đường ma túy.

Lòng chị M đau như cắt, nhìn đứa con trai chị hết mực thương yêu đang từng ngày, từng giờ chết dần, chết mòn bên cái chất trắng chết người. Chị tự trách mình giá như chị đừng nuông chiều con thay vào đó chị nên quan tâm, chăm sóc đến con chắc có lẽ H, con trai chị không phải vướng vào con đường ma túy.

H sinh ra trong một gia đình thiếu tình thương của cha, chỉ có tình thương của mẹ. Cha và mẹ H ly hôn nhau lúc H chỉ mới 3 tuổi, sau đó hai mẹ con cùng về sống chung với ông bà Ngoại. Biết con thiếu tình thương của Cha nên chị giành tất cả tình yêu thương của người mẹ cho H. Đáp lại tình yêu thương của mẹ H rất chăm chỉ học tập, biết vâng lời. Thấy con ngoan hiền, lòng chị vui mừng khôn xiết và xem H là niềm an ủi của mình. Để có tiền nuôi con, chị quyết định gửi H cho bà Ngoại chăm sóc, chị bắt đầu bước chân vào con đường kinh doanh nhằm mục đích kiếm thật nhiều tiền để sao này hai mẹ con có cuộc sống an nhàng. Nhờ cái tính chịu khó của chị nên công việc làm ăn của chị ngày càng phát triển và quy mô hơn.

Khi cuộc sống khá giả hơn, hai mẹ con chị bắt đầu dọn ra sống riêng để tiện cho việc học hành của H. Do công việc làm ăn của chị phải thường xuyên đi sớm về khuya, chị không có thời gian quan tâm đến việc học hành của H, bù lại chị lo cho H mọi thứ, H không phải thua kém bạn bè. Cũng từ đó, việc học hành của H bắt đầu sa sút, thậm chí H thường xuyên bỏ học hay tụ tập bạn bè đi chơi vào những lúc chị vắng nhà. Vì mãi lo công việc làm ăn nên chị cũng không nhận ra sự thay đổi của con, đến một ngày chị đi làm về sớm phát hiện con trai mình nằm vật vã trên nền nhà, chị tưởng con bị bệnh nên vội đưa con đến bệnh viện. Kết quả không phải H bị bệnh mà H đã nghiện ma túy, do hết tiền sử dụng nên H đã lên cơn nghiện. Cũng vì quá thương con nên chị không đưa con mình vào Trung tâm cai nghiện, chị đồng ý cho H ở nhà tự cai nghiện, chị nghĩ H ở nhà cai nghiện sẽ tốt hơn, hơn nữa chị lại có thời gian chăm sóc H. Nhưng thực tế H không những không tự cai nghiện mà ngày càng nghiện ma túy nặng hơn. Đến một ngày chị nhận được tin báo H bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và bị nhiễm căn bệnh oái ác, đó là căng bệnh HIV, người chị như muốn chết lịm đi.

Lòng chị đau xót khi nhìn đứa con trai khờ dại của mình chỉ vì một phút nông nổi mà đánh đổi cả cuộc đời. Giờ đây chị chỉ biết nhìn con mà khóc rồi tự trách mình, giá như chị không mãi mê làm ăn, mãi mê kiếm tiền, dành nhiều thời gian quan tâm đến con thì chắc có lẽ con mình không phải như thế này. Còn với H thấy mẹ đau buồn, lo lắng, H vô cùng hối hận chỉ biết xin mẹ tha thứ, nhưng sự hối hận của H giờ đây đã quá muộn màng vì căn bệnh HIV đang từng ngày, từng giờ cướp đi tính mạng của H.

 

26/07/2013 12:00 SAĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chínhỦy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Nhằm triển khai thực hiện tốt Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (Thông tư 05/2014/TT-BTP) và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát,...

Nhằm triển khai thực hiện tốt Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (Thông tư 05/2014/TT-BTP) và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá tác động của thủ tục hành chính (Thông tư 07/2014/TT-BTP); đồng thời để triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014 được thống nhất, đồng bộ; ngày 10 tháng 4 năm 2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) Bến Tre đã ban hành Công văn số 1523/UBND-TH về việc thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTP và Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Theo đó, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong thực hiện công tác kiểm soát TTHC, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội dung:

Triển khai quán triệt trong nội bộ cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình, nhất là cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC nắm vững nội dung, các biểu mẫu hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC, chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, đánh giá tác động TTHC, rà soát quy định TTHC… theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP và Thông tư số 07/2014/TT-BTP (địa chỉ tải Thông tư: http://thutuchanhchinh.vn).

Giao Sở Tư pháp rà soát, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hoạt động kiểm soát TTHC có nội dung chưa phù hợp so với quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP và Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo hướng dẫn tại các Thông tư này.

Một số nội dung lưu ý trong triển khai thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTP và Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp:

Trong trường hợp có bổ sung TTHC hoặc bổ sung bộ phận tạo thành của TTHC theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh thì các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoàn thành dự thảo Quyết định công bố, gửi hồ sơ về Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) để kiểm soát chất lượng dự thảo. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị dự thảo Quyết định công bố giải trình, tiếp thu và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố. Hồ sơ dự thảo Quyết định công bố gửi Sở Tư pháp để kiểm soát chất lượng, bao gồm: Văn bản đề nghị kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố; dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định công bố; dự thảo Quyết định công bố kèm theo TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm soát về hình thức, nội dung dự thảo Quyết định công bố và gửi văn bản góp ý kiến trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo Quyết định công bố. Cơ quan, đơn vị dự thảo Quyết định công bố tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Quyết định công bố, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản góp ý kiến của Sở Tư pháp. Hồ sơ trình ký ban hành Quyết định công bố bao gồm: Tờ trình ban hành Quyết định công bố; dự thảo Quyết định công bố kèm theo TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Về hình thức, nội dung Quyết định công bố và cách thức gửi Quyết định công bố thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 3 và Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 05/2014/TT-BTP.

Niêm yết công khai TTHC: Các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC phải thực hiện niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ TTHC theo quy định tại Điều 8, 9, 10, 11, 12 Thông tư số 05/2014/TT-BTP, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời có cơ sở, điều kiện thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức nhà nước. Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Tư pháp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung này.

Chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC: Đối với cấp xã, UBND cấp xã báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu 06a, 07a tại Phụ lục III. Đối với cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu 06a, 07a tại Phụ lục III. Phòng Tư pháp giúp UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo của các đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và báo cáo của UBND cấp xã theo nội dung tại các biểu mẫu 06a và 07b tại Phụ lục III và tổng hợp theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục IV. Đối với cấp tỉnh, các đơn vị chuyên môn thuộc Sở báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu 06a, 07a tại Phụ lục III. Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu 02b, 03c, 04b, 05b (nếu có) tại Phụ lục III. Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tổng hợp báo cáo của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, báo cáo của UBND cấp xã và báo cáo của Phòng Kiểm soát TTHC theo nội dung tại các biểu mẫu 01b, 02b, 03c, 04b, 05b (nếu có), 06b, 07đ tại Phụ lục III và tổng hợp theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục IV.

Quy trình đánh giá tác động của TTHC: Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC có trách nhiệm đánh giá tác động của TTHC trong giai đoạn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và gửi Sở Tư pháp góp ý để hoàn chỉnh trước khi gửi thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Quy trình đánh giá tác động của TTHC: Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 07/2014/TT-BTP. Nội dung đánh giá tác động của TTHC theo quy định từ Điều 6 đến Điều 9 Thông tư số 07/2014/TT-BTP.

Rà soát, đánh giá TTHC: Việc rà soát, đánh giá TTHC thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 07/2014/TT-BTP. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định ngay sau khi Thông tư số 05/2014/TT-BTP và Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.

07/05/2014 12:00 SAĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 20/6/2018Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 20/6/2018

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 120 (Kèm QC)

Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Hải, hiện cư ngụ tại: ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; tài sản cụ thể như sau:

- Diện tích đất: 5.371,5m2;

- Mục đích sử dụng: Đất NTS;

- Thửa số 162, tờ bản đồ số 17.

- Tài sản tọa lạc tại: ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: tài sản là quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Hải, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 308.488.292đ (Ba trăm lẻ tám triệu, bốn trăm tám mươi tám ngàn, hai trăm chín mươi hai đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

 - Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Khoản lệ phí này không được hoàn lại.

- Khoản tiền đặt trước là 61.000.000đ/hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi.

  - Thời gian xem tài sản đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 22/6/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

  - Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 22/6/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc);

 - Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc);

 - Tổ chức đấu giá vào lúc: 09 giờ 30 phut ngày 26/7/2018  tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, số 15 đường Thủ Khoa Huân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá).


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 121 (Kèm QC)

Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất của ông Trang Sĩ Tri và bà Huỳnh Thị Ngọc Huyền, cư ngụ tại: ấp Đại An, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; tài sản cụ thể như sau:

1. Về đất

- Diện tích: 3.359,0 m2 (trong đó 197,5 m2 đất ONT và 3.161,5 m2 đất CLN, trong 3.161,5 m2 đất CLN có 525,5 m2 thuộc HLLG và chỉ giới xây dựng).

- Thuộc thửa đất số 157, tờ bản đồ số 12.         

2. Công trình xây dựng

* Khu nhà chính (khu A)

- Diện tích xây dựng: 70,8m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Móng, khung, cột là bêtông cốt thép; Nền gạch ceramic + gạch tàu; Vách tường xây gạch ống dày 100 cm, sơn nước; Trần nhựa; Mái lợp tole fbrôximăng.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, vách tường có nhiều chỗ bị rạn nứt, nền gạch và mái tole biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Khu nhà chính (khu B)

- Diện tích xây dựng: 33,8m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Móng, khung, cột là bêtông cốt thép; Nền gạch tàu; Vách tường xây gạch ống dày 100 cm + lưới B40; Mái lá.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, vách tường có nhiều chỗ bị rạn nứt, nền gạch biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu, mái lá bị rách nát nhiều chỗ.

* Khu nhà phụ

- Diện tích xây dựng: 48,32m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Nền gạch ceramic; Vách tường xây gạch ống dày 100 cm, sơn nước; Trần nhựa.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, vách tường có nhiều chỗ bị rạn nứt, nền gạch biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Nhà bao che khu nhà phụ 1

- Diện tích xây dựng: 48,32m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Khung cột thép; Nền láng ximăng; Mái tole fbrôximăng.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, nền ximăng có nhiều chỗ bị rạn nứt, mái tole biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Nhà phụ 2 (khu A, B)

- Diện tích xây dựng: 16,36m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Nền láng ximăng;Tường xây gạch ống dày 100 cm; Trần nhựa; Mái tole fbrôximăng.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, nền ximăng và tường có nhiều chỗ bị rạn nứt, mái tole biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Nhà bao che khu nhà phụ 2

- Diện tích xây dựng: 42,8m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Khung cột bêtông đúc sẵn + cột gỗ; Nền láng ximăng; Mái tole fbrôximăng.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, nền ximăng có nhiều chỗ bị rạn nứt, mái tole biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Nhà xấy nhãn (khu A)

- Diện tích xây dựng: 429,81m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Khung cột bêtông cốt thép; Nền đất; Mái tole fbrôximăng.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, mái tole biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Nhà xấy nhãn (khu B)

- Diện tích xây dựng: 53,5m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Khung cột bêtông cốt thép; Nền gạch tàu; Mái lá.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, nền gạch biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu, mái lá có nhiều chỗ bị rách nát

* Lò xấy nhãn:

* Lò 1, 2

- Diện tích xây dựng: 82,88m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Thành lò xây gạch ống dày 100cm;

* Lò 3, 4:

- Diện tích xây dựng: 78,4m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Thành lò xây gạch ống dày 100cm;

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, thành lò có nhiều chỗ bị rạn nứt

* Nhà vệ sinh

- Diện tích xây dựng: 3,96m2;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Kết cấu chính: Nền gạch ceramic; Vách tường xây gạch 100 cm; Mái tole fbrôximăng.

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, nền gạch và mái tole biến dạng nhiều so với màu sắc ban đầu.

* Hồ nước

- Thể tích: 6,6 m3;

- Pháp lý: Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Kết cấu chính: Thành hồ xây gạch ống 100 cm;

- Hiện trạng: Công trình đang sử dụng, thành hồ có vài chỗ bị rạn nứt.

3. Cây trồng trên đất

- Cây Bòn bon loại 2: 06 cây, cây trồng từ 6 năm tuổi, chưa cho trái;

- Cây Nhãn loại 3: 31 cây, cây trồng 02 năm tuổi, phát triển bình thường;

- Cây Xoài loại 3: 02 cây, cây trồng 03 năm tuổi, phát triển bình thường;

- Cây Xoài loại 2: 01 cây, cây trồng 05 năm tuổi, đã cho trái;

- Cây Dừa loại 1: 01 cây, cây trồng 10 năm tuổi, đã cho trái;

- Cây Dừa loại 3: 03 cây, cây trồng 02 năm tuổi, phát triển bình thường;

- Cây Thanh long loại 2: 02 trụ, cây trồng 01 năm tuổi, phát triển bình thường;

- Cây Mận loại 1: 04 cây, cây trồng 05 năm tuổi, đã cho trái;

- Cây Dâu loại 4: 01 cây, cây trồng 03 năm tuổi, đã cho trái;

* Tài sản (1+2+3) toạ lạc tại: xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách,  tỉnh Bến Tre.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất của ông Trang Sĩ Tri và bà Huỳnh Thị Ngọc Huyền, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2+3): 1.173.884.405đ (Một tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm tám mươi ba ngàn, bốn trăm lẻ năm đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

- Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá là 244.000.000đ/hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi.

 - Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 22/6/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

 - Thời gian tham khảo hồ sơ và bán hồ sơ tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 22/6/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc);

 - Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc);

 - Tổ chức đấu giá vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 26/7/2018;


Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất của ông Nguyễn Văn Hòa và bà Hà Thanh Bạch, hiện cư ngụ tại: 374D, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Tài sản có đặc điểm sau:

1. Quyền sử dụng đất:

a) Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 166, 167, tờ bản đồ số 6.

- Thửa đất số 166, diện tích: 740,4m2; loại đất trồng cây lâu năm;

- Thửa đất số 167, diện tích: 1.345,5m2; loại đất trồng cây lâu năm;

b) Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 337, tờ bản đồ số 6.

- Diện tích: 181,7 m2; loại đất trồng cây lâu năm;

- Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 01227 QSDĐ/2493 QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre cấp ngày 21/6/2004 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ PN/00242 QSDĐ/3891 QĐ-UB (TX) do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre cấp ngày 24/3/2005.

- Theo phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất thửa số 166, 167 ngày 27/4/2017 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bến Tre và phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất số 337 ngày 23/12/2015 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Bến Tre.

2. Công trình xây dựng gắn liền trên thửa đất số 166, 167

a) Nhà bán kiên cố: có diện tích 22,63m2. Kết cấu: Nền láng ximăng, khung, cột gỗ, kèo gỗ, vách gỗ, mái tole. Hiện trạng: nhà đã xuống cấp, cột gỗ, vách gỗ mối mọt đục khoét...

b) Hàng rào lưới B40. Kết cấu: cao khoảng 1,6m, dài 194,2md, trụ đỡ BTCT, kèo rào xung quanh các thửa đất. Hiện trạng: Lưới bị gỉ sét, hư hỏng.

3. Cây trồng trên đất:

- Dừa loại 1: 90 cây (trong đó có 03 cây trên thửa đất số 337);

- Dừa loại 3: 10 cây;

- Bưởi da xanh loại 2: 10 cây;

- Nhãn: 01 cây;

- Mận: 01 cây.

* Tài sản (1+2+3) tọa lạc tại: xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, Bến Tre.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất của ông Nguyễn Văn Hòa và bà Hà Thanh Bạch, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

* Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2+3): 1.206.038.471đ (Một tỷ, hai trăm lẻ sáu triệu, không ba mười tám ngàn, bốn trăm bảy mươi mốt đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

* Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/01 hồ sơ (nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản).

* Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: 240.000.000đ/01 hồ sơ (nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi).

- Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 22/6/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 22/6/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc);

- Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc);

- Tổ chức đấu giá vào lúc 09 giờ ngày 26/7/2018 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá).  


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 123 (Kèm QC)

Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của hộ ông Phan Văn Nghĩa và bà Trần Thị Ngoan, hiện cư ngụ tại: 133G2, ấp An Thanh B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; tài sản cụ thể như sau:

1. Về đất:

- Diện tích đất: 270 m2;

- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm;

- Thuộc một phần thửa đất  số 311, tờ bản đồ số 5 (theo phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bến Tre thuộc thửa đất số 553, tờ bản đồ số 5).

 - Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 101032, vào sổ cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất số 01810QSDĐ/2206QĐ-UB do UBND thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre) cấp ngày 12/8/2002 cho hộ ông Phan Văn Nghĩa.

            2. Cây trồng trên đất:

- 01 cây nhãn trên 01 năm tuổi;

- 08 cây bưởi trên 2 năm tuổi;

- 02 cây dừa trên 4 năm tuổi.

- Tài sản toạ lạc tại: xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc là quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của hộ ông Phan Văn Nghĩa và bà Trần Thị Ngoan, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2): 125.133.882đ (Một trăm hai mươi lăm triệu, một trăm ba mươi ba ngàn, tám trăm tám mươi hai đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên chưa bao gồm 2% thuế thu nhập, các khoản phí, lệ phí liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

- Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Khoản lệ phí này không được hoàn lại.

- Khoản tiền đặt trước là 25.000.000đ/hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bđấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi.

  - Thời gian xem tài sản đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 22/6/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

  - Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 22/6/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc);

 - Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc);

 - Tổ chức đấu giá vào lúc: 08 giờ 30 phút ngày 26/7/2018  (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá).


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 125 (Kèm QC)

Nay Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Tống Văn Thức và bà Huỳnh Thị Thúy, hiện cư ngụ tại: ấp 3, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; tài sản cụ thể như sau:

1. Về đất

- Diện tích: 373m2;

- Loại đất: CLN;

- Thuộc thửa đất số 83, tờ bản đồ số 06.

2. Cây trồng trên đất: Xoài mới trồng: 8 cây và Xoài loại 4: 02 cây

* Tài sản (1+2) tọa lạc tại: ấp Giao Bình, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: tài sản là quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Tống Văn Thức và bà Huỳnh Thị Thúy, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 160.358.100đ (Một trăm sáu mươi  triệu, ba trăm năm mươi tám ngàn, một trăm đồng).

- Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Khoản lệ phí này không được hoàn lại.

- Khoản tiền đặt trước là 32.000.000đ/hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi.

- Thời gian xem tài sản đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 22/6/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 22/6/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc);

- Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 (trong giờ làm việc);

- Tổ chức đấu giá vào lúc: 10 giờ ngày 26/7/2018  tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, số 15 đường Thủ Khoa Huân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá).

* Lưu ý: Khách hàng tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký mua tài sản và tham gia đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, số 15 đường Thủ Khoa Huân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Quý khách có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, địa chỉ số 15 đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc điện thoại số: 0275.3823667 - 0275.3512083 để biết thêm chi tiết.

04/07/2018 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 29 tháng 03 năm 2017Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 29 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 74 (Kèm NQ)

Nay Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản thanh lý 01 (một) chiếc xe ôtô con 05 chỗ màu xám, nhãn hiệu: TOYOTA, số loại: COROLLA, biển số 71B-0409, số máy: 4AM335775; số khung: AE111-9546846; sản xuất năm 1998, tại Việt Nam. Xe bán dạng đăng ký lại.

 * Lưu ý:

- Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các loại thuế và phí liên quan khi sang tên chuyển quyền sở hữu theo quy định.

- Trong 30 ngày tính từ ngày bàn giao tài sản, khách hàng trúng đấu giá phải liên hệ Hội Nông dân tỉnh Bến Tre để được xuất hóa đơn bán hàng theo quy định, nếu quá thời gian trên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá Bến Tre và Hội Nông dân tỉnh Bến Tre không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại về sau.           

- Tài sản tọa lạc tại: Hội Nông dân tỉnh Bến Tre; (địa chỉ: phường 2, thành phố Bến Tre, Bến Tre).

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sở hữu của Hội Nông dân tỉnh Bến Tre quản lý, do không có nhu cầu sử dụng cần thanh lý.

            - Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 90.000.000đ (Chín mươi triệu đồng).

            * Lệ phí tham gia đấu giá: 150.000đ/01 hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

            * Khoản tiền đặt trước: 13.000.000đ/01 hồ sơ, chuyển vào Tài khoản số 7211 0000 200470 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

            Thời gian xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 31/3/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/4/2017 (trong giờ làm việc).

   Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre; địa chỉ số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

   * Lưu ý: Thông báo này thay thư mời


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 91 (Kèm NQ)

Nay Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của ông Cao Minh Hùng và bà Huỳnh Ngọc Thương, địa chỉ thường trú tại: ấp Phước Hòa, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tài sản cụ thể như sau:

1. Thửa đất số 62, tờ bản đồ số 13

- Diện tích: 156,4 m2 (trong đó: 100,0 m2 đất ONT, 56,4 m2 đất CLN);

- Giá khởi điểm tài sản (1): 414.618.000đ (Bốn trăm mười bốn triệu, sáu trăm mười tám ngàn đồng).

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 439700 do UBND thành phố Bến Tre cấp ngày 01/8/2011.

2. Thửa đất số 63, tờ bản đồ số 13;

- Diện tích: 150,1 m2 (trong đó: 128,7 m2 đất ONT, 21,4 m2 đất CLN);

- Giá khởi điểm tài sản (2): 465.214.000đ (Bốn trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm mười bốn ngàn đồng)

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 481176 do UBND thành phố Bến Tre cấp ngày 28/5/2012.

- Tài sản (1+2) tọa lạc tại: xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

       - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất của ông Cao Minh Hùng và bà Huỳnh Ngọc Thương do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bến Tre xử lý tài sản để thu hồi nợ vay.

* Lưu ý: Tài sản bán theo từng thửa theo nhu cầu người sử dụng.

- Giá khởi điểm tài sản bán đấu giá (1+2): 879.832.000 đ (Tám trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm ba mươi hai ngàn đồng).

Thời gian xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 31/3/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/4/2017 (trong giờ làm việc).

        Tổ chức bán đấu giá vào lúc  08 giờ ngày 19/4/2017; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre (số 15, Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

* Lệ phí tham gia đấu giá: 200.000đ/hồ sơ (Tài sản 01),(tài sản 02), nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre

* Khoản tiền đặt trước: 50.000.000đ/hồ sơ (Tài sản 01), (Tài sản 02), nộp vào tài khoản 72110000200470 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 95 (Kèm NQ)

Nay Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của ông Lê Quang Qưới, địa chỉ thường trú: Ấp Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Tài sản có các đặc điểm cụ thể như sau:

  - Diện tích đất:1.341,8m2;

  - Loại đất: CLN;

  - Thuộc thửa đất số 62, tờ bản đồ số 07.

  - Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 932930, số vào sổ cấp giấy CH02545 do UBND huyện Mỏ Cày Bắc cấp ngày 26/11/2012 cho ông Lê Quang Qưới và theo họa đồ đo đạc hiện trạng thửa đất của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỏ Cày Bắc ngày 16/3/2017 cùng diện tích là 1.341,8m2.

- Tài sản tọa lạc tại: xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

   - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của ông Lê Quang Quới do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Mỏ Cày Bắc Bến Tre xử lý tài sản để thu hồi nợ vay.

 - Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 150.000.000 đ (Một trăm năm mươi triệu đồng).

Thời gian xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 31/3/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/4/2017 (trong giờ làm việc).

 Tổ chức bán đấu giá vào lúc 09 giờ ngày 19/4/2017 (thứ tư); địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre (số 15 đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

* Lệ phí tham gia đấu giá:  200.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre

* Khoản tiền đặt trước: 15.000.000đ/hồ sơ nộp  vào tài khoản 7100201003417 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre

* Lưu ý: Thông báo này thay thư mời.


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 96 (Kèm NQ)

Nay Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất công thuộc thửa số 11 (thửa cũ số 6 và 7), tờ bản đồ số 1 tại phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phê duyệt, cụ thể như sau:

- Diện tích đất: 2.248,0m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Vị trí thửa đất: Thửa đất số 11 (thửa cũ số 6 và 7); thuộc tờ bản đồ số 1;

- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Thời gian sử dụng đất: 50 năm (theo dự án);

- Tài sản tọa lạc tại: Phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất công giao Trung tâm phát triển đất Bến Tre quản lý do không có nhu cầu sử dụng, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phê duyệt bán đấu giá nộp vào ngân sách nhà nước.

- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 40.464.000.000đ (Bốn mươi tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

- Thời gian xem tài sản và tham khảo hồ sơ từ: 7 giờ 30 phút ngày 31/3/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/4/2017 (trong giờ làm việc).

          - Thời gian đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 14/4/2017  đến 16 giờ 30 phút ngày 17/4/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu gia tài sản tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ ngày 19/4/2017 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

* Lệ phí tham gia đấu giá: 500.000đ/ 01 hồ sơ, nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

* Khoản tiền đặt trước: 6.000.000.000đ/ 01 hồ sơ, chuyển vào tài khoản số 729100000911403 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Khởi.


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 90 (Kèm NQ)

          Nay Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng trên đất của ông Nguyễn Văn Dũng và bà Trình Thị Thúy, địa chỉ tại: ấp 1, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tài sản có các đặc điểm sau:

      1. Về đất:

      a) Thuộc thửa số 71,  tờ bản đồ số 04 (theo số cũ thửa 86, tờ bản đồ số 04):

          - Diện tích: 383,8 m2,  đất ONT (trong đó diện tích lộ giới 164,6 m2)

      b) Thuộc thửa số 73, tờ bản đồ số 04 (theo số cũ thửa 86, tờ bản đồ số 04):

          - Diện tích:  493,1 m2; Loại đất: TSL.

      2. Tài sản trên đất:

      a) Nhà ở chính: Diện tích:  115,47 m2. Kết cấu: Móng cột bêtông cốt thép; mái tole fbrô ximăng; trần thạch cao, tường xây gạch dày 10,0 cm, cửa chính bằng gỗ, cửa ngăn phòng bằng nhôm lắp kính, nền gạch bông.

      b) Nhà ở phụ: Diện tích: 31,16 m2. Kết cấu: khung cột bằng gỗ tạp, mái  tole fbrôximăng; vách bằng tol tráng kẽm (01 vách), nền tráng ximăng.

      c) Nhà vệ sinh: Diện tích 5,94m2. Kết cấu: Móng cột bêtông cốt thép; mái tole fbrô ximăng, của nhựa, tường xây gạch dày 10,0 cm, dán gạch cao 1,6 m nền gạch bông.

      d) Hồ nước tròn: đường kính 1,7 m, cao 1,3 m  (cái)

- Tài sản (1+2) tọa lạc: xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (nhà ở chính, nhà ở phụ, nhà vệ sinh và hồ nước) của ông Nguyễn Văn Dũng và bà Trình Thị Thúy, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

* Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (1+2): 408.350.268đ (Bốn trăm lẻ tám triệu, ba trăm năm mươi ngàn, hai trăm sáu mươi tám đồng).

       Thời gian xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 31/3/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/5/2017 (trong giờ làm việc).

Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ ngày 17/5/2017; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

* Lệ phí tham gia đấu giá: 200.000đ/ 01 hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

* Khoản tiền đặt trước: 40.000.000đ/ 01 hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi.

 

   Quý khách có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre; địa chỉ số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc điện thoại: 075.3823667 để biết thêm chi tiết. 

 

07/04/2017 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 30/3/2018Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 30/3/2018

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 57 (Kèm QC)

tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản là 03 xe ô tô con của bà Võ Thị Xuân Lan, hiện cư ngụ tại: 63/2 hẻm 2, đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; tài sản cụ thể như sau:

1. Xe ô tô con 7 chỗ, biển số 71T-9873

- Nhãn hiệu: JRD

- Số máy: 1AE2606532

- Số khung: 47PMJ0075

- Màu sơn: Xanh.

- Năm sản xuất: 2009

- Giá khởi điểm: 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng).

2. Xe ô tô con 5 chỗ, biển số 71T-9817

- Nhãn hiệu: JRD

- Số máy: 1A27700281L

- Số khung: N47PMJ0028

- Màu sơn: Bạc.

- Đăng ký lần đầu: 2009

- Giá khởi điểm: 8.000.000đ (Tám triệu đồng).

3. Xe ô tô con 5 chỗ, biển số 71T-9875

- Nhãn hiệu: JRD

- Số máy: 1A27700271L

- Số khung: N67PMJ0029

- Màu sơn: Xanh.

- Đăng ký lần đầu: 2009

- Giá khởi điểm: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

* Tài sản được quản lý tại: Kho của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sở hữu của bà Võ Thị Xuân Lan, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre. 

* Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2+3) là: 73.000.000đ (Bảy mươi ba triệu đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên bán được phép đăng ký lại và đấu giá từng chiếc theo nhu cầu người sử dụng. Giá khởi điểm trên đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

* Lệ phí tham gia đấu giá: Tài sản (1) là 100.000đ/01 hồ sơ, tài sản (2) và (3) là 50.000đ/hồ sơ. Nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

* Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá: Tài sản (1) là 9.000.000đ/01 hồ sơ tài sản (2) là 1.600.000đ/hồ sơ và tài sản (3) là 4.000.000đ/hồ sơ. nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi.

- Thời gian xem tài sản đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 30/3/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/4/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc Kho lưu giữ tang vật của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 30/3/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/4/2018 (trong giờ làm việc).

 - Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 10/4/2018 (trong giờ làm việc).

- Tổ chức đấu giá vào lúc: 08 giờ ngày 12/4/2018 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá).

 

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 58 (Kèm QC)

Nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo đấu giá tài sản thanh lý tháo dỡ Trụ sở làm việc cũ của Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Tri, cụ thể như sau:

   - Hiện trạng: nhà khung gỗ, mái ngói, vách tường, nền gạch bông (20 cây cột gỗ), diện tích 260 m2.

 - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sở hữu của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri quản lý, không có nhu cầu sử dụng bán nộp ngân sách nhà nước.

          * Lưu ý:

            - Khách hàng trúng đấu giá khi nhận tài sản đập phá tháo dỡ bắt buộc phải lấy móng, đà trả lại mặt bằng sạch cho Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ba Tri.

            - Người mua được tài sản khi tháo dỡ phải có lưới bao an toàn để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại và các khu vực xung quanh.

 

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.328.200.000 đồng (Một tỷ, ba trăm hai mươi tám triệu, hai trăm ngàn đồng).

 * Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/01 hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre hoặc chuyển vào Tài khoản số 7211 0000 200470 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

            * Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá: 265.000.000đ/01 hồ sơ, chuyển vào Tài khoản số 7211 0000 200470 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

            * Thời gian xem tài sản từ: 07 giờ 30 phút ngày 30/3/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/4/2018 (trong giờ làm việc) tại Trụ sở làm việc cũ của Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Tri; địa chỉ: thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

            * Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản từ: 07 giờ 30 phút ngày 30/3/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/4/2018 (trong giờ làm việc).

            * Thời gian thu tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 10/4/2018 (trong giờ làm việc).

  * Tổ chức đấu giá vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2018 (Thứ năm).         

 

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 59 (Kèm QC)

            Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của ông Bùi Văn Hạt và bà Nguyễn Thị Nga, địa chỉ tại: xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tài sản cụ thể như sau:

         - Diện tích đất: 4.945m2;

         - Loại đất: BHK;

         - Thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 26.

  - Tài sản tọa lạc: xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

  - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng của ông Bùi Văn Hạt và bà Nguyễn Thị Nga, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

  - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 296.193.137đ (Hai trăm chín mươi sáu triệu, một trăm chín mươi ba ngàn, một trăm ba mươi bảy đồng).

* Lưu ý: Tài sản trên đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

- Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Khoản lệ phí này không được hoàn lại.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá là 59.000.000đ/hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 30/3/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/5/2018 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 30/3/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/5/2018 (trong giờ làm việc);

- Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 03/5/2018 (trong giờ làm việc);

- Tổ chức đấu giá vào lúc 9 giờ ngày 08/5/2018 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá).  

 

* Lưu ý: Khách hàng tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký và tham gia đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre (địa chỉ: Số 15, đường Thủ Khoa Huân, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Quý khách có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre; địa chỉ: số 15 đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, điện thoại: 0275.3823667 - 0275.3512081 – 0275.3512083 hoặc website: stp.bentre.gov.vn để biết thêm chi tiết./.

16/04/2018 11:00 SAĐã ban hành
Kết quả lý lịch tư pháp ngày 02/6/2017Kết quả lý lịch tư pháp ngày 02/6/2017
05/06/2017 5:00 CHĐã ban hành
Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạngMức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2015/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, Nghị định quy định mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.318.000 đồng.

Nghị định quy định rõ mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với: Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 1.363.000 đồng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần là 739.000 đồng. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ coi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng là 1.054.000 đồng.

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định cụ thể mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015 thay thế Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

10/03/2015 10:00 SAĐã ban hành
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tinChính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết về các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin; tiếp cận thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin và các biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin

Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng, điều kiện khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

Thông qua Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (nếu có);

Thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương và các hệ thống truyền phát tin khác của địa phương; các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc và các phương tiện thông tin đại chúng khác tại địa phương;

Xây dựng tài liệu chuyên đề, tờ rơi, ấn phẩm; trong trường hợp cần thiết và khả thi thì có thể được chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc;

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ thông tin cho công dân; chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cung cấp thông tin cho các khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Lồng ghép hoạt động cung cấp thông tin trong các sự kiện văn hóa - chính trị của cơ quan, địa phương, trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông các chính sách mới của các cơ quan nhà nước trên địa bàn;

Tăng thời lượng truyền, phát bản tin đối với loại thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách của người dân sinh sống tại khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào loại thông tin, đối tượng cần cung cấp thông tin, cơ quan nhà nước trên địa bàn quyết định lựa chọn một hoặc các hình thức cung cấp thông tin công khai rộng rãi quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này hoặc các hình thức khác phù hợp với khả năng tiếp cận thông tin của công dân.

Cơ quan cung cấp thông tin phải bảo đảm các hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu cung cấp thông tin và điều kiện thực tế của cơ quan; bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích cho người yêu cầu cung cấp thông tin; tăng cường cung cấp thông tin và tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin bằng hình ảnh, video và các phương tiện nghe, nhìn khác.

Cơ quan nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc xây dựng hệ thống thông tin công cộng; nâng cấp, đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật liên quan.

 Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin

Thông tin liên quan trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật phải được kịp thời công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới các hình thức cung cấp thông tin thuận lợi cho người khuyết tật.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước thiết lập Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan mình trong đó có cung cấp chức năng cơ bản để hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho việc tiếp cận thông tin đăng tải trên các Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử.

Cơ quan cung cấp thông tin bảo đảm các hình thức cung cấp thông tin phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu cung cấp thông tin và điều kiện thực tế của cơ quan; bố trí thiết bị nghe, nhìn và các thiết bị phụ trợ phù hợp với dạng và mức độ khuyết tật của người yêu cầu cung cấp thông tin và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan mình; tạo điều kiện cho người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng các thiết bị nghe, nhìn, các thiết bị phụ trợ và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để tiếp cận thông tin theo yêu cầu.

Cơ quan cung cấp thông tin bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích và giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền Phiếu, ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc khó khăn trong việc tiếp cận thông tin.

Lồng ghép các kiến thức, kinh nghiệm cung cấp thông tin đối với người khuyết tật trong các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho bộ phận đầu mối và cán bộ, công chức đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan.

Ưu tiên cung cấp thông tin cho người khuyết tật theo quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và pháp luật về người khuyết tật.

Cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

Việc yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là tổ chức) được thực hiện trong trường hợp nhiều người trong tổ chức có cùng yêu cầu tiếp cận đối với thông tin giống nhau. Tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm cử người đại diện để thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin.

Người đại diện có trách nhiệm lập Danh sách những người có cùng yêu cầu cung cấp thông tin giống nhau, gửi Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin kèm theo Danh sách những người yêu cầu đến cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin và thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định.

Danh sách những người yêu cầu cung cấp thông tin phải có đầy đủ các nội dung sau: Họ, tên; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và lý do, mục đích của từng người yêu cầu.

Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân thông qua tổ chức được thực hiện theo quy định tại Chương III Luật Tiếp cận thông tin.

Các mẫu phiếu sử dụng trong cung cấp thông tin theo yêu cầu gồm: Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin; Mẫu Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; Mẫu Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin; Mẫu Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin; Mẫu Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin; Mẫu văn bản chấp thuận dành cho trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định việc lập Danh mục, phân loại, cập nhật thông tin

Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan cung cấp thông tin hoặc bộ phận đầu mối hoặc cá nhân làm đầu mối (trong trường hợp cơ quan cung cấp thông tin không phân công đơn vị đầu mối cung cấp thông tin) lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai theo Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin.

Đơn vị chủ trì tạo ra thông tin của cơ quan cung cấp thông tin xác định thông tin thuộc Danh mục thông tin phải được công khai theo Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin và chuyển đến đầu mối cung cấp thông tin.

Danh mục thông tin phải được công khai gồm các nội dung: Tên, số, ký hiệu văn bản, hồ sơ, tài liệu; ngày, tháng, năm tạo ra văn bản, hồ sơ, tài liệu kèm theo hình thức công khai thông tin, thời điểm, thời hạn công khai thông tin (nếu có). Danh mục thông tin phải được công khai được thường xuyên cập nhật theo quy chế của cơ quan.

Trường hợp thông tin đang được công khai tại các cơ sở dữ liệu khác nhau hoặc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử thì tại Danh mục thông tin phải được công khai phải kèm theo chỉ dẫn địa chỉ truy cập để tải thông tin. Trường hợp thông tin chưa được công khai trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử mà đã được số hóa thì phải được đính kèm theo Danh mục thông tin phải được công khai.

Danh mục thông tin phải được công khai được đăng tải trên Chuyên mục về tiếp cận thông tin tại Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin. Đối với cơ quan chưa có Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử thì phải niêm yết Danh mục thông tin phải được công khai tại trụ sở cơ quan hoặc có hình thức công khai khác thuận lợi cho công dân trong việc tiếp cận thông tin.

Trách nhiệm của đơn vị đầu mối cung cấp thông tin

Bố trí người làm đầu mối cung cấp thông tin để thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu cung cấp thông tin của công dân; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý yêu cầu cung cấp thông tin và thực hiện cung cấp thông tin cho công dân theo yêu cầu.

Giải thích, hướng dẫn, thông báo cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo đúng trình tự, thủ tục; hướng dẫn, hỗ trợ người yêu cầu xác định rõ hồ sơ, tài liệu, tên văn bản có chứa thông tin cần tìm kiếm để điền đầy đủ, chính xác vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.

Tiếp nhận, trả lời hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân về việc cung cấp thông tin của cơ quan mình theo quy định của pháp luật có liên quan; kiến nghị, đề xuất với người đứng đầu cơ quan về các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin cho công dân.

Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của công dân; tổng hợp tình hình, kết quả công tác cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan; báo cáo định kỳ và đột xuất tới người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin.

Bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích và giúp đỡ người không biết chữ, người khuyết tật, người gặp khó khăn khác trong việc điền Phiếu, ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin; trường hợp người yêu cầu không thể viết Phiếu yêu cầu thì giúp điền Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.

Trang bị phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất cho việc cung cấp thông tin

Người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin, đứng đầu đơn vị được giao đầu mối cung cấp thông tin có trách nhiệm bố trí nơi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết khác phục vụ cho việc cung cấp thông tin.

 Người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm: Bố trí địa điểm đọc, nghe, xem, ghi chép, sao chép, chụp thông tin để cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan; Bố trí thiết bị tại trụ sở cơ quan phù hợp với hình thức cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của công dân; Sử dụng các biện pháp để tăng cường cung cấp thông tin và tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin bằng hình ảnh, video và các phương tiện nghe, nhìn khác; Cho phép người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp văn bản, hồ sơ, tài liệu.

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin; Xây dựng Chuyên mục về tiếp cận thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử; Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành, theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; Kinh phí bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin và chi phí tiếp cận thông tin.

 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

02/04/2018 11:00 SAĐã ban hành
DANH MỤC VBQPPL XỬ PHẠT VPHC LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIADANH MỤC VBQPPL XỬ PHẠT VPHC LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

STTTên văn bảnSố, ký hiệu văn bảnNgày, tháng, năm ban hành văn bảnTrích yếu/nội dung văn bảnHiệu lực văn bảnVăn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
01Nghị định169/2013/NĐ-CP12/11/2013Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc giaCòn hiệu lực 
02Nghị định47/2015/TT-BQP18/6/2015Hướng dẫn một số điều của Nghị định 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của  Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.Còn hiệu lực 
19/11/2015 8:00 SAĐã ban hành
Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 ngườiHai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 người
Trong tuần (từ ngày 20/5 đến 26/5/2014), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 02 người và 02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 người, như:

 

Trong tuần (từ ngày 20/5 đến 26/5/2014), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 02 người và 02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 người, như:

- Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lúc 12 giờ, ngày 22/5/2014, trên Đại lộ Đồng Khởi, thuộc địa bàn phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Bà Đặng Thị Thu Hà, sinh năm 1965, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ vòng xoay Phú Khương về phường 4, đến khu vực trên thì đụng vào xe lăn (3 bánh) do ông Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1931, phường 5, thành phố Bến Tre điều khiển lưu thông cùng chiều. Nguyên nhân do bà Hà điều khiển phương tiện vượt xe không đảm bảo an toàn, làm ông Hai bị thương vùng đầu, sau đó chết tại bệnh viện.

- Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lúc 19 giờ, ngày 25/5/2014, trên Quốc lộ 60, thuộc địa bàn xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc. Ông Lê Thành Trung, sinh năm 1987, huyện Măng Thích, tỉnh Vĩnh Long, điều khiển xe ô tô khách lưu thông theo hướng từ thành phố Bến Tre đi qua khu trên thì đụng vào xe đạp do ông Trần Văn Bự, sinh năm 1968, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc điều khiển, làm ông Bự tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân do ông Bự điều khiển xe chạy ngược chiều.

- Vụ va chạn giao thông, lúc 9 giờ, ngày 20/5/2014, trên Quốc lộ 60, thuộc địa bàn xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú. Ông Trần Minh Hồ, sinh năm 1979, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, điều khiển ô tô tải lưu thông theo hướng từ huyện Mỏ Cày Nam đi huyện Thạnh Phú, qua khu vực trên va chạm với xe mô tô do bà Lê Thị Mỹ Tiên, sinh năm 1991, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú điều khiển xe mô tô theo hướng  ngược lại. Nguyên nhân do ông Hồ điều khiển phương tiện chạy lấn tuyến, làm Tiên bị thương tại vùng đầu

- Vụ va chạn giao thông, lúc 21 giờ 50 phút, ngày 24/5/2014, trên Quốc lộ 60, thuộc địa bàn xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc. Ông Lê Vũ Hòa, sinh năm 1979, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, điều khiển xe mô tô theo hướng Cầu Hòa Lộc đi Cầu Mỏ Cày, khi đến khu vực trên va chạm với xe tải, do ông Trần Văn Du, sinh năm 1978, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, lưu thông theo hướng ngược lại, làm ông Lê Thị Hòa bị thương. Nguyên nhân do ông Hòa điều khiển phương tiên không đúng phần đường quy định.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt 878 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trong đó lỗi vị phạm do uống rượu, bia vượt quá nồng độ cồn cho phép là 159 trường hợp, chạy qua tốc độ 108 trường hợp, không có giấy phép lái xe 275 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50cm3 36 trường hợp, khôngđội muxc bảo hiểm 95 trường hợp, điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định 29 trường hợp, chở quá tải 39 trường hợp…

Nguyên nhân, do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông của phần lớn người ttham gia giao thông vi phạm trật tự an toàn giao thông còn rất hạn chế.

03/06/2014 12:00 SAĐã ban hành
Kết quả kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIIIKết quả kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIII

Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIII được tổ chức 03 ngày, trong đó 01 ngày họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp và 02 ngày (ngày 09 và ngày 10 tháng 7 năm 2014) họp toàn thể tại hội trường.

Kỳ họp đã nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014, báo cáo thẩm tra của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nhóm vấn đề nổi lên qua giám sát, thẩm tra của các Ban, thảo luận Tổ đại biểu và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10.

Tại kỳ họp này, các đại biểu tập trung thảo luận về những giải pháp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, cụ thể như: giải pháp để nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp như mô hình liên kết 4 nhà, cánh đồng mẫu lớn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP… để nâng cao giá trị, tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; giải pháp kiểm soát chặt chẽ, xử lý các nguồn gây ô nhiễm, nhất là các hoạt động sản xuất, chăn nuôi để bảo vệ môi trường sống của người dân; giải pháp bảo đảm tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Kỳ họp đã dành 01 buổi để chất vấn và trả lời chất vấn. Trong phiên chất vấn, có 07 đại biểu chất vấn đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và 05 cơ quan, tập trung vào một số nội dung như: định hướng mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, tránh sự phụ thuộc của kinh tế tỉnh nhà vào thị trường Trung Quốc trong điều kiện tranh chấp biển đảo gay gắt hiện nay; về các vướng mắc trong công nhận danh hiệu xã Văn hóa nông thôn mới và tính hài hòa giữa 02 danh hiệu xã Văn hóa nông thôn mới và xã Nông thôn mới; việc chậm trễ xây dựng Dự án Khu Ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách; về các công trình, dự án hoàn thành chưa quyết toán, tất toán; việc tạm định chỉ vụ án của Tòa án nhân dân; về quy định mức phụ cấp ưu đãi kiêm nhiệm 40% đối với công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thy, thuộc huyện Châu Thành lập bến thủy nội địa đổ đất lấn sông Ba Lai. Các câu hỏi chất vấn của đại biểu đặt ra đã nêu được những vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương, được cử tri quan tâm. Các cá nhân, đơn vị có tinh thần, trách nhiệm cao trong việc trả lời chất vấn, đề ra các giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện các nội dung mà đại biểu chất vấn.

Kỳ họp đã ban hành 17 Nghị quyết như sau:

1. Nghị quyết về việc bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2014.

2. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014.

3. Nghị quyết về kế hoạch biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bến Tre năm 2014.

4. Nghị quyết về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

6. Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành và Đề án thành lập thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri.

7. Nghị quyết về quy định mức thu phí, lệ phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

8. Nghị quyết về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

9. Nghị quyết về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

10. Nghị quyết về quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

11. Nghị quyết về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

12. Nghị quyết về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

13. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

14. Nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân  tỉnh Bến Tre khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đối với ông Đỗ Minh Đức.

15. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VIII (Nhiệm kỳ 2011 - 2016) đối với ông Lê Vĩnh Bình.

16. Nghị quyết về việc cho thôi giữ chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIII (Nhiệm kỳ 2011-2016) đối với ông Hồ Quốc Việt.

17. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre (Nhiệm kỳ 2011-2016) đối với ông Nguyễn Văn Hoàng.

Kỳ họp đã thực hiện đúng nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

18/08/2014 12:00 SAĐã ban hành
Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệpDoanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày 03/6/2008, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003; trên cơ sở đó, các cơ quan Trung ương cũng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật này. Trong đó, có nhiều nội dung đề cập đến chế độ ưu đãi...

 

Ngày 03/6/2008, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003; trên cơ sở đó, các cơ quan Trung ương cũng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật này. Trong đó, có nhiều nội dung đề cập đến chế độ ưu đãi, miễn giảm thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, xin được giới thiệu các hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành như sau:

Thứ nhất, ưu đãi về thuế suất:

- Mức thuế suất ưu đãi 10 % trong thời gian 15 năm áp dụng đối với:

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ;

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm.

Riêng đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực này mà thuộc loại dự án có quy mô lớn, công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư, thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% có thể kéo dài trên 15 năm nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 30 năm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ căn cứ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (sau đây gọi là lĩnh vực xã hội hóa) và phần thu nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản sẽ được áp dụng mức thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động. Danh mục các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Mức thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong thời gian 10 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

- Mức thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong suốt thời gian hoạt động đối với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.

Đối với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô thành lập mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao sau khi hết thời hạn áp dụng mức thuế suất 10% thì chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%.

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi đối với các trường hợp trên được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.

Thứ hai, ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế:

- Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với:

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ;

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm;

Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

- Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hoá thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

- Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế trong các trường hợp trên được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Thứ ba, các trường hợp giảm thuế khác:

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ, bao gồm các khoản chi sau: chi đào tạo lại nghề; chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho cô giáo dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý; chi khám sức khoẻ thêm trong năm; chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con; chi lương, phụ cấp trả cho thời gian lao động nữ được nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú theo chế độ nhưng vẫn làm việc.

- Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số để đào tạo nghề, tiền hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trong trường hợp chưa được Nhà nước hỗ trợ theo chế độ quy định./.

28/03/2012 12:00 SAĐã ban hành
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện và đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2016 tại một số đơn vị, vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 16/8/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4202/UBND-TH về việc khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương thực hiện các nội dung như sau:

Thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra về công tác kiểm soát TTHC năm 2016 cần nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm các hạn chế, thiếu sót được nêu tại Thông báo kết luận kiểm tra của Sở Tư pháp. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại thông qua Sở Tư pháp trước ngày 31 tháng 10 năm 2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

 Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của công tác này nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức - lao động, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; mạnh dạn đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC hoặc kiến nghị đơn giản hoá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC của cán bộ, công chức tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và phạm vi ngành quản lý; theo dõi, kiểm tra sổ sách ghi chép việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và lưu giữ hồ sơ giải quyết TTHC; niêm yết kịp thời đầy đủ, chính xác và đảm bảo các yêu cầu về hình thức niêm yết theo quy định đối với các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Không niêm yết các TTHC đã hết hiệu lực thi hành, khuyến khích áp dụng các hình thức niêm yết thích hợp khác. Tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định, không yêu cầu thêm giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ đã công khai; niêm yết công khai, minh bạch nội dung hướng dẫn phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, TTHC theo quy định.

Quan tâm bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, chi hỗ trợ cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sau khi nhận được Quyết định công bố chuẩn hóa TTHC của Bộ, ngành chủ quản, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai TTHC theo quy định.                    

 Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo Phòng Nội vụ, hàng năm có kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (lồng ghép kiểm tra công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC) hoặc chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các đơn vị.

Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre; chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn hướng dẫn cho công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là cấp huyện, cấp xã); phối hợp Sở Tư pháp kiểm soát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp với Sở Tư pháp đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2016, có sáng kiến cải cách TTHC và mạnh dạn đề xuất phê bình đối với tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt nhiệm vụ này để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện một số TTHC về đất đai trình thông qua Thành viên UBND tỉnh xem xét, ban hành; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong tiếp nhận, lưu giữ hồ sơ TTHC, nhất là việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và có giải pháp khắc phục việc giải quyết hồ sơ trễ hạn cho cá nhân, tổ chức.

Sở Tư pháp khẩn trương thẩm định, kiểm soát chất lượng ngay sau khi nhận được công văn đề nghị của các sở, ban, ngành tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo ngành, lĩnh vực quản lý, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC. Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định; phối hợp Sở Nội vụ, chủ động đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công văn, cuối năm 2016 báo cáo kết quả về UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Thanh Thái

25/08/2016 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 14/7/2017Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 14/7/2017

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 215 (Kèm QC)

Nay Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (nhà ở) của bà Phạm Thị Thanh Thảo, địa chỉ liên hệ: 220F khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; tài sản có đặc điểm sau:

1. Về đất

- Diện tích: 358,4 m2;

- Loại đất: thổ cư;

- Thuộc tờ bản đồ 06, thửa đất số 67;

2. Về nhà (nằm trên đất):

- Nhà chính: Dài 12m, rộng 4,5m, diện tích 54m2, kết cấu: nền gạch men, vách tường, cột bê tông, mái tol

- Nhà phụ: Dài 12m, rộng 4,0m, diện tích 48m2, kết cấu: nền gạch men, vách tường, cột bê tông, mái tol

* Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W715310, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 01395QSDĐ/517/QĐ-UB do UBND thị xã Bến Tre (nay là UBND thành phố Bến Tre cấp ngày 04/3/2003 cho hộ bà Trà Thị Bé Vân; điều chỉnh tên người sử dụng là bà Phạm Thị Thanh Thảo ngày 17/12/2015 và Đơn xin xác nhận chủ quyền nhà ở của bà Trà Thị Bé Vân ngày 25/8/2008.

* Tài sản tọa lạc: 220F khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

    - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của bà Phạm Thị Thanh Thảo do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre xử lý tài sản để thu hồi nợ vay.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2): 3.176.676.000 đ (Ba tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

 * Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/01 hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

            * Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá: 600.000.000đ/01 hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản theo số 117000105999 được mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

  - Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 17/7/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/8/2017 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

  - Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 17/7/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/8/2017 (trong giờ làm việc);

  - Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 01/8/2017 (trong giờ làm việc);

  - Tổ chức đấu giá vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 04/8/2017;

 * Lưu ý:  Khách hàng tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký và tham gia đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, số 15 đường Thủ Khoa Huân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 225 (Kèm QC)

Nay Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá quyền sử dụng đất dưới hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư và nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017, cụ thể như sau:

1. Về đất:

- Tổng diện tích đất: 4.833,1 m2;

- Thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 9;

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ;

- Hình thức: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư;

- Thời gian sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Giá khởi điểm (1): 111.161.300.000đ (Một trăm mười một tỷ, một trăm sáu mươi một triệu, ba trăm ngàn đồng).

2. Tài sản khác gắn liền với đất: Nhà cửa, vật kiến trúc Trụ sở công an cũ.

- Giá khởi điểm (2): 2.282.000.000đ (Hai tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu đồng).

* Lưu ý: Tài sản đấu giá dưới hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và thời hạn thuê là 50 (năm mươi) năm.

- Tài sản tọa lạc tại: phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: tài sản là quyền sử dụng đất và nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre quản lý, không có nhu cầu sử dụng bán nộp ngân sách nhà nước;

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá thuê: 113.443.300.000đ (Một trăm mười ba tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm ngàn đồng).

  - Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 17/7/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/8/2017 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

  - Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 17/7/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/8/2017 (trong giờ làm việc);

 - Thời gian thu tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 01/8/2017 (trong giờ làm việc);

 - Tổ chức đấu giá vào lúc: 08 giờ ngày 04/8/2017;

* Lưu ý:  Khách hàng tham khảo, mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, số 15 đường Thủ Khoa Huân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 217 (Kèm QC)

Nay Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá quyền sử dụng đất công đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tài sản cụ thể như sau:

 

Số TTTên, địa chỉ tài sảnSố thửa Số tờDiện tích đất (m2)

Mục đích

sử dụng

Giá khởi điểm
1

Quyền sử dụng đất

tại Thị trấn Châu Thành

112342.081,9ODT3.497.592.000
2

Quyền sử dụng đất

 tại Thị trấn Châu Thành

2420194ODT194.000.000
3

Quyền sử dụng đất

tại xã Phú An Hòa

080612,5TMD87.500.000
Tổng cộng: 2.288,4 3.779.092.000

- Tài sản tọa lạc tại: Thị trấn Châu Thành và xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất công giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành quản lý do không có nhu cầu sử dụng bán nộp vào ngân sách nhà nước.

* Lưu ý: Tài sản trên bán từng thửa theo nhu cầu người sử dụng.

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.779.092.000 đ (Ba tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, không trăm chín mươi hai ngàn đồng).

  - Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 17/7/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/8/2017 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc Thị trấn Châu Thành và xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

  - Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ: 07 giờ 30 phút ngày 17/7/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/8/2017 (trong giờ làm việc);

 - Thời gian thu tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 01/8/2017 (trong giờ làm việc);

 - Tổ chức đấu giá vào lúc: 08 giờ 30 phút ngày 04/8/2017;

* Lưu ý:  Khách hàng tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tham gia đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, số 15 đường Thủ Khoa Huân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Quý khách có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre; địa chỉ số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc điện thoại: 0275.3823667 để biết thêm chi tiết.

19/07/2017 2:00 CHĐã ban hành
Một số ý kiến về việc xác định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dânMột số ý kiến về việc xác định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân
Kế từ khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 có hiệu lực thi hành; đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành từng bước hoàn thiện; văn bản ban hành khá toàn diện, bám sát với thực tiễn của địa phương; quy trình soạn thảo, ban hành văn bản được chuẩn hóa; nội dung văn bản được ban hành đúng pháp luật và có tính khả thi cao,...

 

Kế từ khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 có hiệu lực thi hành; đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành từng bước hoàn thiện; văn bản ban hành khá toàn diện, bám sát với thực tiễn của địa phương; quy trình soạn thảo, ban hành văn bản được chuẩn hóa; nội dung văn bản được ban hành đúng pháp luật và có tính khả thi cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, việc phân biệt giữa các nghị quyết quy phạm pháp luật (QPPL) và nghị quyết cá biệt của Hội đồng nhân dân vẫn chưa có sự thống nhất.

Nhiều quan niệm cho rằng, Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan có thẩm quyền quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương nên tất cả các văn bản do HĐND ban hành đều là nghị quyết có chứa QPPL. Bên cạnh đó cũng có những người cho rằng để xác định nghị quyết QPPL hay nghị quyết cá biệt thì chỉ cần xem ở số, ký hiệu của nghị quyết, nếu số nghị quyết có số đi kèm với năm ban hành (như: Số:…/2011/NQ-HĐND) và nghị quyết đó được ban hành theo trình tự, thủ tục mà Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND quy định thì đó là văn bản QPPL. Thực tế cho thấy, có những nghị quyết của HĐND ban hành chỉ để giải quyết một vụ việc cụ thể mà không tạo ra các quy tắc xử sự chung, nên không phải tất cả các nghị quyết của HĐND ban hành đều là văn bản quy phạm pháp luật. Mặt khác, không thể bắt đầu từ yếu tố hình thức của văn bản để xác định mà phải xem xét về mặt nội dung văn bản có chứa các QPPL hay không. Việc xác định một nghị quyết có phải là văn bản QPPL hay không sau khi đã ban hành chỉ dành cho các chủ thể thực hiện. Đối với các cơ quan soạn thảo, cơ quan ban hành nghị quyết phải xác định điều này ngay từ khi dự kiến chương trình lập quy và từ khi bắt đầu soạn thảo dự thảo nghị quyết, từ đó để bảo đảm tuân thủ quy định về hình thức và trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL.

Điều 2 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND sau khi quy định các dấu hiệu để xác định văn bản QPPL đã liệt kê một số loại nghị quyết không phải là văn bản QPPL như: nghị quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu HĐND và các chức vụ khác; nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử đại biểu HĐND và bầu các chức vụ khác; nghị quyết về việc giải tán Hội đồng nhân dân; nghị quyết về phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND; nghị quyết về thành lập, giải thể một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện; nghị quyết về chương xây dựng nghị quyết của HĐND; nghị quyết về quyết định tổng biên chế ở địa phương…Ngoài các nghị quyết về các lĩnh vực đã nêu trong Nghị định 91/2006/NĐ-CP thì còn những nghị quyết nào thuộc loại nghị quyết cá biệt nữa hay không?

Thực tế cho thấy, các nghị quyết mà HĐND các cấp ban hành nhiều nhất đó là: các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nghị quyết về dự toán, thu chi ngân sách; nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách; nghị quyết phân bổ vốn đầu tư phát triển hàng năm; các nghị quyết cho ý kiến về việc lập kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp hành chính, quy hoạch quản lý quản lý, phát triển ngành, lĩnh vực. Như vậy, các loại nghị quyết nêu trên là văn bản QPPL hay văn bản cá biệt. Cơ sở để những người làm công tác tham mưu soạn thảo, ban hành nghị quyết cho rằng các nghị quyết nêu trên là văn bản QPPL là vì các nghị quyết này không được nêu tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 91/2006/NĐ-CP, đồng thời các nghị quyết đó đều có hiệu lực trong phạm vi cả địa phương và thực hiện trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 2 của Nghị định 91/2006/NĐ-CP chỉ mang tính bổ trợ cho khoản 1, đó là: các văn bản do HĐND, UBND ban hành nhưng không có đầy đủ các yếu tố của văn bản QPPL theo quy định tại khoản 1 thì không phải là văn bản QPPL và nêu một số loại để làm ví dụ chứ không phải liệt kê hết các văn bản cá biệt. Việc xác định văn bản QPPL phải căn cứ vào 4 yếu tố đặc trưng quy định tại khoản 1; trong đó, yếu tố “có chứa quy tắc xử sự chung (quy phạm pháp luật), được áp dụng nhiều lần đối với mọi đối tượng hoặc một nhóm đối tượng… được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật”. Một trong những đặc trưng của QPPL là được áp dụng nhiều lần. Áp dụng nhiều lần hoàn toàn khác với áp dụng trong một thời gian dài. Quy tắc xử sự được áp dụng nhiều lần đó là khi chủ thể này ở trong tình huống đó thì phải thực hiện cách xử sự đã quy định, khi chủ thể khác ở vào hoàn cảnh đó cũng phải thực hiện như vậy. Tức là áp dụng mỗi lần đối với một chủ thể và nhiều lần đối với các chủ thể khác nhau. Bất kỳ một QPPL nào cũng đều có cấu trúc chung, gồm các bộ phận: giả định, quy định và chế tài. Phần giả định đó là: trong hoàn cảnh nào, khi nào thì áp dụng quy phạm pháp luật đó. Phần quy định đó là: khi gặp tình huống đó các chủ thể phải làm gì, được làm gì hoặc không được làm gì. Phần chế tài đó là: hậu quả bất lợi (phải chịu một trong các loại trách nhiệm pháp lý) đối với những chủ thể không thực hiện đúng yêu cầu trong phần quy định của quy phạm.

Mỗi văn bản QPPL tập hợp nhiều QPPL (quy tắc xử sự); trong đó, thực tế cho thấy không có văn bản QPPL nào chỉ tồn tại một QPPL. Các loại nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách có nội dung gồm các chỉ tiêu, kế hoạch, mang tính chất dự kiến và do nhiều chủ thể đồng thời cùng thực hiện. Nếu qua thực hiện không đạt chỉ tiêu hoặc vượt chỉ tiêu (không đúng với nội dung nghị quyết) thì không vì vậy mà phải chịu chế tài. Đối với các nghị quyết cho ý kiến về quy hoạch, về giá đất cũng chỉ nêu các ý kiến mang tính định hướng. Như vậy, các loại nghị quyết nêu trên không chứa đựng các QPPL cụ thể nào nên không hội đủ yếu tố để được coi là văn bản QPPL.

27/02/2012 12:00 SAĐã ban hành
Điện thoại di động và trẻ vị thành niênĐiện thoại di động và trẻ vị thành niên
Điện thoại di động là phương tiện truyền thông thuận tiện và phổ biến nhất hiện nay, nó giúp con người liên lạc, giao lưu với nhau dễ dàng, rút ngắn thời gian và mang lại lợi ích rất lớn cho người sử dụng. Tuy nhiên, đối với trẻ em đang ngồi trên ghế nhà trường thì điện thoại di động như “con dao hai lưỡi”, đó có thể là phương tiện để kết nối giữa các em và gia đình, giúp gia đình quản lý cũng như an tâm hơn khi các em đi học, nhưng nếu các em sử dụng điện thoại vào mục đích khác vượt quá giới hạn cho phép của lứa tuổi các em thì đó còn được xem là công cụ để các em lầm đường lạc lối mà hậu quả của nó là không hề nhỏ.

Điển hình là trường hợp của em Trần Mỹ D, là một người con ngoan trò giỏi suốt các năm học, là bé gái xinh xắn, chăm ngoan, học giỏi nên gia đình và bạn bè rất mực yêu quý em. Chuyện xảy ra khi em học hết cấp hai, bắt đầu hành trình của những năm cấp ba. Sang cấp ba, vì trường học xa nhà và ngoài giờ học trên lớp em còn phải học thêm nên thường xuyên về trể. Thấy con vất vả, gia đình em rất xót xa và cũng không an tâm khi con gái phải đi sớm về trể nên ba mẹ em đã mua cho em chiếc điện thoại di động để em tiện liên hệ với gia đình, bạn bè đồng thời ba mẹ em cũng tiện hơn trong việc quan tâm, chăm sóc con. Nhưng sự việc cũng từ đó mà ra, một lần tình cờ trên đường đi học về em gặp một người thanh niên là anh của cô bạn cùng lớp, cả hai chuyện trò rôm rả, khi chia tay anh thanh niên không quên xin số điện thoại của D để tiện liên lạc. Kể từ đó, cả hai thường xuyên trò chuyện, nhắn tin và hẹn gặp nhau sau những giờ em tan học. Ngày qua ngày, số lần chuyện trò càng tăng lên chiếm hầu hết thời gian trong ngày của em D, cả hai có nhu cầu gặp nhau nhiều hơn, rất nhiều lần em nói với gia đình là đi học nhưng không phải đi học mà là để gặp anh bạn ấy và tất nhiên là thành tích học tập của em ngày càng giảm sút, tinh thần thì thiếu tập trung.

Ba mẹ em bắt đầu thấy lo lắng nên gặng hỏi em thì em nói rằng do chưa quen với môi trường mới, chương trình học nặng nề cùng với lịch học dày đặc tạm thời em chưa thích nghi và hứa sẽ cố gắng. Đặt hết niềm tin vào đứa con gái vốn ngoan ngoãn từ trước đến nay, ba mẹ em tin tưởng rằng đó là lý do duy nhất để thành tích học tập của em suy giảm và cũng tin rằng thời gian tới em sẽ khắc phục. Còn đối với em D, sau khi trấn an được ba mẹ, em tiếp tục lao vào những cuộc điện thoại, nhắn tin, những lần hò hẹn lén lút mà đối với em đó là những khoảng thời gian vui vẻ nhất và không thể thiếu trong cuộc sống của em.

Tình cảm tuổi mới lớn, ngây ngô và nông nổi đã khiến em phải trả giá, hậu quả cho những lần hẹn hò đó đã làm em D có thai trong cái tuổi "ăn chưa no lo chưa tới", gia đình thì đau khổ ê chề, còn em thì xấu hỗ không dám đến trường dang dở chuyện học hành, mọi dự tính cho tương lai đều bị gián đoạn.

Hiện nay, tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em ngày càng phổ biến, trên các phương tiện truyền thông chúng ta không khó bắt gặp những tin tức, hình ảnh về tội hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em, cưỡng dâm trẻ em, dâm ô với trẻ em… với các khung hình phạt rất cụ thể. Tuy nhiên, tội phạm về các hành vi trên vẫn ngày càng gia tăng về mức độ và hình thức phạm tội.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, các em được tiếp cận với những công nghệ hiện đại vượt bậc thì việc tự ý thức, bảo vệ bản thân là điều hết sức cần thiết, đừng biến những phương tiện thông tin liên lạc vốn có ích thành nguyên nhân dẫn đến những sai lầm trong cuộc sống, các em cần trang bị cho mình những kiến thức về giới tính cũng như những kiến thức về pháp luật để bảo vệ bản thân, tránh những va vấp mà ảnh hưởng đến cả một tương lai mai sau.

13/03/2015 10:00 SAĐã ban hành
Bến Tre: Tai nạn giao thông năm 2015 được kéo giảm cả 3 mặtBến Tre: Tai nạn giao thông năm 2015 được kéo giảm cả 3 mặt

Năm 2015, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp tích cực của Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân, Ban an toàn giao thông các huyện, thành phố; vai trò nòng cốt và nỗ lực của lực lượng Công an nhân dân các cấp, nên tình hình tai nạn giao thông đường thủy, đường bộ (cả tai nạn và va chạm) trên địa bàn tỉnh Bến Tre được kéo giảm cả 3 mặt: Xảy ra 312/437 vụ (giảm 124 vụ=28,64%), chết 197/207 người (giảm 10 người chết=4,84%), bị thương 220/402 người (giảm 185 người bị thương=45,68%). Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 187/191 vụ (giảm 04 vụ=2,09%), chết 192/204 người (giảm 12 người chết=5,88%), bị thương 69/52 người (tăng 17 người bị thương=32,69%).

Tuy nhiên, tình hình an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp; số vụ, số người chết, người bị thương vẫn còn cao; trong đó, người ngoài tỉnh gây tai nạn giao thông còn nhiều (xảy ra 51 vụ, chết 32 người, bị thương 34 người). Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có mặt còn hạn chế, nhất là hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông chưa cao, chưa tác động đến ý thức tự giác tôn trọng và chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên có nguy cơ cao vi phạm cao nhưng ít hoặc không tham gia sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân phố; một số người tham gia giao thông biết luật nhưng vẫn vi phạm như: Vượt đèn đỏ, uống rượu, bia vượt quá nồng độ cồn quy định, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đua xe trái phép, không giấy phép lái xe….Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông ở một số nơi, địa bàn, tuyến đường chưa thường xuyên, liên tục, nhất là các tuyến đường nông thôn, liên xã, ấp. Kinh phí, phương tiện không đảm bảo thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là hỗ trợ cho lực lượng cấp xã.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2016, với chủ đề: "Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ" với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết"; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp thường xuyên, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông từ 5%-10% số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2015; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông ở các địa bàn trọng điểm, nhất là trong dịp lễ, tết.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông; trong đó, đặc biệt chú ý: các phương tiện tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tập trung tuyên truyền các đối tượng có nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông; thông qua các hình thức, mô hình, loại hình; đưa tin cảnh báo tình hình tai nạn giao thông hàng tháng trên Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh-Truyền hình, Đài Truyền thanh huyện, xã; tổ chức "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông", triển khai Chương trình  hoạt động "chia sẻ nỗi đau" cho các gia đình có người thân bị tai nạn giao thông do người do người khác gây ra, nhằm tuyên truyền giáo dục người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; nâng cao trách nhiệm, đạo đức, lương tâm và nghề nghiệp của người lái xe.

Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải; Ban an toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban an toàn giao thông các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi đua xe trái phép, vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, xe quá khổ, qua tải; kiên quyết xử lý việc tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè gây ảnh hưởng an toàn giao thông trên các tuyến QL 57, QL 60, đường Cảng Giao Long-Nguyễn Thị Định; Ngã tư An Thiện, thuộc các địa bàn Châu Thành, thành phố Bến Tre, huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam.

Tiếp tục nghiên cứu, xử lý các điểm có nguy cơ tìm ẩn gây tai nạn giao thông như: Hệ thống chiếu sáng, các điểm giao nhau giữa đường nông thôn, đường hẻm với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện; các đường cong nguy hiểm.

Các ngành liên quan và các địa phương phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo chọn án điểm để đưa ra xét xử lưu động nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Các cơ quan chức năng phối hợp với Sở Y tế tổ chức thông tin kịp thời đường dây nóng cấp cứu tai nạn giao thông kịp thời góp phần hạn chế tử vong trong tai nạn giao thông; phối hợp với Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố tổ chức tập huấn sơ cấp cứu tai nạn giao thông.

05/01/2016 10:00 SAĐã ban hành
Xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọngXảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng
Trong tuần qua, từ ngày 30/6 đến ngày 06/7/2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, và 5 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm chết 4 người và bị thương 6 người, so với tuần trước tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng giảm, cụ thể như: giảm 3 vụ tai nạn và giảm 3 người chết do tai nạn giao thông.

 

Trong tuần qua, từ ngày 30/6 đến ngày 06/7/2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, và 5 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm chết 4 người và bị thương 6 người, so với tuần trước tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng giảm, cụ thể như: giảm 3 vụ tai nạn và giảm 3 người chết do tai nạn giao thông.

 

Trong 4 vụ tai nạn giao thông, thì có 3 vụ người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia vượt quá mức cho phép dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

 

Vào lúc 23 giờ, ngày 01/7/2014 trên Quốc lộ 57 thuộc địa bàn xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, Hồ Văn Súl, sinh năm 1972, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, điều khiển xe mô tô 3 bánh lưu thông theo hướng từ An Nhơn đi Giao Thạnh, đến khu vực trên tự té xuống ao tôm ven đường và chết tại hiện trường, nguyên nhân do Hồ Văn Súl đã uống rượu, bia không làm chủ được tay lái khi điều khiển phương tiện giao thông.

 

Vào lúc 19 giờ, ngày 05/7/2014 trên lộ K20 thuộc địa bàn xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, Trần Văn Trọng, sinh năm 1995, điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ xã Châu Bình đi thị trấn Giồng Trôm, trong khi vượt xe mô tô khác chạy cùng chiều, xe của Trọng đã va chạm với xe gắn máy do Trần Thị Tho, sinh năm 1983, điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại, hậu quả làm Trọng bị thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện.

 

Nhìn chung, các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong tuần qua do người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu, bia, và điều khiển phương tiên thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định…

 

Trước tình hình tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cho thấy sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, thực trạng sử dụng rượu, bia vượt quá mức cho phép, và tình trạng tránh vượt không đúng quy định, hậu quả là rất nghiêm trọng, dẫn đến chết người.

24/07/2014 12:00 SAĐã ban hành
DANH MỤC VBQPPL XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊADANH MỤC VBQPPL XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

STTTên văn bảnSố, ký hiệu văn bảnNgày, tháng, năm ban hành văn bảnTrích yếu/nội dung văn bảnHiệu lực văn bảnVăn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏGhi chú
01Nghị định132/2015/NĐ-CP25/12/2015Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa01/7/2016  
16/02/2016 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/5/2016Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/5/2016

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG SỐ 156/2016 (Kèm nội quy)

Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Phạm Văn Hùng và bà Lê Thị Năm Nhỏ, cư ngụ tại: ấp Sơn Long, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre:

1. Về đất thuộc một phần thửa số 36, tờ bản đồ số 9   

- Diện tích: 1.700,2 m2;

- Loại đất: CLN;

2. Cây trồng trên đất: cây chôm chôm loại 2: 72 cây

- Tài sản (1+2) toạ lạc tại: xã Sơn Định, huyện Chợ Lách,  tỉnh Bến Tre;

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Phạm Văn Hùng và bà Lê Thị Năm Nhỏ, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (1+2): 261.995.750đ (hai trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn, bảy trăm năm mươi đồng).

   Thời gian xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 01/6/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/7/2016 (trong giờ làm việc).

   Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/7/2016; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

   * Lệ phí tham gia đấu giá: 200.000đ/01 hồ sơ.

   * Khoản tiền đặt trước: 15.000.000đ/ 01 hồ sơ.

   * Lưu ý: Thông báo này thay thư mời.

 

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG SỐ 163/2016 (Kèm nội quy)

          Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của ông Huỳnh Thanh Đồng và bà Bùi Thị Bút, hiện cư ngụ tại: ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

1) Về đất:

- Diện tích: 799,9 m2 (trong đó 100 m2 đất thổ cư và 699,9 m2 đất CLN);

- Thửa số 476, 248, tờ bản đồ số 17;

2) Tài sản trên đất gồm: 62 cây ca cao khoảng 06 năm tuổi, 10 cây nhản khoảng 10 năm tuổi, 07 cây sầu riêng khoảng 10 năm tuổi, 35 cây bưởi khoảng 01 năm tuổi và 01 hồ nước bằng bêtông chu vi 5,04 m, chiều cao 1,5 m.

* Tài sản (1+2) toạ lạc tại: ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của ông Huỳnh Thanh Đồng và bà Bùi Thị Bút, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.  

* Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (1+2): 346.540.864đ (ba trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi ngàn, tám trăm sáu mươi bốn đồng).

Thời gian xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 01/6/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/7/2016 (trong giờ làm việc).

Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/7/2016; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

* Lệ phí tham gia đấu giá tài sản: 200.000đ/ 01 hồ sơ

* Khoản tiền đặt trước tài sản: 30.000.000đ/ 01 hồ sơ;

* Lưu ý: Thông báo này thay thư mời.

 

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG SỐ 164/2016 (Kèm nội quy)

Nay trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Của và bà Lê Thị Đèo, hiện cư ngụ tại: ấp 3, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

- Thửa số 283, tờ bản đồ số 27

- Diện tích: 449,5 m2 (trong đó diện tích lộ giới 20,7 m2);

- Loại đất: CLN;

- Tài sản toạ lạc tại: ấp Giao Hòa A, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Của và bà Lê Thị Đèo, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

* Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 78.748.480đ (bảy mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi tám ngàn, bốn trăm tám mươi đồng).

           * Lệ phí tham gia đấu giá: 150.000đ/01 hồ sơ.

           * Khoản tiền đặt trước: 7.000.000đ /01 hồ sơ.

Thời gian xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ 7 giờ 30 phút ngày 01/6/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/7/2016 (trong giờ làm việc).

Tổ chức bán đấu giá vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 08/7/2016 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre

* Lưu ý: Thông báo này thay thư mời

 

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG SỐ 167/2016 (Kèm nội quy)

Nay Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất  và tài sản trên đất của hộ ông Phan Văn Châu (là người có tài sản đảm bảo thế chấp vay cho Công ty TNHH XNK Bối Ngọc), địa chỉ tại: số 466C4 Nguyễn Huệ, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Tài sản cụ thể như sau:

       1. Về đất

          - Diện tích: 922,4 m2, loại đất: CLN;

          - Thuộc thửa đất số 136; tờ bản đồ số 50;

- Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số S390335 ngày 24/7/2001 do UBND tỉnh Bến Tre cấp cho hộ ông Phan Văn Châu

2. Về nhà ở trên đất: diện tích 89m2. Kết cấu: móng gạch, cột bê tông cốt thép, vách tường xây gạch 10cm, quét vôi, nền xi măng, cửa khung sắt lắp kính, mái lợp tole fifbrô xi măng.

- Tài sản tọa lạc: phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

* Lưu ý: Tài sản bán theo diện tích đo đạc thực tế.

          - Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của hộ ông Phan Văn Châu (là người có tài sản đảm bảo thế chấp vay cho Công ty TNHH XNK Bối Ngọc) do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bến Tre xử lý tài sản để thu hồi nợ vay.

- Giá khởi điểm tài sản bán đấu giá là (1+2): 450.900.000 đ (Bốn trăm năm mươi triệu, chín trăm ngàn đồng).

Thời gian xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 01/6/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/6/2016(trong giờ làm việc).

        Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ ngày 17/6/2016; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre (số 15, Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

* Lệ phí tham gia đấu giá: 200.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bến Tre

* Khoản tiền đặt trước: 40.000.000đ/hồ sơ, nộp vào tài khoản 72110000200470 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bến Tre.

Quý khách có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, địa chỉ số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre hoặc điện thoại: 075.3823667 – 0753512081 - 0753512083 để biết thêm chi tiết.

02/06/2016 9:00 SAĐã ban hành
Quyền và bổn phận của trẻ emQuyền và bổn phận của trẻ em

Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016, thay thế Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017. Luật có 07 Chương, 106 Điều, có nhiều nội dung mới, trong đó có các quy định mới về quyền và bổn phận của trẻ em.

 Luật Trẻ em năm 2016 quy định 25 nhóm quyền của trẻ em, với nhiều quyền được bổ sung và được thể hiện cụ thể hơn như:

Quyền sống: Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển.

Quyền được khai sinh và có quốc tịch: Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật.

Quyền được chăm sóc sức khỏe: Trẻ em có quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh.

Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng: Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện.

Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu: Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân. Trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh.

Quyền vui chơi, giải trí: Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi.

Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc: Trẻ em có quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc; được thừa nhận các quan hệ gia đình. Trẻ em có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: Trẻ em có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào và phải được bảo đảm an toàn, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

 Quyền về tài sản: Trẻ em có quyền sở hữu, thừa kế và các quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật.

Quyền bí mật đời sống riêng tư: Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư.

Quyền được sống chung với cha, mẹ: Trẻ em có quyền được sống chung với cha, mẹ; được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, trừ trường hợp cách ly cha, mẹ theo quy định của pháp luật hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Khi phải cách ly cha, mẹ, trẻ em được trợ giúp để duy trì mối liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ, gia đình, trừ trường hợp không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ: Trẻ em có quyền được biết cha đẻ, mẹ đẻ, trừ trường hợp ảnh hưởng đến lợi ích tốt nhất của trẻ em; được duy trì mối liên hệ hoặc tiếp xúc với cả cha và mẹ khi trẻ em, cha, mẹ cư trú ở các quốc gia khác nhau hoặc khi bị giam giữ, trục xuất; được tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất cảnh, nhập cảnh để đoàn tụ với cha, mẹ; được bảo vệ không bị đưa ra nước ngoài trái quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin khi cha, mẹ bị mất tích.

Quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi: Trẻ em được chăm sóc thay thế khi không còn cha mẹ; không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em. Trẻ em được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục: Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục.

Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động: Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động; không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

 Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc: Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt: Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt.

 Quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy: Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức sử dụng, sản xuất, vận chuyển, mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính: Trẻ em có quyền được bảo vệ trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm quyền được bào chữa và tự bào chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; được trợ giúp pháp lý, được trình bày ý kiến, không bị tước quyền tự do trái pháp luật; không bị tra tấn, truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể, gây áp lực về tâm lý và các hình thức xâm hại khác.

 Quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang: Trẻ em có quyền được ưu tiên bảo vệ, trợ giúp dưới mọi hình thức để thoát khỏi tác động của thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang.

 Quyền được bảo đảm an sinh xã hội: Trẻ em là công dân Việt Nam được bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nơi trẻ em sinh sống và điều kiện của cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em.

Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội: Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp; có quyền tìm kiếm, thu nhận các thông tin dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật và được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em.

Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp: Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em; được tự do hội họp theo quy định của pháp luật phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em; được cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân lắng nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến, nguyện vọng chính đáng.

 Quyền của trẻ em khuyết tật: Trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả năng tự lực và hòa nhập xã hội.

Quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tị nạn: Trẻ em không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, trẻ em lánh nạn, tị nạn được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo, được tìm kiếm cha, mẹ, gia đình theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Về bổn phận của trẻ em, kế thừa Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, các bổn phận của trẻ em được quy định cụ thể trong Luật Trẻ em phù hợp với chế định về nghĩa vụ công dân của Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng con người Việt Nam trong bối cảnh mới. Trẻ em có bổn phận đối với gia đình, nhà trường, cộng đồng, đất nước và chính bản thân các em.

Bổn phận của trẻ em đối với gia đình: Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em.

Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác: Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác. Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè. Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác. Giữ gìn, bảo vệ tài sản và chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.

Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội: Tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi; quan tâm, giúp đỡ người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người gặp hoàn cảnh khó khăn phù hợp với khả năng, sức khỏe, độ tuổi của mình. Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm của người khác; chấp hành quy định về an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng và độ tuổi của trẻ em. Phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

 Bổn phận của trẻ em đối với quê hương, đất nước: Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng truyền thống lịch sử dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước. Tuân thủ và chấp hành pháp luật; đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bạn bè, trẻ em quốc tế phù hợp với độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ em.

Bổn phận của trẻ em với bản thân: Có trách nhiệm với bản thân; không hủy hoại thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản của bản thân. Sống trung thực, khiêm tốn; giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể. Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ học, không rời bỏ gia đình sống lang thang. Không đánh bạc; không mua, bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác. Không sử dụng, trao đổi sản phẩm có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; không sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân.

15/12/2016 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo bán đâu giá tài sản ngày 16/6/2014Thông báo bán đâu giá tài sản ngày 16/6/2014

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 173/2014

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất (nhà) của ông Trương Văn Linh và bà Lê Thị Út; hiện cư ngụ tại: ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

1) Về đất:

a) Thửa số 42, tờ bản đồ số 6;

- Diện tích:  227,8 m2  (diện tích lộ giới 56,3m2);

- Loại đất: ODT;

b) Thửa số 44, tờ bản đồ số 6;

- Diện tích:  202 m2;

- Loại đất: TSL (nuôi trồng thủy sản);

2) Công trình xây dựng trên đất (nhà ở diện tích 337,541 m2).

- Tầng trệt: phòng massage, khu phòng massage, phòng xông hơi 1, phòng xông hơi 2, hồ thủy lực, khu vệ sinh.

- Tầng lầu: phòng karaoke, khu vệ sinh.

- Phần tài sản phụ: cổng rào, hàng rào, mái che, gác gỗ.

- Tài sản (1+2) tọa lạc tại: thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất (nhà) của ông Trương Văn Linh và bà Lê Thị Út, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre.

- Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (1+2): 1.988.445.840 đ (một tỷ chín trăm tám mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi lăm ngàn tám trăm bốn mươi đồng).

Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 16/6/2014 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/7/2014.

Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ ngày 24/7/2014; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

* Lệ phí tham gia đấu giá:  500.000đ/hồ sơ

* Khoản tiền đặt trước: 100.000.000đ/hồ sơ;


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 174/2014

Nay Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và nhà thuộc trụ sở cũ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện ba Tri đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tài sản cụ thể như sau:

1. Về đất:

- Diện tích đất sử dụng:1.237,6m2 (trong đó diện tích lộ giới là 127,8 m2);

- Diện tích tính vào giá bán: 1.109,8 m2;

- Mục đích sử dụng: ODT.

- Thuộc tờ bản đồ số 22, thửa đất 203;

- Giá khởi điểm (1): 8.878.400.000 đ (Tám tỷ tám trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng)

2. Về nhà (nhà làm việc)

- Diện tích nhà : 362 m2.

- Kết cấu: móng cột bê tông, gạch ceramic, mái tol tráng kẽm firoximăng, tường gạch, tỷ lệ còn lại 30%.

- Giá khởi điểm (2): 212.856.000 đ (hai trăm mười hai triệu, tám trăm năm mươi sáu ngàn đồng)

- Tài sản tọa lạc tại: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Tri (cũ) – thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và nhà của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre quản lý không có nhu cầu sử dụng.

- Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (1+2): 9.091.256.000 đ (chín tỷ, không trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi sáu ngàn đồng).

Thời gian xem tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 16/6/2014 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/7/2014.

Thời gian đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 15/7/2014 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/7/2014 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre hoặc từ 14giờ đến 16giờ 30 phút ngày 16/7/2014 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Tri.

Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ ngày 18/7/2014 tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 175/2014

Nay Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Đặng Thanh Phong và bà Nguyễn Thị Thu Hồng; hiện cư ngụ tại: ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; tài sản cụ thể như sau:

1. Thửa số 164, tờ bản đồ số 27;

- Diện tích:  5.234,6 m2; Loại đất: Lúa;

2. Thửa số 217, tờ bản đồ số 27;

- Diện tích:  870,5 m2; Loại đất: CLN;

- Cây trồng trên đất có 34 cây dừa từ 01 đến 10 năm;

- Tài sản (1+2) tọa lạc tại: ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre;

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Đặng Thanh Phong và bà Nguyễn Thị Thu Hồng, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre.

* Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (1+2): 505.818.000đ (năm trăm lẻ năm triệu, tám trăm mười tám ngàn đồng).

* Lệ phí tham gia đấu giá: 500.000đ/ 01 hồ sơ.

* Khoản tiền đặt trước tài sản: 50.000.000 đ/ 01hồ sơ.

Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ 7 giờ 30 phút ngày 16/6/2014 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/7/2014.

Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/7/2014 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 178/2014

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre xin thông báo sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản như sau:

- Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất của ông Nguyễn Văn Hòa và bà Huỳnh Thị Ty Ry, hiện cư ngụ tại: 259B ấp 2, xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

1) Về đất:

- Diện tích: 187 m2 ( trong đó 184 m2 đất ở nông thôn và 3 m2 đất trồng cây lâu năm);

- Thuộc thửa số 575; tờ bản đồ số 03;

2) Công trình xây dựng trên đất:

Một nhà tường chữ L, diện tích 86,308 m2 nền gạch men, cột bê tông cốt thét, vách tường, mái tole, trần nhựa. Tường rào lưới B40, cao 1,85m, tường xây gạch cao 0,5m.

* Tài sản (1+2) tọa lạc tại: xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất của ông Nguyễn Văn Hòa và bà Huỳnh Thị Ty Ry, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

* Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (1+2): 358.177.249đ (ba trăm năm mươi tám triệu một trăm bảy mươi bảy ngàn hai trăm bốn mươi chín đồng).

* Lệ phí tham gia đấu giá: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.

* Khoản tiền đặt trước: 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng)/01 hồ sơ.

Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ 7 giờ 30 phút ngày 16/06/2014 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/07/2014.

Tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/07/2014 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 179/2014

Nay Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của ông Trần Minh Hải, hiện cư ngụ tại: 261C, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; tài sản cụ thể như sau:

- Diện tích đất: 35,1m2, loại đất ở đô thị;

- Thuộc thửa đất số 99, tờ bản đồ số 5; Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số HP2/00230 được Ủy ban nhân dân Thị xã Bến Tre (nay là Thành phố Bến Tre) cấp ngày 05/6/2007 do ông Trần Minh Hải đứng tên).

* Tài sản toạ lạc tại: Phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất ông Trần Minh Hải, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

* Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 544.050.000đ (năm trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng).

Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 16/6/2014 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/7/2014.

Tổ chức bán đấu giá vào lúc 10 giờ ngày 24/7/2014; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

* Lệ phí tham gia đấu giá: 500.000đ/ 01 hồ sơ

* Khoản tiền đặt trước: 50.000.000đ/ 01 hồ sơ;


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 180/2014

Nay Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của hộ bà Trương Thị Trúc Mai và nhà trên đất của ông Phan Hoài Thân và bà Trương Thị Trúc Mai (Công ty TNHH Thân Bến Thành), địa chỉ tại: 576/1 ấp 1, Quốc lộ 60, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; tài sản cụ thể như sau:

* Về đất và nhà trên đất thuộc tờ bản đồ số 11, thửa đất 196;

1. Về đất:

- Diện tích: 335,2 m2;

- Loại đất: 300 m2 đất ở nông thôn và 35,2 m2 đất cây lâu năm;

* Tài sản bán theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  số T 845222, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00864 QSDĐ/2303 QĐ-UB do UBND thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre) ký ngày 26/12/2001.

2. Về nhà ở nằm trên đất

a) Nhà chính: cấp 4, số tầng: 02 tầng + gác gổ, diện tích xây dựng 173,6 m2 và 34,4m2 gác gỗ, kết cấu: nền gạch ceramic, khung cột bêtông cốt thép, vách gạch, mái ngói, xây dựng năm 2004; theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 838292878300005, hồ sơ gốc số 436/QĐ-UBND-GCN do UBND thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre) cấp ngày 03/10/2008.

b) Nhà phụ: xây dựng không có phép trong phạm vi lộ giới, diện tích 192,78m2, gạch ceramic, khung cột bêtông cốt thép, vách gạch, mái tole, nhà 01 tầng, xây dựng năm 2004.

- Tài sản (1+2) tọa lạc tại: xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất của hộ bà Trương Thị Trúc Mai và nhà trên đất của ông Phan Hoài Thân và bà Trương Thị Trúc Mai (Công ty TNHH Thân Bến Thành), bị kê biên theo quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre.

* Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (1+2): 3.577.678.000đ (ba tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi tám ngàn đồng).

Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 16/6/2014 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/7/2014.

Tổ chức bán đấu giá vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 24/7/2014; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

* Lệ phí tham gia đấu giá: 500.000đ/01 hồ sơ

* Khoản tiền đặt trước: 200.000.000đ/01 hồ sơ;


THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 181/2014

Nay Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Văn và bà Trần Thị Phương Lan, hiện cư ngụ tại: ấp Tân Nhuận, xã Phú Nhuận Tân, huyện Mỏ Cày Bắc,  tỉnh Bến Tre; tài sản có các đặc điểm như sau:

1. Về đất:

- Diện tích: 190 m2;

- Loại đất: trồng cây hàng năm khác (BHK);

- Thuộc tờ bản đồ số 33, một phần thửa đất số 30;

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất BK 932233, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH02196 do chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc cấp ngày 06/8/2012.

2. Công trình xây dựng trên đất: có nhà vệ sinh, nhà tắm; kích thước (DxR); 2,95 x 1,45 (m). Kết cấu: Nền lát gạch ceramic nhám (20x20)cm, tường xây gạch dày 10cm, ốp gạch men cao 1,5m. Đòn tay gỗ, mái lộp tole firo ximăng; cửa đi bằng nhựa 01 cánh. Nhà vệ sinh không có hầm tự hoại, thiết bị vệ sinh: xí bệt.

- Tài sản tọa lạc tại: xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất của ông Nguyễn Văn Văn và bà Trần Thị Phương Lan bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (1+2): 708.007.600đ (bảy trăm lẻ tám triệu, không trăm lẻ bảy ngàn, sáu trăm đồng).

Thời gian xem và đăng ký mua tài sản từ: 7 giờ 30 phút ngày 16/6/2014 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/7/2014.

Tổ chức bán đấu giá vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24/7/2014; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

Quý khách có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, địa chỉ số 15 đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc điện thoại số: 075-3823667 để biết thêm chi tiết.

 

17/06/2014 12:00 SAĐã ban hành
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNHDANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

STT

Tên

văn

 bản

Số, ký hiệu

 văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản Trích yếu/nội dung văn bản Hiệu lực văn bản Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
01Pháp lệnh

09/2014/

UBTVQH13

20/1/2014Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dânCòn hiệu lực  ​
02Nghị định

111/2013/

NĐ-CP

30/9/2013Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấnCòn hiệu lực  
03Nghị định 221/2013/NĐ-CP30/12/2013Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcCòn hiệu lực  
04Nghị định

02/2014

NĐ-CP

10/01/2014Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộcCòn hiệu lực  
​05​Nghị định
26/2016/NĐ-CP​16/4/2016Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập​Từ ngày 01/6/2016
06Thông tư 38/2014/TT-BCA12/9/2014Quy định về biểu mẫu sử dụng khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡngCòn hiệu lực  
07Thông tư 39/2014/TT-BCA12/9/2014Quy định về biểu mẫu sử dụng khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộcCòn hiệu lực  
08Thông tư 20/2014/TT-BTP25/9/2014Về việc ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấnCòn hiệu lực  
09Thông tư 42/2014/TT-BCA25/9/2014Quy định về biểu mẫu sử dụng trong Công an nhân dân khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấnCòn hiệu lực  
10
Thông tư 43/2014/TT-BCA08/10/2014Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử  lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộcCòn hiệu lực 
11Thông tư

48/2014/

TT-BCA

17/10/2014Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định chế độ áp dụngbiện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấnCòn hiệu lực 
12Thông tư 193/2014/TT-BTC12/12/2014Về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấnCòn hiệu lực 
13Thông tư liên tịch

17/2015/

TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA

09/7/2015Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túyCòn hiệu lực 
14Công văn

1503/

BTP-QLXLVPHC

&TDTHPL

08/5/2015Về việc sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP và Thông tư số 42/2014/TT-BCACòn hiệu lực 
​15​Thông tư
​19/2015/TT-BTP​28/12/2015

Việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

​Còn hiệu lực


25/09/2015 2:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2015 tại Báo cáo số 05/BC-BTP ngày 12  tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2015; Quyết định số 4080/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 864/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tập trung tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013), các luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua, cho ý kiến và các văn bản pháp luật quan trọng khác liên quan tới hoạt động và đời sống của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp với đối tượng, địa bàn. Tuyên truyền, thông tin về Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đợt cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam. Hưởng ứng, tổ chức thành công cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" để tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý của mọi tầng lớp nhân dân; tổng kết, trao giải cuộc thi. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011; Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg, Quyết định số 1133/QĐ-TTg và các Đề án khác về PBGDPL. Tổ chức kiểm tra tình hình 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực hiện các Đề án về PBGDPL.

 Về công tác hòa giải ở cơ sở: Củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải, hòa giải viên. Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài truyền thông, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức thực hiện Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên. Tổ chức thực hiện một số hoạt động phục vụ Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc năm 2016. Quán triệt và tổ chức triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chương trình phối hợp số 01-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/11/2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Kế hoạch của Bộ Tư pháp năm 2015 triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 1249a/CTPH-BDT-BTP ngày 13/11/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 5678/KH-UBND ngày 19/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở  trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016.

 Về công tác xây dựng và thực hiện quy ước của ấp, khu phố: Rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về quy ước để phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, những vấn đề mới phát sinh trong xây dựng và thực hiện quy ước; theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy ước.

Đánh giá hiệu quả mô hình tủ sách pháp luật và các thiết chế tiếp cận pháp luật ở cơ sở, phát hiện những khó khăn, bất cập trong thực tiễn triển khai thực hiện để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả các mô hình.

Theo Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể cho Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân công theo Kế hoạch, căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai và thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và kinh phí thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

17/03/2015 11:00 SAĐã ban hành
Hãy nghĩ cho conHãy nghĩ cho con
Trong cuộc sống hôn nhân rất nhiều cặp vợ chồng khi xảy ra mâu thuẫn họ điều mắc phải một sai lầm là “không kiềm chế được bản thân”. Trong trường hợp đó, người chồng và người vợ từ sự không suy nghĩ mà buột miệng nói ra: “viết đơn ly hôn đi tôi ký”. Đó là câu nói như ngọn lửa cháy rụi tình cảm mà cả hai vun đắp từ bấy lâu nay. Người nói ra không biết đã suy nghĩ kỹ chưa và người nghe thì cũng trả...

Trong cuộc sống hôn nhân rất nhiều cặp vợ chồng khi xảy ra mâu thuẫn họ điều mắc phải một sai lầm là “không kiềm chế được bản thân”. Trong trường hợp đó, người chồng và người vợ từ sự không suy nghĩ mà buột miệng nói ra: “viết đơn ly hôn đi tôi ký”. Đó là câu nói như ngọn lửa cháy rụi tình cảm mà cả hai vun đắp từ bấy lâu nay. Người nói ra không biết đã suy nghĩ kỹ chưa và người nghe thì cũng trả miếng ngay lập tức “viết thì viết, tôi sợ gì”.

“Ly hôn”, một quyết định cuối cùng. Họ chỉ muốn đường ai nấy đi không vướng bận nhau nữa. Họ đã quên đi những ngày tháng hạnh phúc và quên đi “Đứa con thơ dại” - kết quả của cuộc sống hôn nhân. Họ không nghĩ đến con mình sẽ như thế nào khi phải đối mặt với cuộc sống của một gia đình tan vỡ. “Tương lai của trẻ bị ảnh hưởng bởi chính những rạn nứt tình cảm của người cha và người mẹ”.

Chẳng hạn trường hợp của anh M và chị L, họ đã kết hôn và có một bé  trai tên T được 7 tuổi. Cuộc sống anh chị những năm đầu rất hạnh phúc, dù phải kiếm ăn từng ngày nhưng ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng rộn vang tiếng cười. Câu chuyện “tan vỡ” diễn ra từ khi chị xin được vào làm công nhân ở nhà máy còn anh thì vẫn công việc làm thuê ngày có, ngày không. Chị L với sự chịu thương chịu khó, dành nhiều thời gian cho công việc để thu nhập gia đình khá hơn. Vai trò chăm sóc con cái đã chuyển qua anh M từ lúc nào mà cả hai cũng không thể nhận ra. Chuyện gì đến cũng đã đến, chính vì quá tôn thờ sỹ diện đàn ông, sự ít quan tâm chăm sóc chồng, con mà anh M và chị L đã vô tình đẩy hạnh phúc gia đình ra khỏi tầm tay. Thay cho tiếng cười là sự cãi vả hàng ngày, quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng, cuối cùng chị L chọn lựa chọn gửi đơn xin ly hôn sau gần hai năm vợ chồng sống trong mâu thuẫn gay gắt không có sự yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Chị L về nhà mẹ ruột sống, lúc này bé T con của anh chị đang nghỉ hè nên chị chở bé T về nhà ngoại ở và muốn sau khi ly hôn chị L được nuôi bé T. Trong khi đó, anh M cũng đồng ý ly hôn với chị L nhưng anh cũng muốn nuôi T. Vụ việc ly hôn của anh chị còn chờ Tòa án xét xử nhưng ngày nhập học của bé T đã đến. Anh M yêu cầu chị L chở con về nhà để cho bé đi học, còn chị L thì xin chuyển trường cho bé T. Quả thật, cứ nghĩ rằng anh chị đều yêu thương con nhưng cả hai đều vì cái yêu thương mù quáng, muốn giữ con ở bên cạnh mình mà không nghĩ đến sự thiệt thòi của con mình.

Hôn nhân đổ vỡ là điều không ai mong muốn. Thiết nghĩ dù người cha hay người mẹ, ai được quyền nuôi con không quan trọng. Mà quan trọng nhất vẫn là việc làm sao cho đứa con vẫn cảm nhận được sự chăm sóc, yêu thương của cha và mẹ dù họ đã ly hôn để đứa trẻ phát triển bình thường và khi trưởng thành là một công dân tốt.

 

26/10/2012 12:00 SAĐã ban hành
Quy định của pháp luật về việc thực hiện công việc không có ủy quyềnQuy định của pháp luật về việc thực hiện công việc không có ủy quyền
Theo quy định tại Điều 594 Bộ Luật Dân sự năm 2005 thì thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó, hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối. Theo đó, người thực hiện công việc không có ủy quyền có nghĩa vụ:

Theo quy định tại Điều 594 Bộ Luật Dân sự năm 2005 thì thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó, hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối. Theo đó, người thực hiện công việc không có ủy quyền có nghĩa vụ:

Thực hiện công việc phù hợp với khả năng và điều kiện của mình; phải thực hiện công việc như công việc của chính mình; nếu biết hoặc đoán biết được ý định của người có công việc thì phải thực hiện công việc phù hợp với ý định đó.

Người thực hiện công việc không có uỷ quyền phải báo cho người có công việc được thực hiện về quá trình, kết quả thực hiện công việc nếu có yêu cầu, trừ trường hợp người có công việc đã biết hoặc người thực hiện công việc không có uỷ quyền không biết nơi cư trú của người đó.

Trong trường hợp người có công việc được thực hiện chết thì người thực hiện công việc không có uỷ quyền phải tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện đã tiếp nhận.

Trong trường hợp có lý do chính đáng mà người thực hiện công việc không có uỷ quyền không thể tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo cho người có công việc được thực hiện, người đại diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người khác thay mình đảm nhận việc thực hiện công việc.

Bên cạnh đó, Bộ luật Dân sự cũng quy định nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện: người có công việc được thực hiện phải tiếp nhận công việc khi người thực hiện công việc không có uỷ quyền bàn giao công việc và thanh toán các chi phí hợp lý mà người thực hiện công việc không có uỷ quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc, kể cả trong trường hợp công việc không đạt được kết quả theo ý muốn của mình; người có công việc được thực hiện phải trả cho người thực hiện công việc không có uỷ quyền một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ trường hợp người thực hiện công việc không có uỷ quyền từ chối.

Người thực hiện công việc không có ủy quyền có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại khi cố ý gây thiệt hại trong khi thực hiện công cho người có công việc được thực hiện. Nếu người thực hiện công việc không có uỷ quyền do vô ý mà gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì căn cứ vào hoàn cảnh đảm nhận công việc, người đó có thể được giảm mức bồi thường.

Người thực hiện công việc không có ủy quyền chấm dứt thực hiện công việc trong các trường hợp sau: theo yêu cầu của người có công việc được thực hiện; người có công việc được thực hiện, người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện tiếp nhận công việc; người thực hiện công việc không có uỷ quyền không thể tiếp tục thực hiện công việc theo quy định tại khoản 5 Điều 595 của Bộ luật Dân sự; người thực hiện công việc không có uỷ quyền chết.

28/04/2014 12:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn